Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Yönetim Kurulu, sorunların çözümüne yönelik talepleri yerine getirilmediği gerekçesiyle, pazartesi günü 07.30-10.30 saatleri arasında tüm bölgelerde uyarı grevi yapacağını, sorunlara çözüm üretilmemesi halinde 11 Kasım Cuma günü ise süresiz grev başlatacağını duyurdu.

EL-SEN’den yapılan açıklamada, “EL-SEN Yönetim Kurulu bugün yapmış olduğu toplantıda, Kıb-Tek Yönetim Kurulu’ndan 06.10.2022 tarihinde talep edilen sorunların çözümü ile ilgili olarak bir arpa boyu yol kat etmeyip, sadece zamana oynadıkları gerçeği ile 07.11.2022 Pazartesi günü tüm bölgelerde 07.30-10.30 saatleri arasında uyarı grevi yapılacaktır. Talep edilen tüm sorunlara ivedi olarak çözüm üretilmemesi halinde 11.11.2022 Cuma günü süresiz grevi yürürlüğe koyacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” denildi.

- Öneriler…

Açıklamada, KIB-TEK’te acil olarak yapılması gerekenlerle ilgili Sendika’nın önerileri de paylaşıldı. Öneriler şöyle:

1.Artan enerji ihtiyacının karşılanabilmesi ve AKSA sözleşmesinin 2024 yılında biteceği de dikkate alınarak hızlı bir şekilde en az 200 MW gücünde olacak çift yakıtlı yeni santral ihalesine çıkılmalıdır. KIB-TEK’e ait olacak şekilde gerçekleştirilecek santral yatırımı için gerekli finansın karşılanmasında, 2015 yılında uygulanan yöntem yeniden izlenebilir. Buna göre; Santraller için yapılacak belli bir miktar ön ödeme sonrasında kalan miktar, santrallerin devreye girmesi ile birlikte aylık taksitler halinde 4-5 yılda ödenebilecektir. Burada önemli olan nokta, yeni santrallerin, AKSA sözleşmesinin sona ereceği tarihe kadar devreye girmelerinin sağlanarak halen AKSA’ ya kWs başına fazladan ödenen 4 ABD cent (yıllık 28 milyon $) bedelin, kurulacak yeni santrallerin taksit ödemesinde kullanılmasını sağlamak olacaktır. Böylece, KIB-TEK, mevcut mali durumu içerisinde dahi topluma mali yük getirmeden kendi yatırımını yapıp halkımıza kesintisiz ve daha ucuz enerji sağlama imkânına kavuşacaktır.

2.KIB-TEK’in mali durumunu da dikkate alarak açılmış olan üçüncü Barem 19 (Genel Müdür) kadrosunun derhal kapatılmasını ve Kuruma yeni maliyet yaratacak bu durumun ortadan kaldırılması.

3.Toplu İş Sözleşmesinin süresi dolmuş ve üzerinden dokuz ay geçmiştir. İvedi olarak Toplu İş sözleşmesi görüşmelerinin başlatılması ve sonuçlandırılması.

4.Toplu iş sözleşmesine aykırı bir şekilde görev yerleri değiştirilen, farklı kadrolarda çalıştırılan personellerin derhal eski görev yerlerinde görevlendirilmeleri.

5.Kurumda eksik olan iş malzemelerinin tüketicilere daha hızlı ve kaliteli hizmet vermek adına çok acil olarak ihaleye çıkılarak temin edilmesi için gerekli girişimlerin yapılması.

6.Belirli sektörlere yönelik uygulanmakta olan elektrik teşvikinde, KIB-TEK’in aracı konumdan çıkarılarak teşvik tutarlarının Maliye Bakanlığı tarafından tüketicilere iade edilmesi için gerekli düzenlemenin yapılması.

7.Yasal mevzuatın emrettiği gibi güncel elektrik maliyetleri derhal hesaplanıp KIB-TEK’in zararına satış yapmasına son verilmelidir. Maliyete göre tarifelerde düzenleme yapılırken, yapılan maliyet hesaplarının sendikamız ile paylaşılması ve tüketicileri de yüksek elektrik maliyetlerinden koruyabilmek adına ivedi olarak çoklu tarifeye geçilmesi gerekmektedir. Çoklu tarifeye geçiş ile maliyet ayarlamasının eş zamanlı yapılması, tüketicilerin lehine olacağı için aynı anda yürürlüğe girmesi önem arz etmektedir.

8.KIB-TEK personel hizmet şemalarında kişiye özel yapılan düzenlemelerin ortadan kaldırılması, hizmet şemaları arasında eşitliğin sağlanması ve terfi çalışmalarının yeniden başlatılması.

9.Güneş enerjisiyle ilgili olarak mahsuplaşma oranlarının ivedilikle düzenlenmesi ve kurum sisteminin korunması.

10.Yeni İskele Bölge amirliği tesis ve ambar projesinin ihaleye çıkılması.

11.Lefke Bölge amirliğinin, amirlik olarak düzenlenmesi ve çalıştırılması.

12.Girne bölge amirliği ve tesis ihalesinin yapılıp sonuçlandırılması.

13.Teknecik elektrik santrali atölyelerinin tamir ve tadilatlarının yapılması.

Seniha Andaç yaşam savaşını kaybetti! Seniha Andaç yaşam savaşını kaybetti!

14.Güzelyurt Bölge amirliği bina ve tesis bölümünün tadilatı.

Editör: Haber Merkezi