banner152
banner151

TKÖD'DEN AKINCI’YA MEKTUP

Trafik Kazalarını Önleme Derneği, Devlet ve Hükümetlerin asli görevinin vatandaşlarının can ve mal güvenliğini koruyarak sağlıklı bir yaşam ortamı sağlamak olduğunu belirterek, ülkedeki trafik kazalarının önlenmesi için ilgili ve yetkililer tarafından gerekli niyet ve kararlılığın gösterilmediğini savundu.

12 Aralık 2016 Pazartesi 10:52
TKÖD'DEN AKINCI’YA MEKTUP

Trafik Kazalarını Önleme Derneği, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya trafikle ilgili değerlendirmelerde bulunduğu bir mektup gönderdi ve aynı mektubu Meclis Başkanlığı, BaşbakanlıkBaşbakan Yardımcılığı, Bayındırlık ve Ulaştırma ve Bakanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Polis Genel Müdürlüğü ve basına da servis etti.
Dernek,  Başkan Mehmet Zeki Avcı imzasıyla kaleme alınan mektupta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde meydana gelen trafik kazaları sonucunda insan hayatının tehdit ve yok edilmesinin ülkedeki herkesi olumsuz etkilediği vurgulayarak, kazaların ve ölümlerin önlenmesi için yapılması gerekenleri, herkesin bir düzeye kadar bildiğini ancak uygulama konusunda özellikle belli güçlerin, paydaşların engellemelerinin daha etken olabildiğini söyledi.
“Ülkemizde halen, trafik konusunda da toplumsal değil, bireysel değerlerin ön planda tutulmasının bu günkü tabloyu çıkardığını” ifade eden Dernek, müdahil oldukları birçok toplantı kararlarının da hayata geçirilmediğini/ geçirilmek istenmediğini/engellendiğini savundu.
Daha fazla zaman kaybetmenin kaybedilecek canlarla orantılı olması korkusunu yineleyen Dernek, mektubunda, Yol Güvenliği için alınan ve uygulaması gerçekleşmeyen olgulara da yer verdi.
Trafik Kazalarını Önleme Derneği’nin mektubu şöyle;

“YOL GÜVENLİĞİ İÇİN ALINAN VE UYGULAMASI GERÇEKLEŞMEYEN OLGULAR:

Avrupa Birliği- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında Hükümet onayı ile on yıl önce başlatılan Avrupa Birliği Uyum Çalışmaları çerçevesinde:
Sürüş Eğitim İzni ve Sürüş Ehliyetleri Sağlık Tüzüğü
Ehliyet, Sınav ve Sürüş Ehliyet Müfettişleri ile ilgili Usul ve Kurallar Tüzüğü
Şoför Okulları ve Eğitmenleri ile İlgili Esas ve Kıstasları Düzenleme Tüzüğü
1974 Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Tüzüğü
Tüm bu tüzükler Mart 2015 den beri hazır olup halen Ulaştırma Bakanlığında bekletilmektedir.
Toplu Taşımacılıkla ilgili çalışmalar başlatıldığı halde ileriye götürülmedi.
Yük ve Eşya Taşımacılığı ile ilgili çalışmalar başlatıldığı halde ileriye götürülmedi.
Tehlikeli Madde Taşımacılığı ile ilgili çalışmalar başlatıldığı halde ileriye götürülmedi.
Araç Muayenesi ile ilgili çalışmalar başlatıldığı halde ileriye götürülmedi.

TRAFİK VE ULAŞTIRMA HİZMETLERİ KOMİSYONUNDA ALINAN BİRÇOK KARAR ENGELLENDİ

Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonunda alınan birçok karar da uygulama aşamasından önce engellenmiştir. 2006 yılında:
Yük kamyonları için kantar alımı kararı alınmış, yerleri ayrılmıştı; ileriye götürülmedi.
Kamyon ve Otobüsler için Takometre alımı araştırılma kararı alınmıştı; ileriye götürülmedi.
Sürücülere uyuşturucu testi yapılması kararı alınmıştı. 2016 karar tekrarlandı;ileriye götürülmedi.
2013 yılında Anayollar Polis Devriyesi kurulması kararı alınmıştı; ileriye götürülmedi
2013 yılında 100 yeni Polisin, Anayol Devriyeleri için alınması kararı alınmıştı; ileriye götürülmedi
2013 Yılında 8 polis aracına mobil kamera alınması kararı alındı. 2016 yılında biri alındı. 
7 devriye aracına kamera alınmadı; ileriye götürülmedi.
Alınması 08/12/2016 da tekrar gündeme geldi.
Araç Plakalarının sahtelemeyi önlemek ve standart olmasını sağlayacak yasa 3 yıl önce hazırlandığı halde dönemin yetkili bakanlığı tarafından ileriye götürülmedi.

Yukarıdakilere ilaveten Devlet olarak Yol Güvenliği ile ilgili yapılması gereken, olmazsa olmazlar da devreye sokulmadı; ileriye götürülmedi
Ehliyet sınavlarını yazılıya çevirmeyip, sözlü olması tercihi devam etti.
Şoför Okulları Eğitimleri düzenlenmedi.
Bakanlar Kurulu Kararı ile Ehliyet Sınavında kullanılması emredilen “KKTC Karayolları Trafik Kuralları Kitabı”  sınavda ve derslerde hiç kullanılmadı. (Ombusman görüşü elimizdedir.) İlgili Bakanlıklar konu kitabı güncellemeden hep kaçındılar.

Yerine Devlet denetimsiz basılan kitapçıklar kullanmaktadır.
Ehliyet verilirken araç kullanma yaş sınırları dünya standardı dışıdır.
Araç kategorilerimiz dünya standardı dışıdır.
22 yolcu koltuğu olan bir araçla sınava girip ertesi gün 50 kişilik otobüs, ağır kamyon ve dolu tır sürme hakkı veriliyor.

AVRUPA’DAKİ UYGULAMALAR…

Avrupa’da profesyonel sürücüler 5 yılda bir sağlık kontrolünden geçirilirken bizde 60 yaşına gelince istenmektedir.
Avrupa’da Salon araç sürücüleri 10 yılda bir sağlık kontrolünden geçirilirken bizde ölene kadar istenmemektedir.
Düzeltilmeleri Avrupa Birliği ile olan çalışmalarda gündeme alınmıştır ancak ileriye götürülmedi.
Yollarda tehlike oluşturabilen reklam tabelaları ile ilgili çalışmalar başlatılmıştı ancak ileriye götürülmedi.

KAMYON, TIR, OTOBÜS MUAYENE TEKNİK ALETLERİ HİÇ ALINMAMIŞTIR…

Araç Muayene Merkezlerine– KKTC Devletinde- Kamyon, TIR, Otobüs Muayene teknik aletleri hiç alınmamıştır. Gözle muayene yapılması tercih edilmektedir.
Araç Muayene Merkezlerinden sadece Lefkoşa’da salon araç muayene teknik aletleri bulunmakta olup, sayıca yetersiz olduklarından her araca yapılmamaktadır.
Devlet Araç Muayene hizmetini ücret karşılığı ile yaparken, doğru ve teknik muayene hizmeti vermemektedir.
Eksiklikler Avrupa Birliği ile olan çalışmalarda gündeme alınmıştır ancak ileriye götürülmedi.
Kaçak tali yolların kapatılması hep ötelenmiştir.
Virajlar üzerine araç giriş- çıkışları verilmektedir.
Yol çizgileri Hükümetler ve Belediyeler tarafından her geçen gün daha da ihmal edilmektedir.
Yol ihaleleri asfalt, işaret, tabela, aydınlatma, çizgi, banket, kaldırım olarak bir bütün olarak değil, tek tek ve ara ara yapılmakta olup tehlikeye davetiye çıkarılmaktadır.
Araç Sigorta Sistemi kazaları önlemeye yönelik çalışmamaktadır.
Kaza ve masraflarının artmasına göre primleri yükseltme konusunda Hükümetlerle uyum içerisindedirler.

SİGORTANIN YARALILARIN HASTANE MASRAFLARINA ÖDEME YAPMASI…

Araç Sigorta Sistemi yaralıların hastane masraflarına ödeme yapması da yasaya rağmen uygulanmamıştır. (Elimizde Sayıştay raporu vardır.)
Araç Sigorta Sisteminde karşı maddi hasarı ödeme limiti KKTC’de 75.000 TL’dir.
( 20.000 eu) Güney Kıbrıs’ta ise 100.000 eu. dur.
Araç Sigorta Sisteminde full sigorta (kasko) tercih edilmesi zemini yaratılmıştır.

2012 yılında yürürlüğe giren ve AB standartlarında düzenlenen Emniyet Kemeri yasasının yollarda uygulanmadığı/uygulatılmadığı görülmektedir.

Araç içi çocuk ölüm ve yaralanmaları dikkat çekmektedir.

YENİ YOLLAR 4 YILDIR İSTİMLAK SORUNLARI NEDENİYLE BEKLETİLİYOR

Türkiye Cumhuriyeti tarafından projelendirilen ve finanse edilen yeni yollar 4 yıldan beri istimlak sorunlarının KKTC Hükümetleri tarafından çözülmemesi nedeni ile hala bekletilmektedir.

Daha güvenli ve ekonomik kullanımlı yollara ihtiyaç en üst düzeyde iken bu bekletmeler insan hayatı ile ödenmektedir.

Trafikte en üst düzey yetkili olması gereken Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu yasasında üyeler ilgili Bakanlığın Bakanı veya Müsteşarı tarafından temsil edilirken, 2013 yılında yasa değişikliği ile üyeler Üst Kademe Yönetici olarak değiştirilerek etkisi azaltılmıştır.

2006 yılında düzenlenen Yol ve Trafik Suçlarının Davasız Halli ve Ceza Puanı Yasasında toplanan ceza paralarının yasa amacı olan ‘Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Karayollarındaki trafik akışının düzenli olmasının sağlanması, can ve mal güvenliğini koruyucu tedbirlerin alınması ve artan trafik suçlarının süratle, etkin ve caydırıcı bir şekilde önlenmesinin sağlanmasıdır.

Bu kalemdeki gelirler, bu Yasa amaçlarına kullanılır.’ maddeleri vardı.
2014 de Mecliste oybirliği ile son cümle değiştirilerek:

“Bu kalemdeki gelirler, bu yasa amaçlarına öncelik verilerek kullanılır.” Maddesi ile toplanan ceza paraları yetkili Bakanlığın uygun gördüğü başka yönlere de kullanma olanağı yaratılmış oldu.

Yukarıda verilen örneklerle trafiğimiz ve yol güvenliğimizin üst düzeye çıkarılmasında doğrudan siyasi makam ve bürokratlarının olumsuz katkıları dikkat çekmektedir.

İLGİLİ VE YETKİLİLER TARAFINDAN GEREKLİ NİYET VE KARARLILIK GÖSTERİLMEDİ

En başta belirtildiği gibi ülkemizdeki trafik kazalarının önlenmesi için ilgili ve yetkililer tarafından gerekli niyet ve kararlılığın gösterilmediği görüşümüzü bir defa daha vurgulamak zorundayım.

Sadece yukarıdaki görevler tam ve zamanında yapılmış olsaydı, şu anda çok daha iyi bir durumda olacaktık diye düşünüyorum.”

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK)

Son Güncelleme: 12.12.2016 12:06
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner146

banner50

banner68

banner40