Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rza Bashirov, prestijli uluslararası konferanslara açılış konuşmacısı olarak davet edilirken, aynı zamanda bilim dünyasının en köklü ve büyük dergilerinde ödüllü hakem olarak görev yapıyor.

ISEAE 2023

Prof. Dr. Rza Bashirov, Çin’in Wuhan kentinde düzenlenen “Beşinci Bilişim Bilimleri, Elektrik ve Otomasyon Mühendisliği Konferansı”na (ISEAE 2023, 5th International Conference on Information Science, Electrical and Automation Engineering) davetli konuşmacı olarak katıldı. Prof. Dr. Rza Bashirov, bilgi sistemlerinden optik ağlara, makine öğrenmesi yöntemlerinden derin öğrenme sistemlerine, yapay zeka ve sinir ağlarından biyometri ve kimlik doğrulama algoritmalarına kadar geniş bir yelpazede alanları kapsayan bu bilimsel etkinlikte; “Interplay Between Paradigms: How to Select an Appropriate Approach for Modeling BioSystems” başlıklı açılış konuşmasıyla DAÜ’yü başarıyla temsil etti. Deterministik, stokastik ve karmaşık parametreli modelleme paradigmaları arasındaki benzerliklerin ve tutarsızlıkların nasıl ölçüleceği ve buna bağlı olarak genellikle mezoskopik ölçekte özelliklere sahip olan biyolojik sistemler için modelleme yönteminin nasıl seçileceği bu açılış konuşmasında ele alındı.

PCI 2023

Prof. Dr. Rza Bashirov, 28-30 Ağustos 2023 tarihlerinde Bakü, Azerbaycan’da İdareetme Sistemleri Enstitüsü ve ADA Üniversitesi tarafından düzenlenecek bir IEEE konferansı olan “Beşinci Sibernetik ve Bilişim Problemleri Uluslararası Konferansı”nın (PCI 2023, 5th International Conference on Problems of Cybernetics and Informatics) genel oturumunda açılış konuşması yapmak üzere davet edildi. Prof. Dr. Bashirov, bu bilimsel etkinlikte “Hastalık-İlaç Ağlarının Petri Ağlarıyla Modellenmesi” başlıklı açılış konuşmasında omuriliğe bağlı kas atrofisi (SMA – Spinal Muscular Atrophy) ve buna benzer genetik rahatsızlıkların tedavisi için doğru modelleme paradigması seçilmesi ve bilgisayar simülasyonları yaparak etkili ilaç kombinasyonlarının nasıl belirlenebileceği konusunda DAÜ’deki küçük fakat etkin biyoenformatik araştırıma grubunun çalışmalarını anlatacak.

Konferans yayın kurulu tarafından belirlenecek olan PCI2023 bildirilerinin, tam makale olarak SCI Expanded tarafından taranan ve Bilimsel Dergi Sıralamasında (SJR - Scientific Journal Ranking) ilk çeyrekte (Q1 – first quartile) yer alan “TWMS Journal of Pure and Applied Mathematics” ve “Journal of Applied Mathematics and Computing” gibi dergilerde yayımlanması teşvik edilecek. Ayrıca PCI2023’ün bildiriler kitabı akademik camianın önem verdiği Web of Science (WoS) veri tabanlarına dahil edilecektir.

Prof. Dr. Rza Bashirov’a Hakem Ödülleri

Öte yandan Prof. Dr. Rza Bashirov bilim dünyasının köklü ve en büyük yayınevlerinden Elsevier, Springer, IEEE Publishing ve John Wiley Sons Inc. tarafından yayımlanan Information Sciences (SCIE, Q1 Etki Değerili), Computer Communications (SCIE, Q1 Etki Değerli), IEEE Transactions on Automation Science and Engineering (SCIE, Q1 Etki Değerli), Acta Informatica (SCIE, Q2 Etki Değerli), BioSystems (SCIE, Q2 Etki Değerli), Annals of Mathematics and Artificial Intelligence (SCIE, Q3 Etki Değerli), IET Systems Biology (SCIE, Q3 Etki Değerli Dergi), Journal of Applied Mathematics (SCIE, Q3 Etki Değerli Dergi), Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences (SCIE, Q3 Etki Değerli Dergi) gibi saygın bilimsel dergilerinde hakemlik görevine devam ediyor. Prof. Dr. Rza Bashirov’a 2020 yıllından itibaren BioSystems dergisi için ve 2008 yılından itibaren Information Systems dergisi için tamamlanan incelemelerin kalitesine, güncelliğine ve sayısına göre yapılan değerlendirme sonucu Hakem Ödülleri (Certificate of Reviewing) verildi. Her iki dergi de Elsevier çatısı altında yayınlanan ve Web of Science’ın ilk SCI dergileri olup, Information Systems dergisi Bilgisayar Bilimleri alanında BioSystems dergisi ise Tıpta ve Moleküler Biyoloji ve Genetikte Modelleme alanında dünyaca ünlü dergilerdir.

Halkın Partisi, Polis ve Başsavcılık’tan bilgi talep etti.. Halkın Partisi, Polis ve Başsavcılık’tan bilgi talep etti..

Editör: Haber Merkezi