Türkiye'den 90 Kıbrıs gazisi KKTC'ye geliyor Türkiye'den 90 Kıbrıs gazisi KKTC'ye geliyor

Eylem yaptığı yazılı açıklamada, eğitimin, bir toplumun geleceğini şekillendiren en önemli ve en sağlam araç olduğunu ifade ederek, “Türkiye’deki çağdışı dayatmaların ülkede uygulanmaya çalışıldığını” iddia etti.

Okul yapılmadığı, kaynakların kısıtlandığı, kadroların atanmadığı eleştirisinde bulunan Eylem, “Buna karşılık camiler, külliyeler, ilahiyat açılmakta, kitap içerikleri, müfredatlar dinselleştirilmekte, Türkiye’den öğretmenler istihdam edilmektedir” dedi.

“Bu anlayışa karşı duracağı bilinen öğretmenlere ve sendikalarına saldırıların arttığını” ileri süren Selma Eylem, şöyle devam etti:

“Bu dayatma ve saldırılara karşı verilen mücadelede yasa dışı kesintiler yaparak, grev hakkının öğretmenin elinden alınmasının planlanması, hiçbir hazırlık ya da organizasyon yapmadan, altyapı, donanım, imkan sıkıntılarını, öğrencilerimizin yaşayacağı sıkıntıları göz ardı edip sadece ders sayısını artırarak ‘iki gün öğleden sonra yapılacak’ dayatması, hizmet içi eğitimlerle ilgili baskılar, tehditler, öğretmeni dize getirme, sendikasını zayıflatma amacı taşımaktadır.”

Eğitimdeki yeniliklerin pilot okullar seçilerek, uygulanıp denenmesi ve sonra yaygınlaştırılmasının bilimsel bir gerçek olduğunu belirten Eylem, Milli Eğitim Bakanı’na eleştirilerde bulundu. Eylem, Eğitim Bakanı’nın açıklamasında hangi pilottan bahsettiğini kamuoyuyla paylaşması gerektiğini kaydetti.

KTOEÖS Başkanı Eylem, “Seçilecek okullarda pilot uygulama yapılmasını, ortak komisyonla oluşacak sıkıntıları birlikte gözlemleyip raporlamayı önermemize rağmen bakanlığın ve UBP-DP-YDP hükümetinin bunu dikkate almaması, esas niyetin ne eğitim ne de nitelik olduğunu açıkça göstermektedir” ifadelerini kullandı.

-“Tüm okullarımızda öğleden sonra eğitim yapmıyoruz”

“Tek taraflı öğretmeni, sendikasını yok sayan kararlarla, hak ve özgürlükleri baskı altına almaya çalışan bu anlayışa karşı direnmeye, boyun eğmeden mücadele etmeye devam edeceklerini” ifade eden Eylem, şunları kaydetti:

“Çocuklarımızı ve öğretmeni 2 gün 9 saat konteynerlere mahkûm etmek isteyen, çocuklarımızın sağlıksız, yetersiz besleneceği, aç kalacağı, güvenliklerinde, ulaşımlarında sıkıntı yaşanacağı, bu dayatma düzeni kabul etmiyor ve tüm okullarımızda öğleden sonra eğitim yapmıyoruz.”

“Bu süreçte oluşacak tüm kaosun sorumlusunun Eğitim Bakanlığı olacağını” savunan Eylem, tüm öğretmen, okul yöneticisi ve öğrencilere dayanışma çağrısı yaparak,  “Velilerimizi, çocuklarımız, geleceğimiz için bu eyleme destek vermeye davet ederiz” dedi.

Eylem, nitelikli, bilimsel, demokratik, parasız, kamusal eğitim için, din, dil, ırk, ayırımı gözetmeksizin toplumu oluşturan tüm bireylerin hak ve özgürlüklerine saygılı, farklılıklara hoşgörülü, hukukun üstünlüğüne dayalı bir sisteme inanan, demokrasi bilincine, çağdaş, laik, demokratik yaşam biçimine sahip bir toplum yapısı için mücadeleye devam edeceklerini ifade etti.

Editör: Haber Merkezi