Belediyeler (Değişiklik) Yasası’nın 1 Şubat tarihi itibari ile yürürlüğe girmesinin ardından “Suç ve Cezalar” başlığı altında yasada yer alan maddeler ışığında belediyelerin ceza yaptırım ücretlerinde değişiklik yapıldı.

Belediyeler (Değişiklik) Yasası, Madde 122, 1’inci Fıkrasına göre sabit para cezası gerektiren suçların işlendiğinin tespit edilmesi halinde belediyeler, işlenen suçların yasada yer alan maddeler için belirlenen haliyle bir asgari ücret, asgari ücretin yarısı ve asgari ücretin yüzde 20’si kadar ceza kesebilecek.

Huzurlu, refah şekilde çağdaş bir kentte yaşam sürdürmek için şimdi hep birlikte Gazimağusa’ya sahip çıkma zamanı. Önceliği kent halkının refahıolan Gazimağusa Belediyesi de yürürlüğe giren yasa ışığında tespit edilen suçlarla ilgili ceza uygulamasına gidiyor.

Yürürlüğe giren Belediyeler (Değişiklik) Yasası’nın Madde 122, 1’inci Fıkrasına göre sabit para cezası gerektiren suçlar aşağıdaki gibidir;

İçilecek her türlü kaynak sularının ambalajlandığı ve/veya yenilecek veya içilecek maddelerin yapıldığı, üretildiği ambalajlandığı, satıldığı, depolandığı, kullanıldığı veya kullanıma sunulduğu yerlerde, temizlik veya sağlık kural ve koşullarına uyulmadığının tespit edilmesi ve/veya kullanım ve tüketim tarihi geçmiş veya tahlil sonucu ilgili mevzuatla saptanmış standartlara uymayan veya yenilmesi veya içilmesi sağlığa zararlı olan maddelerin tespit edilmesinin cezası bir asgari ücret (md.16/2)

Belediyeden izin alması gereken işyerlerinin izin almaksızın açılmasının cezası asgari ücretin yarısı (md.16/3)

İşyerlerinde çalışanların sağlık koşullarına uymamasının cezası bir asgari ücret

Çöp, süprüntü, sanayi atıkları ve inşaat molozlarının gerekli izin alınmadan gelişi güzel atılması, dökülmesi veya depolanmasının cezası bir asgari ücret (md.16/5)

Halka açık binalardaki helâların sağlık koşullarına uygun olmamasının cezası asgari ücretin yarısı (Md.16/9)

Konut ve işyerlerinin septiklerinin veya atık sularının kontrolsüz bir şekilde dış ortama akıtılması, çalışma ve boşaltma izni olmadan veya belediye tarafından saptanmış yerler dışına septik atıkların dökülmesinin cezası bir asgari ücret (md.16/15)

Meydan, cadde, sokaklar, çocuk oyun alanları, spor saha ve tesisleri, park, bahçe ve yeşil alanlar, piknik, seyir ve gezinti alanlarında, yapılan, bakım ve düzenlemelere veya ağaçlara zarar vermek veya ağaçları izinsiz kesmenin cezası asgari ücretin yarısı (md.17/3)

Belediye sınırları içinde Belediyeden izinsiz ağıl, mandıra ve kümeslerin kurulması veya saptanan sayıdan fazla büyükbaş, küçükbaş, kanatlı veya kanatsız hayvan beslenmesinin cezası bir asgari ücret (md.21/4B)

Belirtilen rahatsızlığın, ihbarda belirtilen süre içerisinde giderilmemesinin cezası asgari ücretin yarısı (md.25)

Müstahdem çalıştıran gerçek ve/veya tüzel kişilerle ortaklıkların, istihdam ettikleri kişilerin adını, soyadını, mesleğini, ikametgahını ve ödedikleri ücret miktarlarını, istihdam tarihinden başlayarak onbeş gün içinde, ilgili Belediyeye yazılı olarak bildirmekle yükümlülüklerini, yerine getirmemelerinin cezası asgari ücretin yarısı (md.79)

Sivil savunma resim, şiir ve kompozisyon yarışmaları ödül töreni yapıldı Sivil savunma resim, şiir ve kompozisyon yarışmaları ödül töreni yapıldı

Müstahdem çalıştıran gerçek ve/veya tüzel kişiler ile ortaklıkların kesinleşen meslek vergisini müstahdemin ücretinden kesip Belediyeye yatırma yükümlülüklerini yerine getirmemelerinin cezası asgari ücretin yarısı (md.80/2/B/3)

İşyerinin meslek izni almadan açılması veya iznin yenilenmemesi veya meslek izni amacına uygun olarak çalıştırılmamasının cezası bir asgari ücret (md.81)

Açılması izne bağlı olan işyerlerinin önceden izin almaksızın açılması veya çalıştırılması veya çalıştırma koşulları ile ilgili iznin yenilenmemesinin cezası bir asgari ücret (md.82)

Belediyeden önceden izin almaksızın eşya veya benzeri hususlar ile ilgili seyyar satıcılık yapılmasının cezası asgari ücretin yüzde 20’si (md.84)

Hayvan Refahı Yasası ve Hayvanların ve İşletmelerin Tanımlanması ve Kaydı Yasası kuralları uyarınca belediye tarafından yaptırım uygulanmasını gerektiren davranışlarda bulunulmasının cezası bir asgari ücret (md.86)

İşverenlerin müstahdemlerine sağlık karnesi çıkartmamasının cezası asgari ücretin yarısı (md.87/1)

Belediyeden izin almadan reklam tabelası / levhası asılmasının cezası bir asgari ücret (md.88/2-Ç)

Turistik tesis sahibi veya işletmecisi, turistik tesiste bir ay içinde yapılan gecelemeler ile ilgili bilgilerin Belediyeye bildirilmemesi ve/veya yanlış ve/veya gerçeği yansıtmayacak şekilde bildirilmesi ve/veya Belediyenin talep ettiği bilgilerin verilmemesi ve/veya denetim yapılmasına izin verilmemesinin cezası asgari ücretin yarısı (md.91/3)

Herhangi bir kişinin su almak için gerekli izni almaması ve/veya almaktan kaçınması ve/veya sayaç öncesi veya sonrası içme suyu borularına pompa takması ve/veya kaçak su kullanması ve/veya su saatini korumaması ve/veya su saatine zarar vermesi ve/veya suyu boş yere harcamasının cezası bir asgari ücret (md.95/3)

Herhangi bir gerçek ve/veya tüzel kişinin gerekli izni almadan vidanjör veya kanal açma hizmetlerinde çalışması; pis su kuyusu taşan ve/veya gayrı sıhhi durum yaratan taşınmaz malların, mal sahibi, kullanıcısı ve/veya tasarrufunda bulunduranların Belediyenin bildiriminden itibaren derhal ve/veya verilen süre içerisinde, mevcut kirliliği gidermemesinin cezası bir asgari ücret (md.96/2,5)

Gerekli izin alınmadan, Belediyeye ait herhangi bir meydan, cadde, yol, sokak, kaldırım, park ve yeşil alan, kamuya ait alanların veya bunlara benzer yerlerin inşaat işleriyle ilgili olarak işgal edilmesi veya izinsiz olarak bu alanlara emtia bırakılması, eşya konulmasının cezası harç miktarının iki katı (md.100/2)

Herhangi bir kişi, Devlet, kurum, kuruluş veya bina sahibi; kanalizasyon şebekesine bağlanması zorunlu olduğu halde kanalizasyon şebekesine bağlanmaması veya Belediyeden izin almaksızın kanalizasyona bağlantı yapması ve/veya kanalizasyon şebekesine verilmeyecek atıkları vermesinin cezası bir asgari ücret (md.135.1)

Çevre Yasasının kapsamında çevre ile ilgili mevzuata aykırı olarak gürültü yapılmasının cezası bir asgari ücret

Editör: Haber Merkezi