" 20 Temmuz 1974’te bizim için o gün güneş kuzeyden doğdu” " 20 Temmuz 1974’te bizim için o gün güneş kuzeyden doğdu”

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ BİR – SEN tarafından yerel bir basın organında, üniversitede gerçekleşecek olan sendikalar referandumuyla ilgili yayınlattırılan haberlere yönelik açıklamalarda bulundu. Dr. Özcenk, söz konusu açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

“Her iki sendika ile anlaşarak yetkili yönetsel hizmetler personeli sendikasını saptamak amacıyla yapılacak referandum tarihini belirlemek üzere 05.07.2023 tarihinde tarafımdan ilgililere davet yapılmıştır.

Sayın DAÜ BİR – SEN Eş Başkanı iş yoğunluğu nedeniyle katılamayacağını ekte yer alan yazısı ile bildirmiştir. Yöneticiler olarak bizler de mezuniyet töreni hazırlıkları ve öğrenci kayıtlarının devam ettiği bu dönemde en uygun tarih olan 02.08.2023 tarihini Sendikalar Mukayyitliği’ne bir yazı ile bildirdik.

Sayın DAÜ BİR – SEN Eş Başkanının 14.07.2023 tarihli bildirisinde belirttiği gibi çalışanın iradesinden korkup referandum engellenmiş değildir.

Kaldı ki, 05.07.2023 tarihindeki davete icabet etmiş olsaydı, oldukça demokratik bir şekilde sürece katılarak tarih belirlenmesi aşamasına katkı sağlamış olacaktı.

Yüksek enflasyon nedeniyle artan Hayat Pahalılığı ödemeleri sonucu tüm kurumlarda olduğu gibi DAÜ’de de mali sıkıntılara neden olmuştur. DAÜ’nün mali sorunlarını çözmek ve sürdürülebilir bir yapıya ulaştırmak amacıyla Mayıs ayında tüm paydaşlara birlikte çalışma yapma çağrısı yapılmıştır. DAÜ BİR – SEN Yönetimi bu davete de icabet etmemiştir. Aksine DAÜ BİR – SEN Yönetimi kurumumuz için çözüm üretmek yerine, krizden faydalanarak popülizm yapmayı yeğlemiştir. Sürekli olarak üniversite içinde ve bazı yerel yayın organlarında yönetimi suçlayıcı bazı yazılar yayınlamaktadır.

Biz, DAÜ’ye büyük bir aidiyet duygusuyla bağlıyız ve DAÜ’nün sonsuza kadar var olması için çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz.

Kendilerine buradan açık çağrımdır: Üniversite içerisinde ve bazı yayın organlarında yıkıcı yazılar yayınlatmak yerine, gelsinler, bu güzide kurumu yaşatmak için yapılacak çalışmalara katkı koysunlar.”

Editör: Haber Merkezi