oranı ise yüzde 73. (AB27’de yüzde 61).

Ayrıca, bunu cevaplayanların yüzde 22’si son 12 aylık dönemde ay sonu faturalarını ödemekte “çoğu zaman” güçlük çektiğini ifade etti. Bu konudaki Avrupa Birliği ortalaması yüzde 9.

“Ukrayna’daki savaş Kıbrıs Türk toplumuna yönelik çok ciddi ekonomik sonuçlar doğurdu” ifadesine “katılıyorum” cevabı verenlerin oranı 86 oldu. AB27 için aynı orana ulaşıldı.

“Avrupa Birliği’ni hangi değerler en iyi şekilde temsil eder” ifadesine verilen cevaplarda “insan hakları” (yüzde 35) ilk sırada yer aldı. Bunu, “insan hayatına saygı” (yüzde 28), “demokrasi” (yüzde 25) izledi.

AB27 için listenin ilk üçünde ise “barış” (yüzde 38), “demokrasi” (yüzde 35) ve “insan hakları” (yüzde 30) yer aldı.

Kıbrıs Türk toplumunun yarısı, (yüzde 50’si) “Avrupa Birliği mevzuatının tam olarak Kıbrıs Türk toplumuna uygulanmasının” “iyi bir şey” olduğuna inandığını ifade etti.

Bu soruya paralel, her alan ve kesim dikkate alındığında AB mevzuatının tam olarak uygulanmasının Kıbrıs Türk toplumuna yarar sağlayıp sağlamayacağı konusunda yöneltilen ikinci bir soruda ise yüzde 70 (+22 puan) ile ‘yarar sağlayacağını’ düşünen bir kesim olduğu belirlendi.

İnsanların “Avrupa meseleleri hakkında ne düzeyde haberdar oldukları ve bilgilendirildikleri” de araştırıldı.

Hayvan üreticileri Başbakanlık önünde balya ve lastik yaktı… Hayvan üreticileri Başbakanlık önünde balya ve lastik yaktı…

Buna göre, “oldukça iyi haberdar olma” düzeyi Kıbrıs Türk toplumu için yüzde 52 iken, AB27 için bu oran yüzde 35 oldu.

Araştırmada Kıbrıs Türk toplumundaki medya takip ve medyaya duyulan güven konusundaki eğilimler de sorgulandı.

Medya ile ilişkin toplumda ciddi bir güvensizliğin olduğu, gerçeği saptıran veya yanlış bilgi içeren haberlerin demokrasi zedelediğini düşünenlerin oranıysa yüzde 94 olarak belirlendi.

Medyaya duyulan güven ile ilgili “Kıbrıs Türk toplumu medyası güvenilir bilgi sunar” ifadesine verilen cevaplar yüzde 47 ile “evet, kesinlikle, evet bir nebze”, yüzde 52 ile, “hayır, pek değil” ve “hayır, hiç” oldu. Bu bağlamda raporda toplumun yarısından fazlasının Kıbrıs Türk medyasını güvenilir bulmadığı ifade edildi

Editör: Haber Merkezi