Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), uluslararası öğrencilerin Kıbrıs’ta yaşadığı sorunlarla ilgili kamuoyunda bir farkındalık yaratmak amacıyla 2017’nin Aralık ayında çeşitli etkinlikler düzenlemiştir. Bu etkinliklerde uluslararası öğrencilerin Kıbrıs’ta muhtelif sorunlarla karşılaştığı ortaya koyulmuştur. DAÜ-SEN’in yayınladığı bu rapor, bu sorunları ortaya koymayı ve bu sorunlara çözümler önermeyi amaçlamaktadır.

Öğrencilerin yaşadığı sorunlar sekiz ana başlık altında sıralanabilir: çokkültürlü bir ortama uygun bir altyapının ve insan sermayesinin eksikliği, iş hayatında yaşanan hak ihlalleri, barınmayla ilgili sorunlar, fiziksel ve kurumsal altyapıyla ilgili sorunlar, sağlıkla ilgili sorunlar, ırkçılık, cinsel taciz,  Kıbrıs’a öğrenci vizesiyle gelip yasadışı işlerle uğraşan öğrenciler.

Bütün bu aktarılanlar, Kuzey Kıbrıs ekonomisinin motoru olarak görülen üniversitelere ne pahasına olursa olsun daha fazla öğrenci çekmek stratejisinin değişmesi gerektiğini göstermektedir.  Ülkemizde 19 üniversite, 3 öğretime başlama izni olan üniversite, 7 kuruluş izni olan üniversite ve 9 işlemi süren üniversite vardır. Bu toplamda 38 üniversite anlamına geliyor. Bir planlama olmaksızın üniversite sayısını ve öğrenci sayısını artırmak yeni sorunları beraberinde getirecektir. Ülkeye gelen öğrenciler sadece ekonomiye katkı yapan istatistiklerden ibaret görülmemeli, çok çeşitli ihtiyaçları ve hakları olan genç bireyler olarak ele alınmalıdır. Bu çerçevede hem siyaset yapıcılar hem de üniversite yönetimleri öğrencilerin yaşadıkları muhtelif sorunlarla ilgili kalıcı ve kapsamlı çözümler oluşturmak için insiyatif almalıdır.

DAÜ-SEN