Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu tarafından yapılan açıklama aynen şöyle:

“Varoluş sebebi, sahibi CTP’nin borazanlığını yapmak olan Yenidüzen gazetesinin ve asli misyonu, ‘basında emek veren tüm gazetecileri bir çatı altında toplayarak gazetecilik mesleğini geliştirmek’ olan KTGB’nin, bugün Cumhurbaşkanlığı isminin altında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın şahsına yönelik siyasi saikle yaptıkları açıklama; bir siyasi partinin, güdümündeki medya aracını nasıl bir manipülasyon ve çatışma aygıtı olarak kullandığını bir kere daha gözler önüne sermiştir.

 

Sistemli bir şekilde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın kişilik özelliklerine saldırmayı mübah gören, hasmane bir tutumla zehirli bir üslup kullanarak elemanı olduğu Yenidüzen gazetesi ve Kanal Sim’de mütemadiyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a yönelik nefret söylemleri geliştirmeyi, saplantı haline getirmiş bahse konu gazete ve kanalın bir ‘elemanının’, saldırgan tavrına yönelik Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan bir açıklamayı ‘saldırı’ olarak konumlandırmak; ne yazık ki psikolojide ‘yansıtma’ adı altında tanımlanan ve tedavisi mümkün bir savunma mekanizmasının ta kendisidir.

 

CTP’nin, kendi gazetesindeki ve kanalındaki atanmış ‘genel yayın yönetmenleri’ tarafından sürekli olarak zikredilen ‘barış dili, nesnellik, objektif habercilik, etik gazetecilik’ gibi kavramların ne yazık ki bu atanmışlar tarafından salt bir ambalaj olarak görüldüğü; hiçbir şekilde içselleştirilmediği, bugünkü ön sayfalarında bir kere daha ayyuka çıkmıştır.

 

Sıcak ve nemli hava etkili olacak Sıcak ve nemli hava etkili olacak

CTP Milletvekili Ongun Talat’ın 16 Ağustos 2021 tarihli, kendi partisinin gazetesi Yenidüzen’de ‘Sevgili Serhat Abi’ başlığıyla kaleme aldığı makale, bahse konu şahsın geçmişinin ne denli güvenilmez olduğunu ve zamanında CTP’ye yönelik de nefret söylemlerinde bulunduğunun altını çizmektedir. Hâl böyle iken, siyasi saikle manipülatif açıklamalar yaparak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a yönelik saldırıda bulunan Yenidüzen ve Kanal Sim’in atanmış yöneticilerine, kendi gazetelerinde kendi partilerinin milletvekili tarafından malum elemanla ilgili yazılan köşe yazısını teferruatlarıyla bir kere daha okumalarını, okuduklarını anlamalarını ve hazmederek üzerinde düşünmelerini salık veriyor; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, şahsına yönelik yürütülen bu saldırı kampanyasıyla ilgili her türlü yasal hakkını saklı tuttuğunu tüm kamuoyuna saygı ile bir kere daha hatırlatıyoruz.”

 

Editör: Haber Merkezi