Erhürman: “Ercan'da yaşanabilecek bir olumsuzluktan tüm Bakanlar Kurulu sorumlu olacaktır” Erhürman: “Ercan'da yaşanabilecek bir olumsuzluktan tüm Bakanlar Kurulu sorumlu olacaktır”

Odadan yapılan yazılı açıklamada, ülkede asgari ücretin ne kadar olacağının ciddi tartışmalara neden olduğu ifade edilerek, asgari ücretin vergi dışı olmasının yasalar ile güvenceye bağlanmasının da gündeme alınması ve böyle bir yasal düzenlemenin en erken zamanda Cumhuriyet Meclisi tarafından hayata geçirilmesi gerektiği belirtildi.

Enflasyonist ortam nedeniyle asgari ücretin tam bir yıl boyunca sabit kalmasının mümkün olamadığı ve yakın bir gelecekte de mümkün olmayacağı kaydedilen açıklamada, şöyle devam edildi:

“2022 yılı içinde yaşanan bu tür anomali ve tartışmalara baktığımız zaman, asgari ücretin ne olursa olsun ve yılda kaç kez belirlenirse belirlensin vergi dışı kalmasının sağlanması ve bu gelire denk geliri olanlardan vergi alınmaması için yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğu görülecektir.”

Mevcut durumda mali yıl içinde asgari ücrette yapılacak değişikliklerin vergi tartışmalarına neden olduğu ifade edilen açıklamada, asgari ücret alanların vergiden muaf tutulsa bile benzer seviyede geliri olanların vergi yükümlüğü ile karşı karşıya kalabildiği kaydedildi.

“Hükümetten beklentimiz, asgari ücret düzenlemesiyle birlikte asgari ücretin ve asgari ücret düzeyindeki gelirlerin vergiden tam anlamı ile muaf olmasını sağlayacak yasal düzenlemeleri ivedilikle Cumhuriyet Meclisi’ne sevk etmesidir” denilen açıklamada, böyle bir düzenlemenin bütün siyasi partiler tarafından destekleneceğine ve dar gelirli yurttaşların yaşamını az da olsa kolaylaştıracağına inanç belirtildi.