Polis haberleri Polis haberleri

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman söz alarak, bütçe ve rakamların konuşulduğunu ve temelinde siyasi bir yaklaşım beklendiğini kaydetti.

Ülkenin gerçekleri noktasında değerlendirme yapmak istediğini dile getiren Erhürman, TC ile ekonomik ve mali anlamadaki ilişkilerde, kendi ayaklar üzerinden durmak ve Türkiye ile ilişkileri doğru zeminde kurmak teriminin söylendiğini belirtti.

Bu kavramları kullanmanın başka, siyasi zeminde kullanmanın başka olduğunu dile getiren Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen para ile maaşların ödendiği söylemi üzerinden siyaset yapılmasının doğru olmadığını kaydetti.

TC ile ekonomik ve mali işbirliği üzerinden kurulan ilişkide yapılabileceklerin yazılması ve yapılması gerektiğine dikkat çeken Erhürman, doğru öngörülerin yapılması gerektiğini vurguladı.

Bütçenin bir öngörü olduğunu söyleyen Erhürman, öngörülerin sağlam olması halinde yapılabileceğini kaydetti.

2022 rakamlarını değerlendiren Erhürman, 3 milyar 840 milyon bütçe açığı öngörüşünün olduğunu, fakat yüzde 93 beklentide sapma bulunduğunu kaydetti.

Bir yıllık öngörüde yüzde 93 sapma olduğunu söyleyen Erhürman, öngörülenlerin arasında bu kadar fark olduğunu ve bununla nasıl kendi ayakları üzerinde durulacağını sordu.

3 milyar açık öngörerek 1 milyar artı öngörülmesinin nasıl bir hesap olduğunu soran Erhürman, bir yıllık bütçede rakamlarının böyle olması halinde nasıl 5 yıllık kalkınma programı yapıldığını sordu.

Bütçe görüşmeleri gittikçe “mana kaybına anlam yitimine uğruyor.” diyen Erhürman, “Nedir konuştuğumuz o zaman?” dedi.

Enflasyon beklentisinin Haziran 2023'te yüzde 55 iken, Ekim 2023’te yüzde 82’ye nasıl revize edildiğini soran Erhürman, bu rakamlarla nasıl kalkınılacağını sordu.

Türkiye Cumhuriyeti’ndeki dolar kuru ile buradaki dolar kuru arasındaki farkın da neye göre hesaplandığını ve burasının neye göre Türkiye’deki dolar kurundan daha altta kaldığını soran Erhürman, “Rakamlar bunlarsa abesle iştigaldir.” dedi.

Raf fiyatı belirlenirken kur beklentisi unsurunun olduğunu rakamlara bunun da eklendiğini dile getiren Erhürman, ithalat ve ihracat arasındaki makas arasındaki açığın büyüdüğünü söyledi.

İşveren temsilcisinin yüzde 48.5 hayat pahalılığının açıklanmasının ardından tüm fiyatların yüzde elli arttığını söylediğini dile getiren Erhürman, dört ayda bir bu döngüye girilmesinin ardından sürekli olarak fiyatların kendini revize edileceğini kaydetti ve “Allah acısın bu insanları.” dedi.

Rakamsal büyüklük değil oransal büyüklük üzerinden konuştuğunu söyleyen Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti ile bu konuların konuşulması gerektiğini kaydetti.

 10 günlük bütçe maratonunda konuşulacak rakamların reel olmadığını dile getiren Erhürman, bu rakamların kurgusal olduğunu, öngörülerin tamam olmadığını , 5 yıllık kalkınma planının ise "hayal" bile olmadığını belirtti.

Erhürman, doğru dürüst bütçe yapılmadığını savundu.

Son verilen sosyal sigorta prim desteği ile bazı sektörlerin gelirlerinin ciddi arttığını ve o sektörlere yüzde 25 vermenin doğru olmadığını, gerçekten ihtiyacı olanlara yüzde 25 verilmesi gerektiğini söyleyen Erhürman, 5 yüz TL’lik desteğin zor durumdaki sektörleri korumadığını söyledi.

-Berova

Maliye Bakanı Özdemir Berova da söz alarak, 2024 yılı bütçesinin görüşülmesinde herkesin görüşlerini aktardığını söyledi.

Buradaki konuşmaları dikkatli dinlediğini dile getiren Berova, bugün yapılan konuşmalarda en çok gündeme gelen konunun 2024 yılı hayat pahalılığı konusu olduğunu söyledi.

“Boşboğazlık” denilen olgunun 41/2019’un sayılı Kamu Mali Yönetim ve Denetim Yasası çerçevesinde yapıldığını dile getiren Berova, bu yasada değişiklik yapılması önerilerinin de yapılacağını fakat şuanda uygulamanın bu olduğunu söyledi.

Dolar uygulamasına da değinin Berova, öngörünün yapıldığını kaydetti.

Berova, konunun Maliye Bakanlığı bütçesinde daha detaylı konuşulacağını dile getirdi.

Konuşmaların ardından 2024 Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı'nın bütünü 78 milyar 717 milyon TL olarak oyçokluğuyla onaylandı.

 (HUR/ŞEB) Ek verilecek

Haber: Hurşide Baybora

Editör: Haber Merkezi