Görneç’te ani ölüm! Görneç’te ani ölüm!

Barçın, yaptığı yazılı açıklamada ilgili kalemdeki ödenek tutarını aşan bir harcamanın yapılması talimatını vermenin, ayrıca bu duruma karşı gerekli yasal işlemi başlatmamanın da kamu Mali Yönetimi Yasası'na göre suç teşkil ettiğini belirtti.

Barçın’ın konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

“Eğitim Bakanlığı, bugün şahsıma yönelik yapmış olduğu basın açıklamasında, Eğitim Bakanlığı bütçesinde yer alan ‘Müteahhitlik Hizmetleri’ kaleminden ‘Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri’ kalemine 70 bin TL'lik kaynak aktarımının 19 Mayıs tören giderlerinin karşılanması amacı ile yapıldığını ifade etmiştir.

Yani Eğitim Bakanlığı, Mayıs ayında tören giderleri için ilgili kalemdeki ödenek tutarını aşan bir harcamanın yapılması yönünde talimat verdiğini yaptığı basın açıklaması ile kabul etmiştir.

41/2019 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası'nın 94(1) maddesine göre ilgili kalemdeki ödenek tutarını aşacak şekilde harcama talimatı verilmesi suç teşkil etmektedir.

Diğer taraftan Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası'nın 94(2) maddesi de suç teşkil eden bu duruma karşı gerekli yasal işlemleri başlatmayanların da suç işlediğini söylemektedir.

Bu çerçevede Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası'nın öngördüğü suçun işlendiği yani ilgili kalemdeki ödenek tutarından daha fazla bir harcama yapılma talimatı verildiği Eğitim Bakanlığı tarafından basın açıklaması ile itiraf edildiğine göre Sayıştay derhal gerekeni yapmalı ve soruşturma başlatmalıdır.

'Para yok ama nasıl olsa daha sonra başka kalemden aktarırız' diyerek ilgili kalemdeki paradan daha fazla bir paranın harcanması için talimat verilmesinin bir suç olduğunu tüm bürokrat arkadaşlara bir kez daha hatırlatmak ister, tüm kamu yöneticilerini mevzuata uygun davranmaya davet ederim.”