KTÖS Başkanı Mustafa Baybora, KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, KTOEÖS Başkanı Selma Eylem ve KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamanın ardından toplanan imzaları bakanlığa verildi.

 

-Eylem

İlk konuşmayı yapan KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, iki öğretmen sendikası olarak 2008 yılından sonra işe alınan öğretmenlerden alınan imzaları bugün Çalışama ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na getirdiklerini kaydetti.

İhtiyat Sandığı yasasında değişiklik talebinde bulunduklarını dile getiren Eylem, değişiklik talebinin içerisinde bu yasaya tabi olan kamu çalışanlarıyla birlikte öğretmenlerin de olması gerektiğini kaydederek, fon yönetiminde öğretmenleri temsil eden herhangi bir sendikanın olmadığına işaret etti.

 

Fondaki birikimlerin yönetilmesiyle ilgili söz hakkı talebinde bulunduklarını dile getiren Eylem, bu vesileyle toplanan imzaları bugün teslim edeceklerini kaydetti.

-Maviş

Feyzioğlu: 20 Temmuz Barış Harekâtı, Ada’ya barışın geldiği kurtuluş günü Feyzioğlu: 20 Temmuz Barış Harekâtı, Ada’ya barışın geldiği kurtuluş günü

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş da konuşmasında, iki öğretmen sendikası yöneticileri olarak burada olduklarını ancak sessiz çoğunluğun da sesi olacaklarını söyledi.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nın da geçen hafta ayni taleplerde bulunduğuna dikkat çeken Maviş, bugün de öğretmenler adına gelip, aynı talepleri ilettiklerini kaydetti.

Maviş, 2008'de Meclis’e kadar girilen eylemlere neden olan ancak dayatma ve zorlamayla hayat bulan Tek Sosyal Güvenlik Yasası'nın adını, pankartlarda da yer aldığı şekilde, “Mezarda emeklilik” koyduklarını belirtti.

Yasayla birlikte sadece öğretmenler değil gazeteciler, polis memurları, tüm özel sektör ve kamu çalışanlarının da aynı gemiye bindiğini kaydeden Maviş, “İhtiyat Sandığı birikimlerine bakarsanız, ne kadar biriktiğini göreceksiniz. İhtiyat Sandığı yönetimine neden girmek istiyoruz çünkü öğretmenden, memurdan, polisten yapılan kesintilerle bu fonda mevduatlar birikiyor. Tüm çalışanlara yüzde 30 faiz veriliyor ancak devlet İhtiyat Sandığı Fonunda toplanan parayı başka bir yerde yüzde 41 faizle nemalandırıyor. Bunun farkı çalışanlara gitmiyor.” şeklinde konuştu. Çalışanların parasının Türk Lirası’nda tutulduğunu ama devletin bu fonları döviz olarak bankada işlettiğini söyleyen Maviş, “Çalışanlara yine bir şey yok” dedi.

Maviş, 2008 yılından sonra yaklaşık 8 bin civarı Sosyal Sigortalı devlet memuru, öğretmen, polis olduğunu fakat çalışanların haklarını koruyan sendikaların İhtiyat Sandığı Fonunda temsil edilmediğini dile getirerek, ortaya konulan önerilerin hayat bulmaması halinde 60 yaşına geldiğinde emekli olacak çalışanın maaşının, son maaşından yüzde 60 eksik olacağını kaydetti.

Burak Maviş, 2008 yılı öncesi çalışanların emekli ikramiyesi olduğunu ancak 2008 yılı sonrası işe giren ikramiye değil de  İhtiyat Sandığı Fonu ödeneği olduğunu dile getirdi.


Maviş, 2008 yılı öncesi ve sonrasında göreve giren öğretmenlerin birikimleri arasında yüzde 80’lik dev bir uçurum olduğuna işaret ederek, emekli olunca alınacak birikimlerle artık hiçbir yatırım yapılamayacağını belirtti. Maviş, yüzde 80’lik farkla bu dönemde zar zor geçinen insanların yoksulluk şartlarına nasıl geçinecekleri konusunda endişe duyduklarını söyledi.

-“Fon yönetimine gireceğiz…”

2008 yılından sonra göreve girenlerin huzurlu bir emekliliğe kavuşabilmeleri için bir imza kampanyası başlattıklarını dile getiren Maviş, 5 maddelik talepleriyle imzaları bakanlığa vereceklerini kaydetti.

Maviş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının özellikle temsiliyet konusunda yasal bir düzenlemeye gitmemesi halinde öğretmenlerin bir federasyon çatısı altında birleşip, federasyon olarak fona yine gireceklerini söyleyerek, “Kapıdan giremezsek pencereden gireriz üyelerimizin haklarını kimseye çiğnetmeyiz.” dedi.

-Gökçebel

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel de konuşmasında, İhtiyat Sandığı Fonunda yeni istihdam yapılarak 8 bin euroluk danışman atanmak istendiğinde buralarda neler olduğunun görüldüğünü kaydetti.

Bugün yasa bahane edilerek fon temsilcisi yapılmak istenmeyen doktor, öğretmen, polis ve diğer çalışanların aslında fonun gerçek sahibi olduklarını dile getiren Gökçebel, gerçek sahipleri açık olan fondaki paranın işletmesinin bir bakan tarafından gasp edilememesi gerektiğini belirtti. Gökçebel, çalışanların kendi Kooperatif Bankasını bile kurabilecek kararları alabileceklerini söyledi.

Fonların çalışanlara geri iade edilmesinin elzem olduğunu dile getiren Gökçebel, bu konuda sonuna kadar mücadele edeceklerini kaydetti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının birtakım düzenlemeler yapılacağını söylediğini fakat bugüne kadar bu yasada olan maddeyi bile çalıştırmadığını söyleyen Gökçebel, İhtiyat Sandığı Yasasında fonun parasının diğer çalışanlarının temsilcilerinin de davet edilerek ön kararlar alınabileceğinin yasada olduğunu fakat bakanlığın tek toplantı dahi organize etmediğini kaydetti. Gökçebel, “Biz asla öğretmenin temsilcisinin bu yasanın dışında olmasını kabul etmeyeceğiz.” dedi.

-Baybora

KTÖS Başkanı Mustafa Baybora da, mevcut fon yönetiminde Kıbrıs Türk İşçi Sendikası (Türk-Sen) ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hür İşçi Sendikaları Federasyonu'nun (Hür-İş) olmasının kendileri açısından hiçbir sıkıtı doğurmadığını ancak öğretmen ve memur temsilcilerinin de bu yönetimde yer alması gerektiğini belirtti.

“Türk-Sen ve Hür-İş ile herhangi bir sıkıntımız yoktur” diyen Baybora, öğretmen ve memur temsilcilerinin fon yönetiminde olmasının yönetimi güçlü kılacağını kaydetti.

-Sendikaların öneri

KTÖS ve KTOEÖS'ün İhtiyat Sandığı Yasası’na ilişkin değişiklik talepleri şunlardır:

"-İştirakçi yatırımlarının enflasyon karşısında erimemesi için faiz oranlarının enflasyon oranı gözetilerek artırılmasını;

-Kamu sektöründe çalışan İhtiyat Sandığı iştirakçilerinin Yönetim Kurulu’nda temsiliyetinin sağlanabilmesi için gerekli yasal düzenlemeye gidilmesini;

-İştirakçi yatırımı para birimi seçenekleri oluşturularak, Türk Lirası yanısıra Döviz seçeneğinin de eklenmesini, bu bağlamda da iştirakçilerin yatırımları için, yarısı Türk Lirası yarısı Döviz veya hepsi Döviz olacak opsiyonların da oluşturulmasını;

-34/1993 sayılı İhtiyat Sandığı Yasası’nın 10 (3) maddesinde geçen ‘İhtiyat Sandığına en az 15 (on beş) yıl yatırım yapmış bulunan iştirakçilere, talepleri halinde devir , bir defaya mahsus olmak üzere, birikimlerinin dörtte biri ödenir’ ibaresinin, ‘İhtiyat Sandığı’na en az 10 (on) yıl yatırım yapmış bulunan iştirakçilere, talepleri halinde devir , iki defaya mahsus olmak üzere, birikimlerinin yarısı kadarı ödenir’ şeklinde yeniden düzenlenmesini talep ederiz; 

-İhtiyat Sandığında kamu çalışanları için de yüzde 5 çalışan ve yüzde 5 devlet katkısı (işçilerdeki gibi) değişmelidir. "

Haber: Hurşide Baybora

Fotoğraf: Süleyman Önal

Editör: Haber Merkezi