Levent HIZAL
Levent HIZAL
Yazarın Makaleleri
ÜLKE EKONOMİSİ RAYA GİRECEK Mİ?
KKTC tarihinin ilk Dörtlü koalisyon hükümeti sadece 460 gün yürütmenin başında kalabilmiştir. 460 gün sonunda bu hükümet halk tarafından 'zam” şampiyonu olarak ilan edilmiştir. Dörtlü koalisyon hükümeti Ağustos 2018'de yaşanan...
İLK BEŞ AYLIK 2019 BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ
Bir devletin Bütçesi, piyasanın görüntüsünü yansıtır. Bütçe, sadece devletin finansman durumumu değil, piyasanın durumunu da anlatır. Kamu bütçesi bize iki konuda bilgi verir: (1) Kamu kesiminin finansmanının nasıl olduğunu, açık verip...
UBP-HP HÜKÜMETİNİN BÜTÇE DİSİPLİNİNE BAKIŞI
Dörtlü koalisyon hükümetinin KKTC Kamu Maliyesi üzerinde bırakmış olduğu hezimet-yıkım neticesinde hükümetten gittiğini sanırım herkes biliyordur. 2016-2018 yıllarını kapasayan 'TC-KKTC İktisadi ve İktisadi ve İşbirliği” Protokolü'nün...
KAMU MALİ YÖNETİM ve KONTROL YASASI
KKTC'de sanırım en fazla kadük olan yasanın adıdır 'Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Yasası”. TC-KKTC  2013-2015 'Sürdürülebilir Ekonomiye Geçiş Programı” çerçevesinde imzalanan protokolün ekinde yer alan matrisin Amaç...
UBP-HP KOALİSYONU’NUN EKONOMİYE VE KAMU MALİYESİNE BAKIŞI
Dörtlü Koalisyon hükümetinin yaklaşık 15 aylık süreçde halkın ihtiyaçlarına cevap veremediğinden ötürü bittiğini herkesin takdiridir sanırım. Geçen hafta içerisinde UBP-HP koalisyon hükümetinin temelleri atılmıştır. Önümzdeki...
MALİYE BAKANLARININ KARNESİ
Dörtlü koalisyon hükümetinin istifası üzerine gerek sosyal medya gerekse kamuoyu önünde eski Maliye Bakanlarımız olan Sn. Birikim Özgür ve Sn. Serdar Denktaş'ın atışmalarına tanık olduk. Serdar beyin 'suçlamalar birikime uğrayınca”...
Pembe tablo yok...
Geçen hafta kaleme aldığım köşe yazımda, Kamu Maliyesinin ve ülke Ekonomisinin ne kadar dar boğazda olduğunu ve hükümetin bu tablo karşısında bitebileceğini kaleme almıştım. Yazımın ertesi günü 'Dörtlü koalisyon” hükümeti...
Hükümete Öneriler
Hükümet kendi eli ile ülkeyi pahalılaştırma eğiliminde olduğunu Bakanlar Kurulu'nun (  https://habergunes.com/hayat-pahaliligi-odenegini-kaldiriyorlar/17678/) akaryakıta 50 kuruşluk zam yapacağını ve hayat pahalılığını durdurmayı...
RAKAMLAR YALAN SÖYLEMEZ…
Bugünlerde en güncel konu sanırım, TC-KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü. Ben daha iyi yaparım sen daha iyi yaparsın söylemleri havada uçuşuyor. Bildiğiniz üzere 2010 yılından itibaren TC yardımlarından Kamu Maliyesine Destek ödeneği...
İKTİSADİ VE MALİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ
TC-KKTC arasında bugünlerde adı 'İKTİSADİ VE MALİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ” olarak anılan ikili mali ilişkilerin tarihsel sürecini ele almakta fayda görüyorum. KKTC ile Türkiye arasındaki mevcut ticari ve ekonomik ilişkilerin düzenlenmesi...
KAMU MALİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİLDİR
KKTC 2019 Bütçe Yasa tasarısı bildiğiniz üzere 7,731,500,000 TL'ye yasallaşmıştı. Buna karşılık olarak rekor sayılabilecek 851 milyonluk yılsonu Bütçe açığı öngörüsünde KKTC Kamu Maliyesinde sanırım bir ilk dir. Hele de 2018...
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA PERSPEKTİFİNDEN YENİLENEBİLİR ENERJİ: KAMU POLİTİKALARININ GEREKLİLİĞİ
Artan sanayileşme ve fosil yakıt kullanımı küresel ısınma, bazı canlı türlerinin yok olması, insan sağlığında meydana gelen zararlı etkiler gibi var olan küresel sorunların daha da şiddetlenmesine neden olmaktadır. Aynı zamanda günümüzde...
KKTC 2018 MALİ YILI BÜTÇE GELİRLERİ
Sevgili okuyucularımız, bir önceki yazımda KKTC 2018 Bütçe gerçekleşme Giderlerini sizlerle paylaşmıştım. Bugün ise KKTC 2018 Mali yılı Bütçe gerçekleşme Gelirlerini paylaşacağım. Bililindiği üzere, KKTC 2018 Giderler Bütçesi 5,815,000...
2018 MALİ YILI KKTC BÜTÇE GİDERLERİ
Sevgili okyucularımız, bu haftaki konumuz 2018 Mali yılı Bütçesi'nin Gider Gerçekleşmeleri. Bililindiği üzere 2018 Bütçesi 5,815,000,000 TL olarak yasallaşmıştı. 2018 Mali yılı Bütçe gerçekleşmelerinin Giderler Bacağına bakacak...
Türk Lirasının son durumu...
Türkiye Cumhuriyeti yerel seçimler öncesi her seçim dönemi olduğu gibi seçim ekonomisine tabi oluyor. Şöyle ki; TL'nin istikrarını sağlaması gereken hükümetin, tersine baskı ile bankalara faiz düşürterek ve düzenlemeler yaparak vatandaşı...
Enflasyon düştü mü?
Enflasyon Nedir? Sokaktaki insan, enflasyon denildiğinde genel olarak fiyatların artmasını veya bazı malların fiyatlarının artmasını ya da pahalılığı anlıyor. O nedenle enflasyon düştü denince hemen tepki gösteriyor.   Enflasyon,...
Yeni kamu yönetimi nasıl olacak?
Bugün sizlere ülkemizde son günlerde çok tartışma olan yeni kamu görevlileri yasa taslağı sonrasında yeni kamu yönetiminin nasıl doğduğunu ve yapılacak reformda nelere dikkat edilmesi gerektiğini kaleme alacağım. 1980'li yıllarda yaşanan...
KKTC 2019 BÜTÇESİ-2
2019 Mali Yılı Bütçe Yasa tasarısı bugünlerde KKTC Meclisinde yasallaşma aşamasındadır. Fakat 2019 Bütçesi gerçek anlamda ülke insanının ve ülkenin ihtiyaçlarına cevap vermekten çok uzaktır. 2018 yılı da hem Kamu Maliyesi açısından...
AKARYAKIT VE ELEKTRİK ANALİZİ
2018 yılında yaşanan 'Döviz Krizi” neticesinde KKTC'de hem elektrik enerjisine hem de akaryakıta çeşitli zamlar yapılmıştı. Hükümetin bu konuda 'Uluslararası Piyasalardaki Artış veya Azalış Neticesinde Fiyatlar Otomatik...
KAMU HARCAMALARININ EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ
Devletin iktisadi gelişmedeki rolünün ne olması gerektiği ve kamu büyüklüğünün (kamu harcamaları/GSYİH) ekonomik büyümeyi ne şekilde etkilediği uzun yıllardır tartışılan konular arasındadır. Kamu büyüklüğü ile büyüme arasındaki...
2019 MALİ YILI BÜTÇESİ
2019 Mali yılı Bütçesi 31 Ekim 2018 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı sonrasında KKTC Cumhuriyet Meclisinin alt komitesine havale edildi. 2019 Bütçesi, bir önceki Mali yıl Bütçe rakamlarını % 32,50 oranında artırılarak 7,705,000,000 TL (7.705...
Hükümetin sınavı...
Dörtlü koalisyon hükümeti 30 Ocak 2018 tarihide kurulmuş olup yaklaşık sekiz aydır icranın başındadır. Dört siyasi partiden kurulan bu hükümet siyasi ideolojiler temelinde değil daha çok hükümet etme temelinde kurulmuştur. Her partinin...
Yoksullaşıyoruz...
Yaşadığımız bu günlerde hepimiz bu ekonomik dar boğaz ile karşı karşıyayız. O kadar yıkıcı bir ekonomik durum var ki halk olarak yoksullaşıyoruz. Yoksullaşmayı rakamlar ile açıklamaya çalışayım... Yukarıda 2011 yılından günümüze...
2018 SEKİZ AYLIK KKTC BÜTÇE GELİRLERİ
Sevgili okyucularımız, bu haftaki konumuz 2018 Mali yılı Bütçesi'nin 8. Aylık Bütçe Gelir gerçekleşmeleri. Bilinildiği üzere 2018 Bütçesi 4,515,312,880 TL olarak yasallaşmıştı. 2018 Mali yılı Bütçe gerçekleşmlerinin 8. Aylık...
2018 SEKİZ AYLIK KKTC BÜTÇE GİDERLERİ
Sevgili okyucularımız, bu haftaki konumuz 2018 Mali yılı Bütçesi'nin 8 Aylık gerçekleşmeleri. Bililindiği üzere 2018 Bütçesi 5,815,000,000 TL olarak yasallaşmıştı. 2018 Mali yılı Bütçe gerçekleşmlerinin 8 Aylık Giderler Bacağına...
4’LÜ KOALİSYON HÜKÜMETİ’NİN ALDIĞI TEDBİRLER
4'lü koalisyon hükümeti KKTC meclisini de olağanüstü toplantıya çağırarak dün itibari ile 23 maddelik 'Ekonomide son durum ve önlemler” adı altında yaşanan 'döviz krizine” karşı bir takım  önlemler almaya yönelik...
EKONOMİK KRİZİ LEHİMİZE ÇEVİREBİLİR MİYİZ...
2 Aralık 2017'de '2018 yılı vatandaş için zor geçecek” başlıklı yazımda sizlere dövizin, akaryakıtın, elektrik maliyetlerini, enflasyonu ve olası ekonomik sıkıntıları öngörmüştüm. (kaynak;  https://www.diyaloggazetesi.com/2018-yili-vatandas-icin-cok-zor-gececek-makale,5183.html)...
Alım gücü...
Pazar günü kaleme aldığım bu yazıyı maalesef yetiştiremediğim için bugün sizlerle paylaşıyorum. Döviz kurunun TL'ye karşı dalgalı kurdan tusunami kur şekline büründüğü bu günlerde enflasyon oranı 2000'li yıllardaki gibi...
GELİR DAĞILIMINDAKİ UÇURUM BÜYÜYOR
Uzun bir aradan sonra sizlere ülkedeki gelir dağılımındaki dengesizliği ele almaya çalışacağım. Bildiğiniz üzere Temmuz-Aralık 2018 TÜFE (ENFLASYON) artışı KKTC devlettinden maaş çeken her kesimin maaşlarına yansıtılması yasal bir...
2018 BEŞ AYLIK KKTC BÜTÇE GİDERLERİ
Sevgili okyucularımız, bu haftaki konumuz 2018 Mali yılı Bütçesi'nin 5. Aylık Bütçe giderleri üzerine olacaktır. Bililindiği üzere 2018 Mali yılı Bütçesi 5,815,800,000 TL olarak yasallaşmıştı. Fakat geçen yıldan devir eden ödenekler...

banner95

banner115

banner50

banner68

banner40