Çevrimiçi (online) olarak yürütülecek olan program Nisan 2013’te başlatılacak, Kasım 2013’te sona erecektir.

DAÜ-SEM Başkanı Prof. Dr. Bekir Özer’in verdiği bilgiye göre, geçen yıl ve bu yıl Gaziantep’te yüzyüze uygulanan Aile Danışmanlığı Sertifika Programı, yoğun istek üzerine KKTC’den katılmak isteyen kişiler için çevrimiçi olarak uygulamaya konacaktır. Programa sosyal hizmet, psikoloji, sosyoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, tıp, hemşirelik ve çocuk gelişimi alanlarının birinde en az dört yıllık lisans programını bitirmiş olan kişiler kabul edilecektir. Toplam 450 saat süreli programın 300 saati kuramsal dersleri, 150 saati de uygulama ve süpervizyon çalışmalarını kapsayacaktır. Kuramsal dersler çevrimiçi yöntemle, uygulama çalışmaları da yüzyüze gerçekleştirilecektir. Dersler, DAÜ Eğitim Fakültesi ile KKTC’nin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin çeşitli üniversitelerinde görev yapan alan uzmanı öğretim üyelerince verilecektir.

Son yıllarda gerek TC’de gerekse KKTC’de “aile” olgusuna özel bir önem verildiğini belirten Prof. Dr. Bekir Özer, “Aile kavramının ve olgusunun bilimsel temelli olarak ele alınması gereklidir. Aile sorunlarının da. Aile üyelerinin kendi aralarında sağlıklı ilişki yapısını kurmaları ve korumaları, ayrıca sorun çözme yeterliklerini artırmaları konularında kişilere yardım edilmesinin de bilimsel temellere dayandırılması gereklidir. Ailelerin olumlu bir yaşam sürmelerine katkı sağlayacak, onların sorunlarını çözmelerine yardım edecek uzman kişilerin yetişmesi bakımından Aile Danışmanlığı Programı önemli bir işlevi yerine getirecektir.” şeklinde açıklamada bulunmuştur.

Aile Danışmanlığı Programı’na kayıtlar, Doğu Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nde yapılmaktadır. Detaylı bilgi için DAÜ – SEM Sekreterliği’ne (630 2471) başvuruda bulunulabilir.