Tel-Sen, Telekomünikasyon Dairesi ile ilgili yapılacak yeniden yapılandırma konusunda hiçbir oldu bittiye müsaade etmeyeceğini belirterek, grev dahil her türlü eylemle tepkisini ortaya koyacağını bildirdi.
Tel-Sen Başkanı Tamay Soysan, “Grev Kapıda” başlıklı basın açıklamasında, Telekomünikasyon Dairesi’nin yeniden yapılandırılması ile ilgili olarak Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ın söylemlerinin kabul edilebilir söylemeler olmadığını belirterek, “Kabul etmiyor savundukları ‘Yeniden Yapılandırma’ başlığı altındaki modeli peşkeş çekmekle eş anlamlı görüyoruz” dedi.
Soysan, Tel-Sen’in, Telekomünikasyon Dairesi ile ilgili yapılacak yeniden yapılandırma konusunda özelleştirmeye asla müsaade etmeyeceğini defalarca açıkladığını ve bu konuda eylem ve grevler yaptığını belirterek, Tel-Sen’in sendikal tarihte yer alan ve haberleşmenin tamamen sustuğu süresiz grevi gerçekleştirdiğini kaydetti.
Bakan Atakan’ın bir TV programında Telekomünikasyon Dairesi’nin yeniden yapılandırılması ile ilgili açıklamaları ve Bakanlar Kurulu’na yapılan sunumun Telekomünikasyon Dairesi’nin büyük kısmının özele “peşkeş çekileceğini” ortaya koyduğunu iddia eden Soysan, böyle bir yaklaşıma Tel-Sen’in geçmişte olduğu gibi yine tepkisiz kalmayarak, gerekli tavrını koyacağını kaydetti.
Sendikanın 2010 yılından bu yana Telekomünikasyon Dairesi’nde sürdürülebilir ve hesap verebilir bir yapının oluşması amacıyla dairenin yeniden yapılandırılması gerekliliğini, bu yapılandırma yapılandırılırken de toplumsal varlıkların “peşkeş” çekilmemesine dikkat edilmesini savunduğunu belirten Soysan, şöyle devam etti:
“Telekomünikasyon Dairesi’nin var olan yapısına eklenecek etkin ek unsurlarla yapının aktiflik kabiliyetinin artırılması kendi ürettiği hizmetleri kendisinin pazarlaması ve yedi gün 24 saat hizmet veren bir yapıya dönüştürülmesi iddia edildiği gibi zor bir yapılandırma ve büyük yatırımlar istememektedir. Böyle bir yapılandırma modeli mümkündür sendikamız bu modeli hazırlamış geçmişte Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na sunmuş şimdide revize ederek güncellenmiş halini sunmaya hazırdır. Bu yapılandırma modeli denenmeden adına kamu özel ortaklığı deyip niceliği göz ardı edilen niteliği ile öne çıkarılarak Telekomünikasyon Dairesini birilerinin eline bırakmak bizlere göre doğru bir yöntem değildir. Adeta ‘vicdansızlık’tır. Kimse bizden buna göz yummamızı beklemesin.”
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ın katıldığı TV programında, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından Bakanlar Kurulu’na yapılan “Telekomünikasyon Dairesinin yeniden yapılandırılması” ile ilgili sunumun sendika yönetimine de yapıldığını, ancak sendikanın bu sunum ile ilgili görüş vermediğini savunduğunu ve “demek ki onlar da bu yapılandırmaya izin vermektedir” diyerek, “tamamen asılsız uydurma kamuoyunu yanıltmaya yönelik algı oluşturmak istediği” suçlamasında bulunan Soysan, şu söylemlerde bulundu:
“Bakanın bu tavrı doğru bir tavır hatta tüccar tavrından öte bir tavır değildir. Bizlere göre Bakan bu tavrı ile tabiri caizse şark kurnazlığı yapmaya çalışmaktadır.
Yönetimimiz, yapılan sunumun tarafımıza verilmesini ve bu sunumda görülen yanlışlıklar başta olmak üzere nasıl bir yapılandırma modeli olmasına katkı koymak istediğimizi Bakana yazılı olarak bildirmiştir. Sn. Tolga Atakan’da çalışmaların devam ettiğini henüz tamamlanmaması nedeniyle ilgili sunumun dökümünü veremeyeceklerini ancak sunumun çerçevesi içerisinde bir katkı yapmamız halinde değerlendirebileceklerini belirten bir cevap yazısı tarafımıza göndermiştir.
Bitmeyen bir çalışmaya ve Sn. Tolga Atakan’ın ısrarla çerçevelediği mevcut sunumdaki yapı modeli ki bize göre peşkeş çekme modeli olarak gördüğümüz yapılandırmaya katkı koyacaksak koymamız bizden istenmiştir. Böyle bir duruma katkı koymamız mümkün değildi bunu da zaten defalarca gerek basın da gerekse de yazışmalarımızda belirtmiş olmamıza rağmen ortaya konulan tüccar zihniyeti, üzülerek belirtmeliyiz ki; Bakan’ın mensup olduğu Halkın Partisi’ni de zedelemektedir.”
Tamay Soysan, Tel-Sen’in 2010 yılından bu yana Telekomünikasyon Dairesi’nde yapılacak yeniden yapılandırmaya destek verdiğini, ancak doğru yapılacak bir yeniden yapılandırmaya destek verdiğini ifade ederek, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın hazırladığını iddia ettiği yeniden yapılandırma çalışmasının doğru bir yapılandırma çalışması olmadığını ve bu yapılandırma modelini kabul etmelerinin mümkün olmadığını kaydetti ve “Bir kez daha tekrar etmekte fayda görüyoruz ki; Tel-Sen, Telekomünikasyon Dairesi ile ilgili yapılacak yeniden yapılandırma konusunda hiçbir oldu bittiye müsaade etmeyecek, grev dahil her türlü eylemle tepkisini ortaya koyacaktır” dedi.

Editör: TE Bilisim