DEV-İŞ yazılı açıklamasında, Sevgül Uludağ’ın kayıplar gibi insani ve son derece hassas bir konuda çok büyük emek vererek ister Kıbrıslı Türk, ister Kıbrıslı Rum olsun, tüm kayıpların gömü yerlerinin bulunması için her iki toplumdan okurlarıyla birlikte büyük mücadele verdiğini, hiç anlatılmamış olan öykülerinin her iki toplumda Yenidüzen ve Politis’te’te kaleme alarak bu konuda her iki toplumda karşılıklı anlayış geliştirilmesine katkıda bulunduğunu ve tüm ölüm tehditlerine rağmen, gerçeğin ortaya çıkarılmasından yıldığını kaydetti. Açıklamada şöyle denildi:

“Sevgül Uludağ, tüm bunları herhangi bir ‘proje’nin parçası olmaksızın, tümüyle insani ve gönüllü olarak gerçekleştirmiş, her iki toplumdan ‘kayıp’ yakınlarını bir araya getirerek, ‘Birlikte Başarabiliriz’ adlı iki toplumlu kayıp yakınları ve savaş mağdurları örgütünü kurmalarına öncülük etmiştir.

Sevgül Uludağ, tüm bu çabaları nedeniyle Uluslararası Gazetecilikte Cesaret Ödülü, Avrupa Parlamentosu Avrupa Yurttaşlık Ödülü, Sınır Tanımayan Gazeteciler Basın Özgürlüğü gibi çok sayıda uluslararası ve Kıbrıs’tan çeşitli ödüllere layık görülmüştür.

Sevgül Uludağ, yalnızca bir araştırmacı gazeteci olarak değil, bir barış aktivisti olarak da son 40 yıldır mücadelesini sürdürmekte ve bu süreçte DEV-İŞ Kadın Bürosu’na öncülük ederek, PEO Kadın Bürosu ve Dünya Sendikalar Federasyonu’na üye sendikaların kadın bürolarıyla birlikte çeşitli iki toplumlu barış etkinliklerinde aktif rol oynamaktadır… İki toplumlu “Hands Across the Divide” (Sınırı Aşan Eller) kadın örgütünün de kurucuları arasında olup, Kıbrıs’ta tüm toplumlardan kadınların bir araya getirilmesinde hayatı boyunca öncülük yapmıştır.
Sevgül Uludağ’ın Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmesinden hem federasyonumuz, hem de Kıbrıs’taki toplumlarımız gurur duymaktadır. Her iki toplumun büyük takdirini kazanan Sevgül Uludağ’ın çabalarını ve vermiş olduğu emeği selamlıyoruz.”