Çözüm  arzusunu belirleyenin masadaki iyi niyet ve samimiyet  olduğunu vurgulayan Siber, Rum tarafının toplumunu barışa hazırlamak için emek sarf etmediğini, bunun da yaşayabilir bir çözüm önünde engel olduğunu söyledi. Siber " Çözüm samimiyet, barış emek ister " dedi.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, Siber, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ)  ve Kıbrıs Amerikan Üniversitesi’nin birlikte organize ettiği "Kıbrıs Masası" toplantısına konuk olarak katılarak konuşma gerçekleştirdi ve akademisyenler ile öğrencilerin Kıbrıs sorunu konusundaki sorularını yanıtladı.

GAÜ, Technopark yerleşkesinde gerçekleşen organizasyonda GAÜ Siyasal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aykut Toros ile her iki Üniversiteden akademisyenler ve öğrenciler hazır bulundu.

Siber, toplantıda yaptığı konuşmada tarihsel süreç boyunca "Kıbrıs" denince akla gelen ilk şeyin "Kıbrıs Sorunu" olduğuna dikkat çekerek, adada geçmiş dönemlerde  yapılan müzakereler konusunda kısaca bilgiler verdi.

70'li yılların sonundan beri yarım asra yakındır çözüm için Federasyon tezinin tartışıldığını ifade eden Siber, "İki toplumlu, iki bölgeli, siyasi eşitliğe dayalı" bir anlaşmanın masada yıllarca tartışıldığını belirtti.

Siber; liderlerin müzakerelerde sona yaklaşıldığı ifade ettikleri  bir süreçte, çözümün en temel parametrelerinden biri olan  siyasi eşitlikte uzlaşıya varılamadığının net olarak görüldüğünü  ifade ederek,  Rum Lider'in " azınlık-çoğunluk" yorumlarından,  Enosis nedeniyle masa dağılmadan önce de  müzakere sürecinin  sağlıklı bir zeminde olmadığının anlaşıldığını söyledi.

Siber şöyle devam etti:
"Federasyon anlaşması için masaya oturan bir Liderin, görüşmelerin son aşamasına gelindiği mesajı verilen bir süreçte, Federasyonun temelini oluşturan siyasi eşitliği görmezden gelerek azınlıktan-çoğunluktan bahsetmesi ve kendi halkına 'Bir Kıbrıslı Türk de dönüşümlü olarak bu Federasyonun Başkanı olacak' deme cesaretini gösterememesi akla ister istemez bazı soruları getiriyor. Rum Lider masada federasyon konusunda ne derecede istekli ve samimi acaba? Ya da gerçek anlamda bir federasyon anlaşması için halkından ne derece güçlü destek alıyor? Ya da federasyon maskesi altında aslında murat edilen bir üniter devlet mi? "
Rum halkının Federasyon isteyip istemediğinin de sorgulanması gerektiğine işaret eden Siber, Rum Liderliğin Müzakere masasındaki pozisyonunun zamana oynamak olmaması gerektiğini belirtti.

Bir anlaşmanın yaşayabilirliği iki halkın da o anlaşmadan beklentilerinin yakın olmasına ve  aynı şekilde benimsemesine bağlı olduğunu belirten Siber, tek taraflı çözüm arzusunun yeterli olmadığını söyledi. Siber, çözüm ve barışın farklı terimler olduğunu kaydetti. 

"BARIŞ EĞİTİMİ YAPILMADI"

Yapılan araştırmalarda Rum gençlerin ezici bir çoğunluğunun Adanın Kuzey’ine hiç geçmediğinin görüldüğünü ifade eden Siber, Rum eğitim sisteminin birlikte yaşayacağı diğer halka karşı düşmanlığı besleyen bir eğitim verdiğini ve bunun tüm yabancı gözlemciler tarafından da bilindiğini söyledi. 

Başkan Siber, barış çalışmalarının neticesinin uzun zamana dayalı ve bazen nesillerin değişmesiyle alınabileceğini ama hal böyle iken bugün bile çözüm müzakereleri sürerken Rum tarafınca barışa emek verilmediğini söyledi. 

Siber, Enosis Plebisiti yıldönümünün okullarda kutlanması kararına da değindiği konuşmasında şunları kaydetti:

 “Barış emek ister. Özellikle savaş yaşamış toplumlarda barış kültürünü yeşertme ve toplumlara benimsetme için bir kaç neslin geçmesi gerekir. Bütün bunların üstesinden gelebilmek için eğitim çok önemlidir.

Devlet,sivil toplum ve medyanın da katkısı olması gerekir. Peki Güneyde ne derecede barış eğitimi yapıldı? Bu durumu temas ettiğimiz Yabancı Misyonlar da sorgulamaktadır.”

"SADECE 'ÇÖZÜM YAPACAĞIZ' DEMEK  YETMEZ"

Olayı “Sadece bir çözüm yapacağız” mantığı ile düşünmemek gerektiğini ifade eden Siber,  çözümün sosyal boyutları ile birlikte çok yönlü  düşünülmesi ve çalışma yapılması gerektiğini belirtti. Siber, yaşayabilir bir çözümün ancak bu şekilde sağlanabileceğini söyledi.

Konuşmasında Güven Artırıcı Önlemlere değinen Başkan Siber, bu konuda da hiçbir ilerleme sağlanamadığını, mobil telefonlarda bile bir uzlaşıya varılamadığını belirtti

Siber, güven duygusunun kolay yerleşmediğini ve yitirildikten sonra da tekrar kolay kazanılamadığını ifade ederek, müzakerelerde de son gelişmelerin altında yatanın bu olduğunu söyledi.

Siber, toplantı boyunca akademisyenler ve öğrencilerden gelen sorulara da yanıt verdi.