Maliye Bakanı Sunat Atun, “ Kıbrıs Türk Halkı’nın mutlaka kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomik yapı oluşturmayı başaracağını, Türkiye ile işbirliği yapmanın, çok çalışarak üretme ve kamuda verimliliği sağlamanın bu hedefe ulaşmakta göz önünde tutulması gereken başlıca konular olduğunu” vurguladı.

Atun, “Dünya’da ve ülkemizde yaşananlar ortadadır. Bir sıkıntı döneminden geçiyoruz ama bunu atlatacak potansiyelimiz vardır. Halkımızın refah seviyesini ileri taşımak hedefindeyiz. Deneyimimiz, Halkımızın girişimciliği, reformlara vereceği destekle mutlaka başaracağız” dedi.

“Halkın, sektörlerin gerek hükümetle muhalefet arasında, gerekse Türkiye’ye yönelik olarak kısır çekişme istemediğine, sorunlarının çözmesini beklediğine” işaret eden Maliye Bakanı, “Anavatan Türkiye bizim iyiliğimizi, refahımızı, güven içinde yaşamamızı istemekten başka bir hesap içinde olmaz. Ortada duran protokolü en iyi şekilde kullanmak ve hedeflerimize ulaşmak gayemizi kim çarpıtmaya ve Türkiye aleyhine kullanmaya çalışıyorsa bu Halka kötülük yapıyor” diye konuştu.

Sunat Atun açıklamasında şunları kaydetti:

“Yıllardır Türkiye ile KKTC arasında mali, ekonomik sorunlarımızın aşılması, mali istikrarın sağlanması, alt yapımızın tamamlanması, güvenlik ihtiyacımızın giderilmesi, kara, hava ve denizdeki haklarımızın korunması için antlaşmalar imzalanmıştır.

KKTC’de hükümete giren tüm partilerin bu antlaşmalarda imzası vardır.

Bu antlaşmaların tümü ülkemiz insanına yarar sağlamış, çeşitli ihtiyaçların giderilmesine, ülkemiz insanının yaşam kalitesinin yükselmesine katkı sağlamıştır.

Hiç kuşkusuz ki gündemdeki Türkiye-KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Antlaşması da ülkemize büyük katkı sağlayacaktır.

Bu antlaşma sayesinde küresel bir kriz ortamından geçerken, sektörlerimizin kaynak ihtiyacının karşılanması, kamu fonlama gereksiniminin giderilmesi, alt yapı yatırımları yapmak, genç ve kadın girişimci programları uygulamaya koymak, kısacası, darboğazı aşmamız için gerekli tüm hamleleri başlatma ve güçlü bir şekilde ilerletme imkânı bulacağız.

Bugün bu antlaşma ile ilgili karalama kampanyası yürütenler dâhil, herkes bu katkıyı hissedecektir.

Bu antlaşma sayesinde;

Kamu maliyesinin borç yükü azalacaktır.

Türkiye alt yapı ve reel sektör projelerine 2 milyar 124 milyon Türk lirası gibi önemli bir kaynak sağlayacaktır.

Türkiye, KKTC’ye dolar cinsinden olmak üzere 1 milyar 50 milyon Türk liralık kredi desteği verecektir.

Türkiye Savunma bütçemiz için 940 milyon Türk lirası verecektir.

KKTC’nin enerji arz güvenliğinin sağlanması ve temiz enerjiye geçilmesi için adımlar atılacaktır.

KIB-TEK’in hepimiz için önemli sorun haline gelen alt yapısı güçlendirilecek, hepimizin beklentileri doğrultusunda KKTC’nin çağdaş bir elektrik üretim, iletim, dağıtım yapısına kavuşması için çalışmalar yapılacaktır.

Sanayicilerimiz için çağdaş Organize Sanayi Bölgeleri kurulması mümkün hale gelecektir.

Finansmana erişimde zorluk yaşayan KOBİ’lere proje bazlı uygun kaynak sağlanacaktır.

Dijital liranın KKTC pilot bölge olarak seçilerek kullanılmasına geçilmesi ile yep yeni bir dönem başlatılacaktır.

Daha fazla yatırımcının ülkemize gelmesinin önü açılacak, ülkemizin istihdam sorununun aşılmasına, gelirinin artmasına katkı sağlanacaktır.

Gayrimenkul kısıtlamalarına yatırımcıların önünü açacak şekilde son verilecek bu da ülkemizin gelişmesine ciddi ivme kazandıracaktır.

Yıllardır yapılması tasarlanan sağlık yatırımları yapılacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti Devletince taahhüt edilen sağlık tesislerinin inşası, donanımı ve hizmete hazır hale getirilmesine yönelik faaliyetlere devam edilecektir.

KKTC sigorta sisteminin aktüeryal sürdürülebilirliğinin sağlanması için adımlar atılacak ve hepimizin arzusu olan Genel Sağlık Sigortası sistemine geçilebilecektir.

Tarife ücretlerinde yapılacak düzenlemelerle Türkiye ile KKTC arasındaki mobil iletişimin kesintisiz ve ekonomik şekilde sürdürülmesi sağlanacaktır.

KKTC bankacılık sistemi daha güçlü bir yapıya kavuşturulacak, sektörün daha etkin çalışmasına yönelik tedbirler alınacaktır.

KKTC vatandaşlarının, Türkiye'nin Bireysel Emeklilik Sistemi ve Otomatik Katılım Sisteminden faydalanması sağlanacaktır.

Altyapı yatırımlarında kamulaştırma işlemlerinin hızlı ve etkin yürütülmesi için gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

KKTC'de turizm alt yapısının geliştirilmesi amacıyla güvenli turizm sertifikasyonunun sağlanması, tesislerin belgelendirilmesi ve denetlenmesine yönelik işbirliği geliştirilecektir.

KKTC'de ekonomik olarak sulanabilir tarım arazilerinin sulanmasına yönelik depolama tesisleri, iletim hattı ve şebekelerinin planlama, proje ve inşaat süreçlerine dair gerekli koordinasyon ve katkı sağlanacaktır.

İletişim alanında yerel, bölgesel ve uluslararası faaliyetlerde iki ülkenin bağlılığına ve KKTC’nin meşru haklarına dair süreklilik ve odaklılık gözetilerek iletişim faaliyetleri düzenlenecektir.

Yükseköğretim kurumlarının Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından akreditasyonunun sağlanmasına yönelik çalışmalar artırılacaktır.

Özetle şunu vurgulamak istiyorum: Kıbrıs Türk Halkı konjoktürel durum, kovid salgını, Rusya-Ukrayna savaşı ve yıllardır yapılması planlanan ama yapılmayanlar yüzünden yaşadığı sıkıntıları aşarak mutlaka kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomik yapı oluşturmayı başaracaktır.

Sıkıntıları aşacak potansiyelimiz vardır.

Gazimağusa’da ani ölüm Gazimağusa’da ani ölüm

En büyük gücümüz yetişmiş insan gücümüz, birikimlerimiz, azim ve kararlılığımızdır.

Biz hükümet olarak Halkımızın refah seviyesini ileri taşımak hedefindeyiz. Deneyimimiz, Halkımızın girişimciliği, reformlara vereceği destekle mutlaka başaracağız.

Halkımız, sektörler gerek hükümetle muhalefet arasında, gerekse Türkiye’ye yönelik olarak kısır çekişme istemiyor, sorunlarının çözmesini bekliyor.

Anavatan Türkiye bizim iyiliğimizi, refahımızı, güven içinde yaşamamızı istemekten başka bir hesap içinde olmaz.

Ortada duran protokolü en iyi şekilde kullanmak ve hedeflerimize ulaşmak gayemizi kim çarpıtmaya ve Türkiye aleyhine kullanmaya çalışıyorsa bu Halka kötülük yapıyor.”

Editör: Haber Merkezi