Güney Kıbrıs'ın en yaşlı kadını öldü Güney Kıbrıs'ın en yaşlı kadını öldü

Hükümet olarak ülkemizde üretimin artırılması, üreten kesimlerin desteklenmesi her zaman önceliğimiz olmuştur. Üretmeyenlerin var olamayacağı bilinci ile hareket ediyoruz. Üreticilerimizin, ülkemizin en önemli ve vazgeçilmez kesimi olduğu gerçeğinden hareket ederek, onların güçlü olması, ayakta kalması için hükümet olarak her türlü katkı ve desteği vermeye kararlıyız. Üretimin artırılması ve üreticinin desteklenmesi hükümetimizin olmazsa olmazlarındandır. Üreterek var olacağız ve ancak üreterek güçlü ve sürdürülebilir, ayakta kalabilecek bir ekonomik yapı kuracağız. Biz bu temel yaklaşımla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dünyanın son dönemlerde içine girdiği finansal ve ekonomik kriz etkilerini her geçen gün biraz daha hissettirirken, diğer taraftan önce küresel ısınmanın yarattığı iklim değişiklikleri, ardında COVID-19 ve sonrasında Rusya-Ukrayna savaşı ile gıda krizi dünyanın önüne çok büyük bir sorun olarak çıkmıştır. Ülkemizin bundan asgari düzeyde etkilenmesi yönünde hükümetimiz çalışmalarını sürdürmektedir. Dünyada bu konuda yaşanan kriz ve tartışmaları yakından izlerken, diğer taraftan ülkemizde ne yapacağımız konularında çok yönlü çalışmalar yapmaktayız. İlgili bakanlıklara gerekli aksiyon planlarını oluşturmaları konusunda vermiş olduğum talimat çerçevesinde bakanlıklar kendi bünyelerinde çalışmalarını sürdürmektedirler. Tarımsal üretimde bir taraftan çeşitliliğin, diğer taraftan verimliliğin artırılması gerektiğinin bilnci ile hareket etmekteyiz. Tarımsal alanda üreticilerimiz bizim için çok değerli ve önemlidir. Onların sıkıntılarının aşılması, daha çok üretecekleri bir ortamın yaratılması konusunda hükümetimiz gereken her şeyi yapmakta kararlıdır. Dünyada yaşanan finansal ve ekonomik krizle birlikte girdi maliyetleri beklenmedik şekilde artmıştır. Bu arada tedarik zincirlerinde yaşanan ciddi aksaklıklar artan maliyetleri olumsuz yönde etkilemektedir. Biz hükümet olarak bunların bilincinde politikalar geliştirmeye çalışıyoruz. Bu çerçevede üretimin ve üreticinin desteklenmesi ve aynı zamanda üretimin devamının sağlanması hükümetimizin olmazsa olmazları arasındadır. Hükümet olarak imkanlarımız nispetinde tarım alanında üretimde verimliliği artırmak için bu alanda daha fazla neler yapılabileceği, verilen desteklerin nasıl artırılabileceği konuları üzerinde çalışıyoruz. Bu kapsamda bir süredir ülkemizin en eski ve köklü kuruluşlarından biri olan Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği ile başta olmak üzere diğer üretici birlikleri ile görüşmeler yapıyorum. Yaptığımız görüşmelerde tarımsal üretimde ülkemizde verimliliğin ve çeşitliliğin nasıl artırılacağı üzerinde durduk. Verimliliğin artırılması noktasında kuruluşlarımızın özellikle gübre konusunda destek talepleri olmuştur. Doğrudan gelir destek ödemeleri konusunda da beklentilerini dile getirmişlerdir. Hükümet olarak yaptığımız değerlendirme çalışmaları sonrasında 2022-2023 üretim sezonunda narenciye,patates ve kuru ziraat yapan üreticilerimize torba başına 150 TL gübre desteği verme kararı aldık. Ayrıca üreticilerimizin beklediği Doğrudan Gelir Desteği ödemesi de 13 Ekim 2022 Çarşamba günü yapılacaktır. Amaç ülkemizde üretimin desteklenmesi ve verimliliğinin artırılmasıdır. Hükümetimizin bu yöndeki çalışmaları devam edecektir. Üretim ve üreten kesimler desteklenmeye devam edecektir. Üreten kesimler bizim başımızın tacıdır.

Editör: Haber Merkezi