Toplantıda Divan Başkanlığını Nova Bank Ltd. Genel Müdürü Bulent Berkay yaptı. Divan Başkan Yardımcılığını T.C. Ziraat Bankası A.Ş. KKTC Ülke Müdürü Hüseyin Kahraman, katipliklerini Şekerbank (Kıbrıs) Ltd. Genel Müdürü Serhan Tuğyan ve TürkBankası Ltd. Genel Müdürü Mustafa Kayahan üstlendi.

KONUŞMALAR

Divan Başkanı Bülent Berkay, yaptığı kısa açılış konuşmasında, bankaların her zaman sıkıntı yaşadığı icra konularında yapılan bazı hukuki girişimler hakkında bilgi ve görüş aktardıktan sonra Birlik Başkanı Olgun Önal’a, faaliyet raporunu sunmak üzere söz verdi.

OLGUN ÖNAL

Şahiner: Kumarhane vergilerini düşürmek istiyorlar Şahiner: Kumarhane vergilerini düşürmek istiyorlar

KKBB Başkanı Olgun Önal, ülkedeki ekonomik faaliyetlerin tekrar normale dönmeye başladığını, hacimlerin arttığını, ticari aktivitelerin hızlandığını, sahada iş insanlarınca daha fazla yatırım konuşulduğu bu normalleşme ortamında ortaya çıkacak olan yeni finansal  ihtiyaçları gidermek için bankaların yine hep birlikte sahada olacağına işaret etti.

Önal, bankaların içerisinde faaliyet göstermeye çalıştığı "zorlu ortama" değinerek, "etraftaki  jeopolitik riskler, savaşlar, içerdeki siyasi krizler, iyiye doğru dönüşümü sağlayacak kararları almaktan uzak hükümetler, kamunun yetersiz finansal imkanları, kamunun verimsiz iş yapma süreçleri, yeniden hortlayan enflasyon, devamlı yükselen kurlar, dolarizasyon, yükselen faizler, artan şoklar, bu şokların artan sıklıkları ve kırılganlıkları, ve ekonomik aktivitenin zayıfladığı ya da tamamen durduğu dönemlerde olumsuz etkilenen ya da ölçüsüz riskler alan kredi müşterileri" gibi faktörlerin banka bilançoları üzerinde olumsuz etki yaratacak riskler olarak kısa ve orta vadede önlerinde olacağını, bu risklerin de bankalarca yönetilmesi gerekeceğini belirtti.

Öte yandan hızlanan teknolojik gelişmelerin, finansal sistem üzerinde fırsatlar yarattığı gibi tehditler de yarattığına dikkat çeken Önal, bir yandan bankalarca artan oranda teknolojiye yatırım yapılması gereken bir dönemden geçilirken bir yandan da gelişen teknolojilerin sınırları kaldırarak ülke içi müşterilerin rahatlıkla ülke dışındaki finansal kurumlardan finansal hizmet alabilmesinin yolunu açtığını aktardı, bu bağlamda bankaların rekabet alanının gittikçe büyüdüğüne vurgu yaptı.

Birlik Yönetiminin bankacılık sistemi ile ilgili gereken konularda gereken zamanlarda doğruları kamuoyu ile paylaşmaya devam ettiğini, kamuoyu algısının yaratılmasına ihtiyaç duyulan konuları yazılı ve görsel medya üzerinden ve ilgililer ile yapılan toplantılarda devamlı dile getirdiğini anlatan Önal, Yönetim Kurulu’nun bankaların ihtiyaç duyduğu ve duyacağı düzenlemeleri Merkez Bankası nezdinde takip ettiğini ve birçok konuda lehimize düzenlemeler için Merkez Bankası’nın zorlandığını, bankaları temsil sorumluluklarının mümkün olan en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıldığını ifade etti.

Önal, mevcut sorunları çözmeye yönelik çabalara ilaveten, açık bankacılık uygulamalarının yaygılaştırılması, kredi kayıt bürosu operasyonlarının Birlik tarafından üstlenilmesi, yerel eğitmenler kadrosu ile zenginleştirilecek yüz yüze eğitimlerin Birlik binasında yoğun şekilde gerçekleştirilmesi, seçilmiş konularda çalışmak üzere oluşturulacak komitelerle birlikte çalışma fırsatları da oluşturarak bankaların ve bankacı arkadaşların arasındaki iletişimin güçlendirilmesi gibi konuların Birlik yönetiminin önem vereceği alanlar içerisinde olacağını vurguladı.

Birlik Başkanı’nın konuşmasının ardından geçilen genel kurul gündeminde yer alan yönetim kurulu faaliyet raporu, 2021 yılına ait Bilanco Gelir/Gider Hesapları ile 2021 yılı Denetçiler Raporu ve 2022 Yılı Bütçe Tasarısı Genel Kurulca görüşülerek oybirliği ile onaylandı. Genel Kurul çalışmaları, dış murakıp atanması ve üye bankaların dilek ve temenniler bölümüyle tamamlandı.

Editör: Haber Merkezi