Varan Gıda ve Süt ÜrünleriLtd. isimli şirketimiz ve şirketimize ait olan “Bi Daha Ayranları” olarak, takriben 20 yıldır K.K.T.C.’de yerli üretimi destekleyen ve üreten bir firmayız. Adada süt ürünleri sektöründe, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar odasına ve KKTC süt ürünleri imalatçıları birliğine üye olarak ve her yıl üyelik belgesi yenilenerek yerli üretime ve istihdama katkı sağlayan, katma değeri yüksek olan yerli bir firmayız. Firmamız ayrıca KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı Veteriner Dairesitarafından verilen gıda üretim sertifikası ve/veya izin belgesi doğrultusunda süt ürünlerinin üretimine hijyen kuralları doğrultusunda devam etmektedir. EK (1): KKTC SÜT ÜRÜNLERİ İMALATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELİK BELGESİ VE KIBRIS TÜRK ESNAF VE ZANAATKARLAR ODASI ÜYELİK SİCİL BELGESİ. ( 2023 YILI YENİLENEN GÜNCEL ÜYELİK BELGESİ) EK(2): VETERİNER DAİRESİ GIDA ÜRETİM SERTİFİKASI.

Firmamız uzun yıllardır Çağlayan bölgesinde  hijyen kurallarına uygun olarak  süt ürünlerinin üretimini gerçekleştirmiştir. Firmamız  günden güne halkımızın yoğun desteği ile sektörde büyümeye başlamış ve mevcut üretimin değerli tüketicilerin yoğun  talebini  karşılamakta  yetersiz kalmasından ötürü üretim kapasitesini artırmak ve halkımıza daha iyi hizmet verebilmek adına üretim tesisini “Mandıralar yolu Turgut Reis Sok No:37 -Değirmenlik – Lefkoşa” adresine taşımış ve takriben 10 aydır yeni adresinde  hijyen kuralları esas alınarak  halkın damak tadına uygun süt ürünleri imalatına devem etmektedir. EK (3): KİRA MUKAVELESİ

Birel sütçülük tarafından tamamen  bireysel/kişisel olan internet/facebook  sayfalarında ve/veya sosyal medya sayfalarında ve sözde habercilik yapan internet sitelerinde firmamız hakkında gerçekdışı haberler servis edilmektedir. Birel Sütçülük tarafından bazı sözde haber kanallarına firmamızın süt ürünlerinin üretimine yönelik yaptırmış olduğu tek taraflı ve kasıtlı haberlerin gerçek olmadığının anlaşılması üzerine, söz konusu Birel Sütçülük ltd. tarafından bu kez de firmamıza yönelik “çift imza çek dolandırıcılık” iddiası ileri sürülmüştür. Firmamız hakkında ileri sürülen bu yöndeki iddialar  kesinlikle gerçekleri yansıtmamaktadır. Firmamız şu anda Birel Sütçülük Ltd. ve direktörü Sadık Uğurlu Birel tarafından çok ciddi şekilde saldırıya uğramaktadır. Ancak bilinmesini isteriz ki hukuk kuralları çerçevesinde hakkımızı aramaktan geri durmayacağız ve yapılan haksız haberler ve yıpratma hareketlerinin bedelinin hesabını kanun önünde soracağız. Firmamız KKTC Şirketler Mukayyitliği, Vergi Dairesi ve diğer tüm resmi kurum veya kuruluşlara ve/veya meslek örgüt ve birliklerine kayıtlı üye olup, vergi mükellefi limited bir şirkettir. Fasıl 113 tahtında şirketin ana sözleşmesi ve tüzüğü doğrultusunda alınan 17.07.2023 tarihli direktörler  kurulu kararı neticesinde hareket edip, tüm işlemlerini yasalara uygun olarak yürütmektedir. Firmamız hakkında ileri sürülen “çift imza dolandırıcılık” iddialarının gerçeği yansıtmadığını, çeklerin, çek hesabının ve üzerlerindeki imzaların gerçek ve ilgili şirket yetkililerine  ait olduğunu, dolayısyle çek veya çift imza dolandırıcılığından bahsedilemeyeceğini beyan ederiz. Söz konusu çekleri elinde bulunduran Birel Sütçülük, çeklerin meşru ivazını yerine getirmemiştir. Firmamıza karşı etik ve ticari ahlak kuralarına uygun olmayan şekilde davranmıştır ve firmamızı ticari ve ekonomik olarak ciddi şekilde mağdur etmiştir. tüm bunlara rağmen, Birel Sütçülük Ltd. adeta yavuz hırsız ev sahibini bastırır misali, önce firmamızın kaçak üretim yaptığına veya izinsiz faaliyet gösterdiğine yönelik maksatlı haberler yapıp yayma ve itibarımızı ve ticari faaliyetlerimizi zedeleme yoluna gitmiş, bunda amacına ulaşamayınca, bu seferde  elindeki çeklerle tek taraflı yalan haberlerine devam ederek netice almaya çalışmıştır. konu firma gerçekten haklı olsaydı yargı yoluna başvuracaktı. Ancak hukuk yolu açıkken bu haktan faydalanmayıp yalan haberlerle firmamızı karalama yolunu seçmesi bizim haklılığımızı ve söylediklerimizin doğru olduğunu ispat etmektedir.

Kırmızı ışıkta geçen alkollü sürücü kazaya sebep oldu, tutuklandı Kırmızı ışıkta geçen alkollü sürücü kazaya sebep oldu, tutuklandı

Firmamız süt ürünlerine yönelik üretimlerini, Veteriner Dairesi ve belediye  tarafından yapılan denetimler neticesinde alınan izin ve onay belgeleri  doğrultusunda hijyen kuralları esas alınarak halk sağlığına  uygun şekilde üretmektedir. Firmamız hakkında  Birel Sütçülük tarafından tek taraflı olarak kaleme alınan ve basına servis edilen, içeriği tamamen yalan ve asılsız olan 14.08.2023 tarihli “ihbar” başlıklı yazılı belge neticesinde polise yapılan şikayetin de yalan veya asılsız olduğu  yukarda “ek” olarak sunduğumuz resmi belgelerle ispatlanmıştır. Firmamız, Birel Sütçülük Ltd. ile yıllardır süre gelen iş ve/veya ticari ortaklığımız anzısın ve önceden tarafımıza herhangi yazılı veya sözlü bir bildirim yapılmadan,  Birel Sütçülük tarafından temmuz 2023 tarihinde  tek taraflı olarak sonlandırılmış  ve/veya tarafımıza mal akışı durdurulmuştur. Firmamızın mal dağıtımı yapmakta olduğu yüzlerce müşterisinden almış olduğu siparişler neticesinde teslim etmesi gereken süt ürünlerinin tesliminde ciddi şekilde aksaklıklar ve sorunlar meydana gelmiş ve alınan tek taraflı etik dışı karar neticesinde firmamız almış olduğu siparişleri, teslimatlarını veya taahhütlerini zamanında yerine getirememiş ve ciddi şekilde Birel Sütçülük Ltd tarafından  mağdur edilmiş ve/veya geciken teslimatlar neticesinde ekonomik olarak zarar uğratılmıştır.  Birel Sütçülük ile olan ticari veya iş ortaklığımız kapsamında, söz konusu süt ürünleri için önceden tarafımızdan bastırılan binlerce kasede ve/veya kaplarda  üretici firma olarak  “Birel Sütçülük ltd.” ismi yazmaktadır. Söz konusu üretici firmanın değişmesinden dolayı mevcut kaselerin ve/veya kapların üzerine yeni üretici firmanın etiketini yapıştırmaktayız ve Veteriner Dairesinin onayı doğrultusunda gerekli işlemleri yürütmekteyiz. Ancak buna rağmen kasıtlı olarak firmamıza ait ürünlerin etikleri Birel Sütçülük Ltd. veya ajanları tarafından satış noktalarından alınıp, üzerlerindeki etikler kazınarak veya çıkartılarak firmamız karalanmaya çalışılmaktadır. Ancak tüm bu kötü niyetli ve maksatlı girişimlerin beyhude olduğunu, bizi yıldırmayacaklarını, onlara karşı her türlü hukuki mücadeleye hazır olduğumuzu ilgili firmaya ve yetkililerine buradan iletmek isteriz. Firmamız hakkında yapılan veya yaptırılan gerçekdışı ve yalan haberlerle firmamızın tüketiciler nezdinde gözden düşmesi ve/veya itibarsızlaştırılması için yoğun bir çaba harcanmıştır. Firmamız hakkında Birel Sütçülük Ltd. ve yetkilileri  tarafından tek taraflı olarak basında  kasıtlı olarak çıkartılan veya yaptırılan  haberlerin ve iddiaların tümünün  asılsız ve/veya gerçekdışı olduğu resmi belgelerle ispatlanmıştır. Dolayısıyla halkımızı ve ürünlerimize sahip çıkarak bizi destekleyen tüm müşterilerimize bu açıklamayı yapma zarureti doğmuştur. Bu meyanda yargı önüne konu firma ile gerekli mücadeleyi vereceğimizi bir kez daha yineleyerek,  tüm kamuoyuna saygılarımızı sunarız.    

TARİH. 11/09/2023         VARAN GIDA VE SÜT ÜRÜNLERİ LTD.

 

Editör: Haber Merkezi