DAÜ'den verilen bilgiye göre, KAMU- BİB'25 – BİMY'29 Bütünleşik Etkinliği, Türkiye Bilişim Derneği tarafından “Dijital Gelecek ve Ötesi” temasıyla Antalya’da gerçekleştirildi.

 

Özersay'dan "diploma kriziyle" ilgili Üstel'e çağrı.... Özersay'dan "diploma kriziyle" ilgili Üstel'e çağrı....

Türkiye’nin kamu ve özel sektör bilişimi konusundaki en kapsamlı etkinlikleri olma özelliğini taşıyan KAMU-BİB ve BİMY, toplantı ve seminerleriyle yıllardır kamu, özel sektör, üniversite ve ilgili tüm kesimlerin tecrübelerini paylaştığı, sektörün öncü firmalarının teknoloji eğilimlerine dair bilgi verdiği ve ortak bir sinerji oluşturulmasına, üretime ve istihdama katkı sağlanması için fırsatlar oluşturduğu bir platform olarak biliniyor. 

 

Kamu-BİB toplantıları sorunların tespiti, sorunları bizzat yaşayanların ortak akılla ortaya koydukları çözüm önerileri ile farklı bakış açılarının geliştirilmesiyle kamuda verimliliğe doğrudan katkı sağladığından dolayı “Kamuda Verimlilik Toplantıları” olarak da biliniyor.

DAÜ Bilgi Teknolojileri Müdürü Çerkez yaptığı açıklamada, bilgi işlem birimleri arasında bilgi paylaşımının artırılması, mesleki dayanışmanın geliştirilmesi ve sorunlara ortak çözümler bulunabilmesi açısından platformun son derece yararlı olduğu üzerinde durarak, etkinlikte birçok çalışma gurupları ile bilişim alanındaki güncel sorunların ele alınıp, raporlar hazırlandığını bildirdi.