Kamuoyunun Bilgisine,

Basınımız yoluyla Kamuoyuna aktarılan, partimize yönelik kendi izahatlı “Demokrat Parti’nin Geleceği için Uyarı Mektubu”!  Yine basınımızın belli paylaşımında ise “Muhtıra” olarak nitelendirilen yazı içeriğine yönelik yanıtım,


Parti Meclisi’mizin 20 Mart 2024 tarihli toplantı kararlarına bağlı aşağıda bilginize getirilmiştir.


Değerli Demokrat kardeşlerimizin Genel Başkanımız Sn. Fikri Ataoğlu’na sunmuş oldukları kendi izahatlı uyarı mektubu tarafıma, Fikri Bey tarafından değerlendirilmek üzere iletilmiştir. Genel Başkanımız Sn.Fikri Ataoğlu, kendileri içerikle ilgili yanıt verme hakkını saklı tutmaktadır.
 

Şahsıma yöneltilen, değerlendirme ve görevden çekilme taleplerine karşı, karar oluşumu, seçilmiş bir Genel Sekreter olarak şahsımın ve/veya Parti Meclisi’mizin karar ve yetki kapsamındadır.

İmzaları ile taleplerini ortaya koyan üyelerimizin yanında Demokrat Parti Üyesi olmayan bireylerin de yer alması, Demokrat Parti kurucuları olduklarını öne çıkartan değerli üyelerimiz arasına partimizden ihraç kararı verilen eski üyelerimizin de isimlerinin ilgili 21 imza arasına dahil edilmiş olmaları oldukça düşündürücüdür.

Parti içi muhalefet, bağlı olduğumuz demokratik tüm değerlerin açılımlarında ve yasal tüzel organlarımız içerisinde yapılabilmektedir. Demokrat Parti kendi siyasi kurumsal yapısı içerisinde üyelerimizden gelecek her türlü görüşleri, şikayetleri, temennileri, istekleri, eleştirileri kurulları içerisinde değerlendirebilecek olgunluğa sahiptir. 

Yüksek değerlerle, KKTC Siyasi yaşamının en önemli demokratik olgu ve açılımlarına haiz olan yapımızla üyelerimizden gelebilecek her konu başlığı hassasiyetle değerlendirilebilmektedir.

‘Uyarı Mektubu’ veren ve üyemiz olan ve/veya üyemiz olduğunu iddia eden değerli partililerimiz şunu çok iyi bilmeliler!

1992 yılında kurulan Demokrat Parti’nin 2022 Ekim yılında seçilmiş bir Genel Sekreteri olarak, görev değişim ve teslim süresinde ve sonrasında, Demokrat Parti kurumsal hafızasıyla ilgili hiç bir yazılı, görsel, dijital veri şahsım tarafından teslim alınmamıştır. Teslim edilmemiş! edilememiştir! Önceki Genel Sekreterimiz Sn. Hakan Cenapoğlu’na sorduğumda, kendisiyle de kurumsal herhangi bir paylaşım yapılmadığını, kurumsal hafıza oluşumu ile ilgili bir devir teslim olmadığının bilgisini aldım.

Kurumsal bir yapının tam olarak oluşturulmamış olması,  Tüzel kişiliğe haiz oluşumların yasal zeminde hazır olmadığı bir yapının teslim alınması ile tüm kurumsal oluşumlar bir bir Demokrat Parti Tüzüğü’müzün bizlere vermiş olduğu yetki, görev ve sorumluluk alanlarında oluşturulmaya başlanmıştır.

‘Uyarı mektubu’nu veren üyeler daha önceki yıllarda neden bu süreçlerin takibini yapmamışlar?

Tüzük kural ve yasal oluşum ve gereksinmelere rağmen! neden yasal üye kayıt sistemini oluşturmamışlar?

Kurumsal hareketliliğin ve oluşumun başlaması ile şahsımı hedef almalarının esas nedenleri nelerdir?

Milletvekili olmam nedeniyle asli görevim olan teşkilatlanmaya yeterince vakit ayırmadığım iddiası ile görevimin iadesini talep etmeleri, kurumsal hareketliliğimizden ne kadar uzak olunduklarının yegane göstergesidir.

Mezbaha dışında hayvan keserken yakalandılar Mezbaha dışında hayvan keserken yakalandılar

Bugün Cumhuriyet Meclisi’mizde temsil edilen tüm siyasi partilerin Genel Sekreterleri, Milletvekilidir. Genel Sekreter ille de milletvekili mi olmalıdır? Hayır! Ancak seçilerek gelinen bir görev ifasının yeterliliğinde o görevin ifa edilememesinin değerlendirmesini yapabilecek ve karar üretebilecek tek yasal otorite Parti Meclisi’mizdir.

Parti Meclisi’mizle fiili uyum içerisinde hareket eden bir Genel Sekreteri, parti tüzel kişiliğinin yasal kurulları dışında kimse görev iadesini isteyemez.

Ayrıca her ilçe başkanı kendi ilçe teşkilatlanma alanlarından asaleten sorumludur. Sorumluluk zaafiyeti ortaya koyan ilçe başkanları ile ilgili Parti Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi gerekli kararları üretebilecek güçtedir.

Zaafiyetlerin giderilmesi ve doğru yapılanma ise Parti Meclisi Adına vekâletten Genel Sekreterin sorumluluğu altındadır. Şu an bazı İlçelerimiz düzeyinde teşkilatlanma zaafiyeti yaşıyoruz ancak ilgili ilçe başkanları ile görüşülmüş, boşalan Mağusa İlçe Başkanlığı ile ilgili seçim ve veya doğrudan vekâletten atama ile sorunsal süreç sonlandırılacak, örgütler düzeyinde yapılanma hızlanacaktır.

Tüzel Kişiliğin düzenlenmesi ile 1992 Yılından beri Tüzük üzerinde oluşturulmayan Yönetmelikler, üye otomasyon sistemi oluşturulmaya başlanmıştır .

Parti içi, alışılmış geçmişten gelen ve halen devam eden güç yönetim zaafiyetleri giderilmeye, ortak akılla, ‘Halkımızın Refah Düzeyini ve Geleceğini’ ilgilendirenden tüm konularda profesyonel yapılanmaya geçilmesine hız verilmiştir. Gelişmeler Parti Meclisi’mizde sürekli paylaşılıyor gerekli kararlar alınıyor durumdadır.

‘Kıbrıs Çözüm Süreci’nde ise çok ciddi dış temsiliyetlerle birlikte temaslar devam ederken, Kıbrıs çözüm karar süreçlerinde oldukça aktif istişarelerin olduğu aşamalara geçilmiştir .

Demokrat Parti Milletvekilliği görev ve sorumluluk dönemimde, 2 önemli Uluslararası Yasa tarafımdan hazırlanmış iç hukuğumuza Cumhuriyet Meclisimizde oybirliği ile onaylanarak dahil edilmiştir. Onaylanan üçüncü Yüksek Öğretim Yasa değişikliği ise ivediliğinin kaldırılması sonrası Meclisimizin gündemine gelmeyi beklemektedir.

Partimizin yeniden teşkilatlanma süreci Genel Sekreterliğimizde, Parti Merkez Yönetim Kurulumuz ve Parti Meclisimiz bünyesinde başlatılmış, kararlar alınmış, bu yönde adımlar atılmaya başlanmıştır.

2042 Vizyonumuz ve stratejik gelişim sürecimiz dahilinde gerekli tüm adımlar atılmaktadır.

Bu süreçlerde oluşan bazı direnişleri, memnuniyetsizlikleri diyalogla çözüm sürecine taşımak asli görevimdir.

Ancak şahsıma karşı şartlandırılan ve yönlendirilen bazı partililerimizin, manipülatif algı yönetimiyle  parti içi güç yönetimini elinde tutanlar tarafından, şahsımı hedef alan itibarsızlaştırma, tehdit ve benzeri yaklaşımlarına, oyunlarına gelecek kadar amatör değilim.

Şahsımın ortaya koymuş olduğu doğru yapılanma süreçlerinden rahatsızlık duyanların, manipülatif girişimlerine, parti içinde partilileşme, paralel yönetim girişimlerine, izin verecek değilim.

Güven telkin etmeyen, şahsımı, parti içi hedef haline getirmeye çalışan kişi ve sözde yapılarına tabiki seyirci kalacak değilim.

Kişisel menfaatlerinin yanıt bulmadığı hallerde partimizi ve yöneticilerini sistematik bir şekilde itibarsızlaştırmaya çalışan kişiler artık bu alışkanlıklarından vazgeçmeliler. 

Gönüllülük esasına bağlı , KKTC’nin geleceğini, Milli hedeflerimizi ve bağlı olduğumuz toplumsal değerleri gözetmenin asli sorumluluğundan uzaklaşmış, kişisel edimlerine yenik düşmüş, çıkar ilişkileri ile hareket eden bireylere karşı, partimizi temsil ettiğim asli sorumluluk ve görev alanlarım içerisinde, Genel Sekreterlik olarak her  türlü mücadeleyi vermeye devam edeceğim.

Öncelikli olarak Parti Meclisimize, değerli üyelerimize, Divan Başkanlığımıza, Merkez Yönetim Kurulumuza, Genel Sekreter Yardımcılarımıza, Partimizin İlçe ve Örgüt Başkanlarımız, kurul ve  tüm organlarına,  partimizin asli üyelerine güven ve yapıcı yaklaşımları ve destekleri için sonsuz teşekkürlerimi arz ediyorum.

Saygılarımla.

 

 

Serhat Akpınar

Demokrat Parti Genel Sekreteri ve

Milletvekili

Editör: Haber Merkezi 2