banner165
banner174

ODTÜ-KALTEV açıldı...

Orta Doğu Teknik Üniversitesi  Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nün (ODTÜ-KKK) Kalkanlı Teknoloji Vadisi’nin (KALTEV) açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

21 Temmuz 2019 Pazar 11:12
ODTÜ-KALTEV açıldı...


KALTEV’deki açılış törenine, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile, komutanlar, bakanlar, milletvekilleri ve askeri ve sivil yetkililer katıldı.
Açılışta Cumhurbaşkanı  Mustafa Akıncı, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök ile ÖDTÜ-KKK Rektörü Nazife Baykal konuşma yaptı.  
AKINCI
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ODTÜ Kalkanlı Teknoloji Vadisi’nin açılışında yaptığı konuşmada, “Bu topraklarda köklerimizi salıp ilelebet var olmak için, ambargolara rağmen, gelişmek ve kalkınmak zorundayız” diyerek,  bilim ve teknoloji alanlarında atılacak adımlarla bunun başarılabileceğinin, ODTÜ Kalkanlı Teknoloji Vadisi’nin yaşama geçmesiyle ortaya çıktığını vurguladı. 
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, oldukça anlamlı bir açılışta yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şöyle konuştu:
“İki yıl kadar önce, 22 Mayıs 2017 tarihinde, KKTC’de bilime ve teknoloji üretimine katkı sağlamak amacıyla oluşturulan ODTÜ Kalkanlı Teknoloji Vadisi’nin temel atma töreninde yine birlikteydik. O günkü konuşmamda, ‘Kimsenin ambargoyu üzerimizden kaldırmasını beklemeyelim. Kimse bize lütufta bulunacak değil. Ama biz, işte böylesi projelerle ambargo dediğimiz şeyi kırabiliriz ve buna muktediriz’ deyip, kültür ve sanat gibi, bilim ve teknolojinin de sınır tanımadığını belirtmiştim. KALTEV’in sembolü olan ve üretkenliğin, emeğin, alın terinin yanında köklü olmayı çağrıştıran zeytin ağacı gibi, bu topraklarda köklerimizi salıp ilelebet var olmak için, ambargolara rağmen, gelişmek ve kalkınmak zorunda olduğumuza; bilim ve teknoloji alanlarında yapacaklarımızla bunu başarma gücüne sahip olduğumuza inandığımı söylemiştim. Temel attığımız günden iki yıl sonra bu önemli proje bugün hayat buluyor. İki yıl önce seslendirdiklerimizin artık yaşama geçtiğini görmemiz, böylece mümkün hale gelmektedir.”
Kıbrıslı Türklerin bu topraklara kök salıp varlığını sürdürülebilmesi için toplumun gelişmesi ve refah düzeyinin artmasının şart olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, aksi takdirde, gençlerin, iyi yetişmiş beyinlerin adayı terk edip başka yerlere gideceklerini ya da eğitim aldıkları yabancı ülkelerde kalmayı tercih edip ülkeye dönmeyeceklerini belirterek, bunun istenmeyen bir durum olacağını vurguladı.
“DAHA İYİ YAŞAM STANDARTLARINA ULAŞMAK DAHA ÜRETKEN HALE GELMEKLE OLANAKLIDIR”
Cumhurbaşkanı Akıncı,  konuşmasında şunları ifade etti: 
“Gençlerimizin bu adada mutluluk ve refah içinde yaşamalarını nasıl sağlayabiliriz? Biliyoruz ki, daha iyi yaşam standartlarına ulaşmak daha üretken hale gelmekle olanaklıdır. Üretkenliği, verimliliği artırmanın yolu ise, en temelde, bilgi edinmekten geçer. Kuşkusuz, gelecek kuşakların verimli olmak için gerekli bilgi ve becerileri kazandıkları en önemli kuruluşlar da üniversitelerdir. Bu konuda şanslıyız.
Üniversitelerimizde, sadece Kıbrıslı Türkler değil, Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerinden 100 bin genç öğrenim görmektedir. Bu gençler öğrenimleri boyunca kaynaşarak, farklı kültür, düşünce ve inançlarla bir arada yaşama becerisini de geliştirmektedirler. Üniversitelerimizde dünyanın farklı bölgelerinden gelen gençlere yüksek öğrenim olanağı sunulması mutluluk vericidir.
Üniversitelerimizde öğrenim gören gençlerin ve onlara eğitim veren öğretim ve araştırma görevlilerinin sayısı ve nitelikleri yanında coğrafi olarak konumumuz, adamızın araştırma ve teknoloji geliştirme konusunda bölge merkezi olması için gerekli koşullara sahip olduğu anlamına gelmektedir. Kuşkusuz, araştırma ve teknoloji geliştirme harcamalarımızın AB ortalaması olan gayrisafi yurtiçi hasılamızın % 2’sine çıkması gerekiyor. Bunun için gerekli düzenlemeleri yapmak, teşvikleri vermek, ihtiyaç duyulan fiziksel altyapı ve yasal çerçeveyi oluşturmak yönünde devletimiz de elinden geleni yapmalıdır. Meclisimizden 19 Kasım 2018 tarihinde geçen Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası ve 4 Mart 2019’da yasalaşan Araştırma Geliştirme ve Tasarım Faaliyetleri Yasası bu anlamda önemli adımlar olmuştur.”
“ODTÜ KALKANLI TEKNOLOJİ VADİSİ ARAŞTIRMA YAPMA VE TEKNOLOJİ GELİŞTİRMEDE YENİ BİR İVME KAZANMAMIZA YOL AÇACAKTIR”
ODTÜ Kalkanlı Teknoloji Vadisi’nin, araştırma yapma ve teknoloji geliştirmede yeni bir ivme kazanılmasına yol açacağına inanç belirten Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, şöyle devam etti: 
“KALTEV’de bilişim, enerji, modern tarım ve güvenlik alanlarında yapılacak çalışmalar teknolojik bilgi üretilmesine, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasına, ürün kalitesi ve standartlarının yükseltilmesine, verimliliğin artırılmasına ve üretim maliyetlerinin düşürülmesine yardımcı olacaktır. 
Teknolojik bilginin ticarileştirilmesi ve iş birliklerinin geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. Bütün bunlar, üniversitelerimizin temel bilim ve araştırmalarının bir üst seviyeye taşınmasına, sürdürülebilirlik, siber güvenlik, bilişim teknolojileri, su ve atık yönetimi ve yenilenebilir enerji gibi günümüzde ihtiyaç duyulan alanlarda ekonomik katma değer yaratılmasına, dolayısıyla ülkemiz ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşmasına katkı sağlayacaktır.”
 “RUM TARAFI YAPICI ÖNERİLERİMİZE KULAK TIKADI”
Doğu Akdeniz’de doğal gaz yatakları konusunda gerginlik yaşanmakta olduğunu, Rum tarafının yapıcı önerilere kulak tıkayarak, yaptığı ortak komite önerisini geri çevirdiğini dile getiren Cumhurbaşkanı, “Bu konuda Türkiye ile birlikte haklarımızı korumakta elbette kararlılığımızı sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.
“BİLİMSEL VERİLERİN IŞIĞINDA HAREKET ETMEK DURUMUNDAYIZ”
Bilimsel verilerin ışığında hareket etmenin önemine de dikkat çeken Cumhurbaşkanı Akıncı, şunları belirtti: 
“Fosil yakıtların dünyamız için yarattığı tehditlerin farkında olarak yüzümüzü artık yenilenebilir enerji kaynaklarına çevirmemiz zorunludur. Ülkemiz coğrafyası düşünüldüğünde, güneş, bizlere en bol, en ucuz ve en temiz enerjiyi sunabilecek mükemmel bir kaynaktır. Bu üniversite kampüsünde de yararlanılan bir enerji kaynağıdır. Enerji politikalarımızı belirlerken bunu göz ardı etmemek gereklidir diye düşünüyorum. Bölgemizde  dikkatlerimizi binlerce metre deniz altına yöneltip petrol ve doğal gaz aramaya yoğunlaşırken, başımızı bir de gökyüzüne çevirip doğanın bize bahşettiği en temiz enerji kaynağından daha çok yararlanmanın yollarını bulmalıyız.”
Bilim ve teknoloji alanında, KALTEV ve benzeri merkezlerde yapılacak olan çalışmaların gençlerin bu topraklarda yaşamlarını refah içinde sürdürebilmelerine; bir zeytin ağacı gibi kök salıp var olabilmelerine hizmet edeceğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bu imkânı yaratanları tebrik ediyor, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.
 OKTAY
Türkiye  Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay konuşmasında, "KKTC, bilim ve teknolojiyi sadece kullanan veya tüketen değil bilgiyi üretebilen, Ar-Ge kapasitesi güçlü ve teknoloji geliştirme yeteneği yüksek bir konuma gelecektir" dedi.
“VADİ TEKNOLOJİ GELİŞİM ÜSSÜ OLACAK”
Oktay,  KKTC'nin nanoteknoloji, yenilenebilir enerji, savunma sanayi ve tarım gibi birçok stratejik alanda teknoloji gelişim üssü olacak vadinin açılışında bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.
Kalkanlı Teknoloji Vadisi'nin ülkede teknolojik atılım sürecinin başlangıcına vesile olmasını dileyen Oktay, KKTC'nin kurulmasını ve bugünlere ulaşmasını canları pahasına sağlayan şehitleri rahmet, kahraman gazileri şükranla andı.
Türkiye'nin geçen 17 yılda yaşadığı büyük dönüşüm ve hayata geçirdiği tarihi reformların en belirgin örneklerinin yükseköğretim alanında gerçekleştiğini ifade eden Oktay, sayısı 207'ye ulaşan üniversitelerin kapasitesini, talep eden herkesin girebileceği bir düzeye kavuşturduklarını söyledi.
Evrensel akademik standartlara sahip üniversitelerde 8 milyon 40 bin öğrenciye eğitim verdiklerini anlatan Oktay, şöyle konuştu:
"Köklü üniversitelerimizden biri olan ODTÜ, bilimsel araştırma yetkinliği, fikri mülkiyet havuzu, uluslararası başarıları ve etkileşim potansiyeli ile en gurur duyduğumuz yükseköğretim kurumlarımızdan birisidir. Ayrıca TÜBİTAK tarafından hazırlanan '2018 Yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'ne göre Türkiye'nin en girişimci ve yenilikçi üniversitesi sıralamasında birinci sıradadır. İnsan kaynağı, teknoloji, altyapı, tedarikçiler ve yönetişim yönlerinden teknoparkları ile de başarısını kanıtlayan ODTÜ, önemli inovatif faaliyetlere imza atmaktadır. Ülkemizden bir üniversitenin yurt dışında kurduğu ilk yerleşke olan ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü, 2003 yılından bu yana Türkiye'nin sahip olduğu birikimi KKTC'ye taşımaktadır." 
Oktay, Kalkanlı Teknoloji Vadisi'nin üniversite öğrencileri, uluslararası araştırmacılar ve firmaları aynı Ar-Ge ortamında buluşturması sayesinde sadece KKTC ve Türkiye'nin değil, bölgesel ve küresel sorunlara da akılcı çözümler üretecek potansiyele sahip olacağını ifade etti.
“KKTC’YE ÖNEMLİ KATMA DEĞER SAĞLAYACAK”
Girişimci fikirleri kuluçka merkezlerinde olgunlaştırmak üzere çalışan araştırmacılar ile endüstri arasında üretken iş birlikleri kuracak bir ekosistem olarak tasarlanan merkezin Kuzey Kıbrıs’ı bilim ve teknoloji üssüne dönüştüreceğini vurgulayan Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Araştırmalar siber güvenlik, yenilenebilir enerji, ileri malzemeler, akıllı sistemler, su ve atık yönetimi ve sürdürülebilirlik gibi alanlara yoğunlaşarak KKTC'nin hem bugününe hem yarınına yatırım yapacaktır. Ar-Ge alanındaki başarılarıyla bilinen ASELSAN ve Turkcell gibi firmalara ev sahipliği yapacak olan teknoloji vadisinin, KKTC'ye önemli katma değerler sağlayacağına inanıyorum. Uygulanan ambargolara karşı KKTC’de, yerelden ekonomik gelişme ve kalkınmayı gerçekleştirmek için üniversite-kamu-özel sektör iş birliği önemli bir faktördür. Tüm haksız ve insanlık dışı izolasyonlara rağmen yükseköğretim sektöründe öğrenci sayısının 102 bine ulaşması ve 120’den fazla ülkeden öğrencinin öğrenim görmek için KKTC’ye gelmesi, bu haksız uygulamalar karşısında Kıbrıs Türkü'nün başarısının ve azminin en önemli göstergelerinden biri olmuştur. KALTEV, KKTC'de ambargolar sebebiyle arzulanan düzeyde gelişmeyen teknolojiye dayalı üretim sisteminin filizlenmesinde öncü rol üstlenecektir. Kalkanlı Teknoloji Vadisi’nin Ar-Ge ve bilimsel araştırma faaliyetlerinin KKTC’de bulunan diğer üniversitelere de örnek teşkil edeceğine inanıyorum."
Oktay, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi'nde öğrenim gören 3 bin öğrenciden sadece 181'inin KKTC vatandaşı olduğunu, bu sayıyı asla yeterli bulmadıklarını aktardı.
Vadinin inovasyon ve KKTC ekonomisine yapacağı katkıların yanı sıra KKTC’li öğrencileri de üniversiteye çekecek bir cazibe merkezi olacağına inandığını vurgulayan Oktay, 2016-2017 akademik yılı başlangıcında fikirden projeye dönüşen vadinin kısa süre içinde bu aşamaya gelmesinde emeği geçen ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Rektörü Prof. Dr. Nazife Baykal olmak üzere tüm katkı verenlere teşekkür etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde 17 yıldır bilimsel gelişmeler kadar, üretilen bilginin ekonomik ve sosyal değerlere dönüşmesine de önem verdiklerini kaydeden Oktay, Ar-Ge ekosistemini bu doğrultuda sonuç odaklı çalıştırmaya özen gösterdiklerini dile getirdi.
“AR-GE HARCAMALARI”
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, üniversiteler ve ilgili tüm kurumlarla ortaya çıkan yenilikçi fikirlerin teknolojiye ve üretime dönüşümünü ve pazarda ticarileşmesine kadar geçen bütün aşamalarını desteklediklerinin, ülkenin beyin gücünü değere dönüştürmek için çeşitli teşvik programları yürüttüklerinin altını çizen Oktay, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Ar-Ge harcamalarımız bir önceki yıla göre yüzde 21 artış göstererek 30 milyar liraya ulaşmış ve bu harcamaların yüzde 75,8'i teşvik edilen özel sektör tarafından yapılmıştır. Teknoparklarımızda üretilen teknoloji ürünlerinin ihracatı 3,8 milyar dolara, toplam satışları ise 119 milyar dolara ulaşmıştır. Akademik Ar-Ge destek programlarıyla 17 senede 25 bine yakın projeye teşvik verdik, yürütülen projelere yaklaşık 10 milyar lira destek sağladık. 2023 yılında gayrisafi yurt içi hasıla içerisindeki Ar-Ge payını yüzde 3’e çıkararak 85 milyar liralık Ar-Ge harcamasına ulaşmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda bir taraftan üniversite ve sanayiye yönelik teknogirişim, teknoyatırım ve teknopazar gibi önemli proje destekleri verirken diğer taraftan da teknoloji geliştirme bölgeleri, özel sektör Ar-Ge destekleri ve teknoloji transfer ofisleri gibi kurumsal yapıları oluşturuyoruz. Geçtiğimiz perşembe günü TBMM'de kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kalkınma planı kapsamında, savunma sanayi gibi güçlü birikimler elde ettiğimiz alanlardan sivil alanlara teknoloji ve tecrübe transfer edilmesini hedeflerimiz arasına ekledik. Son dönemde KKTC hükümetleri tarafından yapılan Ar-Ge ve teknoloji bölgeleri ile ilgili yasal düzenlemelerin, inovasyon çalışmalarının yeni bir başarı safhasına geçmesine oldukça katkı sağlayacağını düşünüyor, KKTC hükümetinin bu yöndeki adımlarını takdirle karşıladığımızı ifade etmek istiyorum."
Oktay, KKTC'nin kendine yetebilen, küresel şartlara uyumlu, rekabetçi ve sürdürülebilir ekonomik düzene sahip olabilmesinin öncelikli hedefleri olduğunu aktardı.
Yükseköğretim sektöründe ulaşılan nicel başarıların yanında artık KKTC’deki üniversitelerin bilimsel araştırma, Ar-Ge ve teknoloji alanlarında nitelik yönünde başarılar elde etmesinin en büyük arzuları olduğunu ifade eden Oktay, yeni dönemde bu yönde projelerin özellikle teşvik edilmesini hedeflediklerini bildirdi.
“TÜRKİYE KKTC’YE DESTEĞE DEVAM EDECEK”
KKTC'nin geleceğine ümitle bakmasının ancak genç nüfusunun bilinçli ve donanımlı bir şekilde yetiştirilmesiyle mümkün olacağını vurgulayan Oktay, şunları kaydetti:
"Gençlerimizin potansiyelini, bilimsel ve teknolojik disiplinle fikriyata, ürüne, üretime dönüştürdüğümüzde KKTC’nin hızla yükselişe geçeceğine inanıyorum. Açılışını yaptığımız teknoloji üssü, inşallah bu yönde atılmış önemli bir adım olacaktır. KKTC'nin hedeflerine ulaşabilmesi için KALTEV gibi merkezlerin sayısının artması gerektiğini düşünüyorum. KKTC, bilim ve teknolojiyi sadece kullanan veya tüketen değil bilgiyi üretebilen, Ar-Ge kapasitesi güçlü ve teknoloji geliştirme yeteneği yüksek bir konuma gelecektir. Kendini ilme ve teknolojinin gelişmesine adamış yönetimlerle KKTC'de bulunan üniversitelerin yakın gelecekte daha da yüksek kalite seviyesine ulaşacaklarına canı gönülden inanıyor, hocalarımızın da aynı duyguları paylaştığını düşünüyorum. Anavatan ve garantör Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da özverili desteğini KKTC'ye sağlamaya devam edecektir."
KÖK

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök de,  Kalkanlı Teknolopji Vadisi ile ODTÜ’nün bilgi ve birikimlerinin KKTC’ye aktarılacağını kaydetti.

Kök,  Teknoloji Vadisi ile ODTÜ’nün  Ar-Ge konusundaki öncü rolünü KKTC’ye de taşımayı amaçladıklarını ifade etti.

Kök, ODTÜ-KKK’nin KKTC’de yükseköğretimin niteliğini artırmak, KKTC’nin uluslararası tanınırlığını artırmak, yükseköğretimde rekabeti artırmak amacıyla  kurulduğunu belirtti.

Kök, ODTÜ-KKK’nin  kurulduğu günden bu yana geçen 14 yılda misyonunu başarıyla yerine getirdiğini ifade etti.

BAYKAL

ODTÜ-KKK Rektörü Prof. Dr Nazife Baykal da,  “Haksız izolasyonlar ile mücadele eden KKTC’nin arzu ettiğimiz  rekabet edebilir ve güçlü noktaya gelebilmesi için  bilim ve teknoloji üretimi önemli bir çıkar yol” diyerek,  KKTC’nin 100 binin üzerinde  üniversite öğrencisi ve araştırmacısıyla  büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

Baykal, Kalkanlı Teknoloji Vadisi ile  teknoloji üretimi odaklı  kalkınma altyapısı kurarak  KKTC’nin ekonomik ve toplumsal gelişimine  katkı yapmayı amaçladıklarını vurguladı.

Bilimin izolasyon tanımadığını ifade eden Baykal,  “İzolasyonlarla cezalandırılmak istenen toplumlar için  bilim ve teknoloji  benzersiz bir var oluş alanıdır” dedi.

Baykal, 3 blok olarak tasarlanan proje tamamlandığında  15 bin 700 metre kare kapalı alanda  yaklaşık bin 500 kişilik bir Ar-Ge üssünün hayata geçmiş olacağını söyledi.

ASELSAN

Öte yandan  Kalkanlı Teknoloji Vadisi’nde  faaliyetlerini yürütecek olan ASELSAN’dan yapılan yazılı açıklamada,  ASELSAN’ın  bölge içerisinde kendisine tahsis edilmiş olan 500 metrekarelik ofis alanında faaliyetlerine başlayarak, çeşitli Ar-Ge ve test çalışmalarını gerçekleştirmek üzere önümüzdeki dönemde bölgedeki yerini daha da geliştirmeyi hedeflediği belirtildi.

Açıklamada, “ASELSAN Kıbrıs’ta, konusunda uzman akademisyenlerle birlikte yapacağı ileri teknoloji araştırma projeleri ve kurduğu haberleşme test alanının yanında rüzgar enerjisinin ada şebekesinde kullanımını sağlayacak teknolojiler de geliştirecek” denildi. 
 
ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün,   ASELSAN olarak ODTÜ KALTEV’de faaliyete geçecek olan araştırma merkezinden  son derece kritik kazanımlar sağlayacaklarına inandıklarını belirtti.

Görgün, ASELSAN’ın, bölgede yenilenebilir enerji kaynaklarını (rüzgâr, güneş) uyumlandırarak, ada şebekesinde kullanılabilir hale getirecek mikro şebeke bileşenlerinin geliştirilmesine yönelik bir proje de gerçekleştireceğini, bu sayede adada rüzgâr enerjisi kullanımının da önünün açılacağını ifade etti.

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK)

Son Güncelleme: 21.07.2019 12:03
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner161

banner168

banner162

banner172

banner171

banner50

banner164

banner146