Girne 2. Bölge Emirnamesinde değişiklik yapmak amacıyla Planlama Makamı tarafından 3 Ağustos 2016 tarihinde Leymosun Kültür Evinde gerçekleştirilmeye çalışılan ve Girne’de yaşayan insanların direnişi sayesinde ertelenen “danışma” toplantısının ardından gelişen süreci Girne İnisiyatifi olarak bir aydan beridir yakın bir biçimde takip ediyoruz.
3 Ağustos toplantısının ardından Girne’de yaşayan sivil insanlar tarafından oluşturulan Girne İnisiyatifi bu sürede çok sayıda etkinlik gerçekleştirerek süreci canlı tutmayı başarmıştır. Aradan geçen bir ay içerisinde hükümetin iki kez ertelemek durumunda kaldığı “danışma toplantısı” 1 Eylül Perşembe günü gerçekleştirilmiştir. Bu aşamada Girne İnisiyatifi, süreci enine boyuna tartışmak ve bundan sonraki süreci değerlendirmek üzere önümüzdeki günlerde geniş katılımlı bir değerlendirme toplantısı yapacak ve atılacak adımları başından beri uyguladığı demokratik usullere göre
şekillendirecektir. Halkın büyük bir çoğunluğunun emirname değişikliğine karşı çıkışı ortada iken 1 Eylül’de
gerçekleştirilen danışma toplantısı, hükümet için ne anlam ifade ederse etsin, Girne İnisiyatifi için mücadelenin büyüyerek gelişeceği yeni bir başlangıç noktasıdır. Girne İnisiyatifi bu bilinçle yoluna ve mücadelesine devam edecektir. Değerlendirme toplantısının yeri ve tarihi ile ilgili detaylar Girne İnisiyatifinin sosyal medya hesabından duyurulacaktır.
Saygılarımızla…


Editör: TE Bilisim