Avrupa Komisyonu, sivil toplum örgütlerinin (STÖ) kapasite geliştirme, sürdürülebilirlik, etkinlik, şeffaflık ve hesap verebilirliklerinin desteklenmesi; politika geliştirme süreçlerine ve kamu menfaatine yönelik eylemlere STÖ’lerin katılımı ve etkilerinin güçlendirilmesi ve toplumsal ihtiyaçları müşterek olarak çözebilmelerinde STÖ’lerin diğer paydaşlarla işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda destek olma amacıyla 2,500,000 Euro değerinde bir teklif çağrısı yaptı.

Avrupa Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, “Altıncı Kıbrıs Sivil Toplumu İş Başında” isimli teklif çağrısı aşağıdaki hedeflere yönelik başlatıldı:

“Demokrasi, temel hak ve özgürlükler, kültürel çeşitlilik ve uzlaşının teşvik edilmesi ve savunulması konularında sivil toplumun etki, topluma ulaşabilme ve örgütsel kapasitesinin güçlendirilmesi;

Toplumsal ihtiyaçlara yönelik ortak çareler üretebilmek için Kıbrıs genelindeki ve/veya diğer AB Üye Devletleri’ndeki STÖ’ler ile ortaklık, işbirliği ve ağ oluşturmanın güçlendirilmesi.”

“Bu çağrı, sivil toplum örgütlerinin kapasite, eylem ve ortak çalışmalarının geliştirilmesinde ve herkesin faydalanabileceği bir değişimi ortaya çıkarmak için eşsiz bir fırsat sunmaktadır” denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İki ile üç yıllık uygulama süresi için 100,000 Euro ile 350,000 Euro arasında bütçeye sahip projeler desteklenecektir.

Potansiyel hibe başvuru sahiplerine yönelik hazırlanan tam rehberden faydalanmak isteyenler, aşağıdaki internet sitesinden EUROPEAID 155191 referansı ile söz konusu rehbere ulaşabilir:

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome

Öncelikle, kavram belgelerinin sunulması gerekmektedir. Kavram belgeleri, ön seçim ile uygun görülen başvuru sahipleri, tam başvurularını sunmak üzere davet edilecektir.

Tekliflerin (kavram belgesi) son teslim tarihi 12 Eylül 2017 Kıbrıs yerel saati ile 17:00’dir.

Bu çağrı ile ilgili 13 Temmuz 2017 tarihinde, Lefkoşa’da bulunan Büyük Han’da 18:00 ile 20:00 saatleri arasında Avrupa Komisyonu yetkililerinin katılımıyla bir açılış etkinliği düzenlenecektir. İlgili tüm paydaşlar bu etkinliğe davetlidirler. 17 Temmuz 15:00 ile 17:00 saatleri arasında AB Destek Ofisi’nde bu çağrı ile ilgili bir bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir. Temmuz ayında, adanın kuzeyinde bir dizi bilgilendirme toplantısı ve eğitim düzenlenecektir.

Toplantı ve eğitimlerle ilgili ayrıntılı bilgiye www.abbilgi.eu,  www.facebook.com/ABBilgi ve www.facebook.com/ec.cyprus adreslerinden ulaşabilirsiniz, ayrıca yerel basın organları aracılığıyla kamuoyu bilgilendirilecektir.

Bu inisiyatif, Avrupa Komisyonu tarafından yönetilen Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Yardım Programı kapsamında finanse edilmektedir. 

Daha ayrıntılı bilgi için, bu çağrı hakkında Avrupa Komisyonu irtibat kişisi: Charlotte Goyon (E-mail: [email protected])”.

Editör: TE Bilisim