Lapta’da ani ölüm… Lapta’da ani ölüm…

CTP’den yapılan açıklamada, “Kıbrıs’ta Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararları ve parametrelerine bağlı, iki toplumlu, iki bölgeli ve siyasi eşitliğe dayalı federasyon zemininde yürütülen barış tesisi sürecinde, güven artırıcı önlemlerin önemli bir kaldıraç niteliğinde olduğu kanıtlanmış bir gerçektir.” denildi.

Güven artırıcı önlemlerin, kapsamlı çözümün önündeki zorlukların hafifletilmesi için gerekli olan karşılıklı güvenin tesis edilmesi, iş birliği ve günlük yaşam koşullarını iyileştirmeyi amaçlayan önlemler olduğu kaydedilen açıklamada, önlemlerin kapsamlı çözümü ikame etmeye yönelik olmadıkları belirtildi.

Güven artırıcı önlemlerin, siyasi sorun kaynaklı sınırlamaların hafifletilmesine ve böylelikle toplumları yakınlaştırmaya yönelik önlemler olduğu belirtilen açıklamada, geçiş noktalarından Yeşil Hat ticaretine kadar, mobil iletişimde iş birliği ve elektrik şebeklerinin kalıcı bağlantısı başta olmak üzere birçok güven artırıcı önlemin toplumlara neler kazandırdığının ‘herkes tarafından takdirle idrak edildiği’ kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Nisan 2021 ayında gerçekleşen gayriresmî 5+BM toplantısı sonrasından itibaren gündeme getirilen ve aralarında kapalı Maraş, Gazimağusa Limanı, Ercan Havaalanı ve hidrokarbon paylaşımını kapsadığı iddia edilen yeni güven artırıcı önlemler, gerek karşılıklı güvenin tesis edilmesi, toplumlar arası entegrasyonun sağlanması, gerekse Kuzey Kıbrıs’ın ekonomik kalkınması ve var olan statükonun her iki tarafta yarattığı istikrarsızlığın aşındırılması bakımından oldukça önemlidir. Bu noktada, söz konusu güven artıcı önlemlerin mutlak kazanım sağlamaları hedefiyle, başta BM ve AB olmak üzere uluslararası güçler nezdinde diplomatik istişareler yürütülmesi gerekmektedir.

Ayrıca, önerilen Güven Artırıcı Önlemleri reddetmek yerine, ilgili tüm detayları siyasi partilerimiz ve paydaşlarla da istişare etmek şarttır.”

Açıklamada, etki gücü yüksek olan söz konusu önlemlerin, federal çözüm kapsamında ve iki toplumluluk ekseninde kurgulanması için başta BM ve AB’ye de büyük görev düştüğü ifade edildi.

Partiden yapılan açıklamada, “CTP, 24 Nisan 2004 tarihinde, Kıbrıslı Türklerin tarihinde ilk kez yaptıkları referandumla onayladıkları, iki bölgeli, iki toplumlu ve siyasi eşitliğe dayalı federal çözüm yapısına dair iradenin canlı olduğunu, bizi yarına taşıyacak güce sahip olduğuna inanmaktadır. Federasyon, Kıbrıs’ta çözümün adıdır. Mümkün olandır, uzlaşı alanıdır” ifadelerine yer verildi.

Editör: Haber Merkezi