Dizdarlı, Ombudsman Dairesi’nin temel politikaları ve öncelikleri çerçevesinde görevlerini daha etkin bir şekilde yerine getirebilmesi amacıyla Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası’nın günün koşullarına veya ihtiyaçlarına cevap verebilecek durumda olması gerektiğini kaydetti. 
Dizdarlı, yayınladığı 6 aylık dönem raporunda, görevde bulunduğu 6 yıla ilişkin değerlendirmeler de yaptı.
İdarenin Ombudsman’ın tavsiye kararlarına uyması halinde işlemler esnasında ortaya çıkabilecek usulsüzlüklerin de asgariye ineceğini kaydeden Dizdarlı, “İdarenin görevlerini hukuka uygun, herkese eşit ve ayrımcılık yapmadan yerine getirme olanağı olacaktır.” dedi.
Dizdarlı, görev süresi içerisinde soruşturması tamamlanarak sonuçlanan başvuru sayısının 583, Kasım 2021 sonuna kadar yayımlanan rapor sayısının 300, dairenin başlattığı soruşturma süreci içerisinde idare tarafından düzeltilen işlem sayısının 154 olduğunu açıkladı. 
“BOŞ MÜNHALLER DOLDURULMALI”
Ombudsmana kamuoyunda oluşan güven doğrultusunda başvuru sayısının hızlı bir şekilde arttığını, dar kadroyla talebe cevap verilmeye çalışıldığını belirten Dizdarlı, boş münhallerin en erken bir zamanda doldurulması gerektiğini kaydetti. 
Yüksek Yönetim Denetçisi Dairesi’nde dört denetçi kadrosunun boş olduğunu, Memur ve Odacı eksikliğinin devam ettiğini belirten Dizdarlı, daire yasasının Teşkilat Şemasında yer almayan hukukçu, bilgisayar programcısı ve memura ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. 
Dizdarlı, “Kadrolarımızla ilgili olarak bugün yaşamakta olduğumuz sorunların aşılması Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasasında en erken zamanda yasal değişikliğe gidilmesi kaçınılmazdır” ifadelerini kullandı. 
“OMBUDSMAN’IN TAVSİYE KARARLARINA UYULMASIYLA USULSÜZLÜKLER ASGARİYE İNECEKTİR”
Dairenin özellikle kadın, genç ve çocuk haklarında daha aktif olması ve bu hakların geliştirilmesinde öncülük yapması gerektiğine işaret eden Dizdarlı, hakları güvence altına alma veya korumanın sadece dairenin belirleyeceği hedefler doğrultusunda değil, idareyle daha geniş bir çerçevede ele alınarak işbirliği içerisinde yapılması gerektiğini kaydetti. 
“Son altı yılda, Dairemizin en güvenilir kurumlar arasında yer alması bize sevinç kaynağı olmasına rağmen bu husus topluma karşı olan sorumluluğumuzu artırmıştır.” ifadelerini kullanan Dizdarlı, 6 yılda 6 hükümet gördüklerini, ülkenin toplumsal ve siyasal alanda hızlı bir değişim süreci yaşadığını belirtti. 
Dizdarlı, “Bu değişim süreci yaşanırken bireyler yaşadıkları maddi ve manevi mağduriyetleri sorgulayarak sorunlarına bir çare aramaktadırlar idareden beklentiler arttıkça iyi bir kamu yönetiminin önemi de artmaktadır” ifadelerine yer verdi. 
İdarenin Ombudsman’ın tavsiye kararlarına uyması halinde işlemler esnasında ortaya çıkabilecek usulsüzlüklerin de asgariye ineceğini belirten Dizdarlı, “İdarenin görevlerini hukuka uygun, herkese eşit ve ayrımcılık yapmadan yerine getirme olanağı olacaktır.” dedi. 
“GÖREV SÜRESİ BOYUNCA SONUÇLANAN RAPOR SAYISI 583”
Dizdarlı, yayınladığı raporda, görevde bulunduğu 6 yıla ilişkin değerlendirmeler yaparak, istatistiki bilgiler de verdi. 
Yıllara göre kişisel başvuru sayılarıyla ilgili bilgi veren Dizdarlı, daireye, 2012’de 17, 2013’te 4, 2014’te 2, 2015’te 33, 2016’da 114, 2017’de 127, 2018’de 80, 2019’da 93, 2020’de 101 ve Kasım 2021’de 84 başvuru yapıldığını belirtti. 
Başvuru sayısının yıllara göre dağılımı şöyle: 
“2012 yılında yüzde 2.60, 2013 yılında yüzde 0.61, 2014 yılında yüzde 0.31, 2015 yılında yüzde 5.04, 2016 yılında yüzde 17.40, 2017 yılında yüzde 19.39, 2018 yılında yüzde 12.21, 2019 yılında yüzde 14.20, 2020 yılında yüzde 15.42 ve 2021 yılında yüzde 12.82”
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Dairesi’ne Kasım 2021 tarihine kadar yapılan başvuruların bölgelere göre dağılımı değerlendirildiğinde en fazla başvuru yüzde 64 ile Lefkoşa bölgesinden yapılırken, bunu yüzde 18 ile Girne bölgesi ve yüzde 8 ile Gazimağusa bölgesi izledi, yurt dışından da 1 başvuru yapıldı. 
2021 yılının kasım ayının sonuna kadar sonuçlanan başvuru sayısına ilişkin bilgiler şöyle: 
“Soruşturması tamamlanarak raporu yayınlanan 36, başlatılan soruşturmada idarenin hatalı işlemini başvuru sahibi lehine düzeltilmesi nedeniyle şikayeti geri çekilen/kapatılan 25, dava nedeniyle bekletilen/sonlandırılan    3, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası'nın 13'üncü maddesi tahtında ilgili makama iletilen    6 olmak üzere toplam 70”
Dizdarlı, görev süresi içerisinde soruşturması tamamlanarak sonuçlanan başvuru sayısının 583, Kasım 2021 sonuna kadar yayımlanan rapor sayısının 300, dairenin başlattığı soruşturma süreci içerisinde idare tarafından düzeltilen işlem sayısının 154 olduğunu açıkladı. 

Editör: Haber Merkezi