Bu çerçevede bütçe görüşmeleri 11 Aralık Pazartesi günü başlayacak, 22 Aralık Cuma günü tamamlanacak. Tasarı çalışmalarına, cumartesi ve pazar hariç her gün kesintisiz olarak sürdürülecek.

Pazartesi günü tasarının bütünü üzerindeki görüşmelere Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın sunuş konuşmasıyla başlanacak ve bütçe tasarısının bütünü üzerine görüşmelerin tamamlanmasının ardından madde madde görüşülmeye geçilecek. İlk gün Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi ve bağlı kurumların bütçesi ele alınacak.

Salı günü Başbakanlık ile Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı; Çarşamba günü Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı; 14 Aralık Perşembe günü Ombudsman, Mahkemeler, Sağlık Bakanlığı; 15 Aralık Cuma günü Polis Genel Müdürlüğü, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, GKK bütçesi, İçişleri Bakanlığı; 18 Aralık Pazartesi günü Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; 19 Aralık Salı günü Hukuk Dairesi Başsavcılık, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı; 20 Aralık Çarşamba günü Sayıştay, Mili Eğitim Bakanlığı; 21 Aralık Perşembe günü Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı; 22 Aralık Cuma günü Maliye Bakanlığı bütçeleri görüşülecek. Aynı gün gelirler bütçesi ve tasarının bütünü oylanacak. 

Bakanlık bütçeleriyle birlikte bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşların bütçeleri de görüşülecek.

T&T ve Taşyapı, Boğaz piknik alanını temizledi T&T ve Taşyapı, Boğaz piknik alanını temizledi

(GÖZ/FEZ)

Haber: Gözde Süreç Sarı    Ek verilecek

Editör: Haber Merkezi