Şahiner yaptığı yazılı açıklamada, Şirket Yönetim Kurulu’nun 7 kişiden oluşması gerekliliğine rağmen, şirkette sadece 5 kişi kalması ile şirketin tasfiye edilmesi gerektiğini savunarak, “Liman İşçileri Şirketi Yönetim Kurulu oluşturulamayacağı için faal değildir” ifadelerini kullandı.

Bakanlar Kurulu’nun bir karar ile emeklilik yaşının 65 oluşuna bakılmaksızın mevcut isimlerin görev süresini 4 yıl boyunca uzatmaya devam ettiğini ve hizmetlerden elde edilen cironun bu 5 kişiye paylaşıldığını öne süren Şahiner, “Yasal statüsünü yitirmiş olan Liman İşçileri Şirketi’nde 5 kişiye milyarlarca liralık bir rant kapısı oluşturuldu” dedi. 

Uygulamanın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu ifade eden Şahiner, “Doğrusu, son 4 yıldır elde edilen cironun bütün şirketten emekli olanlara adil bir şekilde dağıtılmasıdır” ifadelerini kullandı.

Banka hesaplarında hile ve sahtekarlık Banka hesaplarında hile ve sahtekarlık

- “65 yaşını doldurarak emekli olanların hakkı gasp edildi”

Şahiner, elde edilen ciro üzerinden işçilere yapılacak olan ödemelerden kesintiler yapılıp, şirketin devamlılığı için belli başlı fonlar oluşturulduğunu, limanın kesintisiz hizmet verebilmesi amacıyla araç envanter parkının genişletildiğini ve bu demirbaşlara bütün işçilerin ortak olduğunu, ancak 65 yaşını dolduran emeklilerin buradan doğan haklarını alamadığını da ileri sürdü.

Yönetim kurulu üyelerinin 1. derece yakınlarının iş araçlarının şirkette kullandırıldığı ile ilgili iddiaların da olduğunu söyleyen Şahiner, Ombudsman’a iletilen dilekçeye de henüz cevap verilmediğini kaydetti. 

Söz konusu “5 kişinin şirket adına yaptıkları her bir işlemden, aldıkları her bir karardan, aldıkları her bir kuruştan dolayı suç işlediğini" iddia eden Şahiner, devletin de Bakanlar Kurulu kararı nedeniyle bu suça ortak olduğunu savundu.

Şahiner, “65 yaşında yasa gereği emekliliğe zorlanmış olan ve akabinde 65 yaş kuralının uygulanmaması dolayısı ile hakları gasp edilen Liman Şirketi emekçilerinin haklı mücadelesinde yanlarında olacağız” dedi. 

Editör: Haber Merkezi