Bakanlar Kurulu, “Kıbrıs Türk Elektrik Kurumuna (Kıb-Tek) Olan Elektrik Borçlarının Tahsili ile ilgili Mali Düzenlemeye İlişkin Yasa Gücünde Kararnamenin Değiştirilmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname”yi onaylayarak, Resmi Gazete’de yayımlanmasına ve Cumhuriyet Meclisine sunulmasına karar verdi.

İki ayrı trafik kazası… Biri çocuk üç kişi yaralandı İki ayrı trafik kazası… Biri çocuk üç kişi yaralandı

20 Şubat'ta yürürlüğe giren esas kararnamedeki değişikliğe göre, Kıbrıs Vakıflar İdaresine bağlı camilerin Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na elektrik borçlarının peşin ödenmesi halinde, gecikme zammının yüzde 90’ı silinerek tahsil edilecek.

Yasa gücünde kararnamenin genel gerekçesi şöyle:

“4/2024 sayılı Kıbrıs Türk Elektrik Kurumuna olan Elektrik Borçlarının Tahsili İle İlgili Mali Düzenlemeye İlişkin Yasa Gücünde Kararname’de değişiklik yapılarak, mevcut Yasa Gücünde Kararnamede yer alan fakat mevcut aftan yararlanma oranı daha düşük olan camilerin oranının arttırılarak, KKTC Anayasası’nın 23’üncü maddesinde düzenlenen ve Temel Hak ve Özgürlükler dahilinde olan, vicdan ve din özgürlüğü kapsamında Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ne bağlı olan camilerde girmiş olduğumuz ‘Ramazan Ayı’ içerisinde elektrik borcundan dolayı herhangi bir kesinti yaşanmaması ve halkın ibadet özgürlüğüne halel gelmemesi adına Kıbrıs Vakıflar İdaresine bağlı olan camilerin Kıbrıs Türk Elektrik Kurumuna olan elektrik borçlarının yapılandırılması ihtiyacı doğmuştur.”

Editör: Haber Merkezi