banner165
banner174

KTÖS, protokolü enine boyuna değerlendirdi...

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Eğitim Sekreteri Burak Maviş, Kıbrıs Türk toplumunun malı olan iletişim hizmetleri, limanlar ve araç-muayene hizmetlerinin özelleştirilmek istendiğini iddia etti. 

25 Temmuz 2019 Perşembe 11:01
KTÖS, protokolü enine boyuna değerlendirdi...


“Varlığımızı, kimliğimizi, laik eğitim sistemi ve yaşam biçimimizi korumakta kararlı olduğumuzu vurgularız” diyen Maviş, pakete karşı duran tüm sendika ve örgütlerle birlikte bu yönde ortak mücadele edeceklerini belirtti.
Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik paketler ve TC-KKTC eğitim/kültür iş birliği protokolleri ile nasıl başa çıkacağını birçok defa deneyimlediğini belirten Maviş, “İlk mali ve iktisadi protokol 1986, ilk eğitim/kültür protokolü 1995 yılında imzalandı. Altına imza konulan hiçbir protokol bizi ileri taşımadı, hayatımızı kolaylaştırmadı, varlıklarımızın elden çıkmasına neden oldu. Protokolün altına imza koyan hükümetler o koltuklara tutunamadı” dedi. 
Maviş, KTÖS adına yazılı açıklama yaparak, protokol ve mutabakat zaptı maddelerini değerlendirdi. 
“KIBRIS TÜRK TOPLUMUNUN MALI OLAN HİZMETLER ÖZELLEŞTİRİLMEK İSTENİYOR”
Her iki protokolde de bazı alanların devletin kontrolünden çıkarılarak TC elçiliğinin kontrolüne geçmesinin arzu edildiğini savunan Maviş, Kıbrıs Türk toplumunun malı olan iletişim hizmetleri, limanlar ve araç-muayene hizmetlerinin özelleştirilmek istendiğini iddia etti. 
Enterkonekte sistemiyle Türkiye’den enerji akımının Kıbrıs’a getirilmesi ve KIBTEK’in ayrıştırılarak özelleştirilmesinin gündemde olduğunu belirten Maviş, “Kooperatif Merkez Bankası’nın iştirakleri özelleştirilmek, kredi veren kooperatiflerin ya banka olması ya da hizmetlerinin sınırlandırılması, Göç Yasası çalışanlarına verilen hakların geri alınması, istihdam sayısının azaltılarak, kamunun verimsizleştirilmesi, emekçi, emekli ve sosyal sigortalılardan kesinti yapılarak toplum fakirleştirilmek istendiğini” ileri sürdü. 
Eğitim mutabakat zaptının laik eğitim sisteminin din kılıfı altında dönüştürülmek istenmesiyle ilgili olduğunu savunan Maviş, “Okul, KISAV ve Koordinatörlerin inisiyatifine bırakılacak ve olası bir ENSAR Vakfı krizi yaşayacağız. Eğitim sitemimiz içerisinde ilahiyat diye bir vurgunun olmadığını, Eğitim Zaptının eğitimle ilgili tüm yasalara aykırı olduğunu belirtiriz” dedi.
“YIKIM PAKETİ”
Maviş, imzalanan ekonomik paket ve eğitim zaptının Ankara’nın istirdat planlarının devamı niteliğinde olduğunu savunarak, “Hükümet koltukta kalma uğruna laik eğitim sistemi ve kurumlarımızı TC devletine peşkeş çekmiştir” iddiasında bulundu.
Kıbrıs Türk toplumunun siyasi iradesini gasp etmek, fakirleştirmek, bağımlı kılmak ve toplumsal varlığının yok edilmeye çalışıldığını iddia eden KTÖS Eğitim Sekreteri Maviş, varlığı, kimliği, laik eğitim sistemi ve yaşam biçimini korumakta kararlı olduklarını ve pakete karşı duran tüm sendika ve örgütlerle birlikte bu yönde ortak mücadele edeceklerini belirtti. 

İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü;

 • TC’li kamu görevlileri ve uzmanlar kamu kurumlarında önemli noktalarda görevlendirilecektir.
 • Alt yapı ve reel sektör projeleri T.C. Teknik Heyetince denetlenecektir.
 • TC tarafından yapılacak kredi ve hibeler (Savunma bütçesi dahil Genel Bütçenin sadece %16sı) TC Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Bütçesi’nden çıkacaktır. Böylece bütçeye verilen kredi ve hibeler bir başka ülkenin bütçesinde belirlenecektir. Bu anlayış KKTC’nin bir alt yönetim olduğunu ifade etmektedir.
 • Teknik Heyet TC hükümetine aylık rapor sunacak ve bu rapor doğrultusunda kredi ve hibeler TC Cumhurbaşkanı’nın onayı ile kullanılabilecek.
 • Göç Yasası’ndan göreve başlayan herkese ilave hak ve menfaat verecek herhangi bir yasal düzenleme ve toplu iş sözleşmesi yapılmayacak. Bu 2011 yılına geri dönmek yorumu taşımaktadır.
 • İhtiyaç kadar değil, emekli olanların sayısı kadar istihdam yapılacak.
 • 2019 yılı sonuna kadar kamuda yeni geçiçi işci istihdamı yapılmayacak.
 • Yeni Toplu İş Sözleşmesi imzalanamadığı durumlarda eski Toplu İş Sözleşmesi’nin getirdiği ek tahsisatların geçerliliğinin devam etmemesini sağlamak amacıyla 24/1996 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Referandum Yasası ve 22/1992 İş Yasası ́na ilişkin değişiklik yasa tasarılarının hazırlanıp meclise sevk edilecek. (Doğrudan Toplu İş Sözleşmesi hakkına müdahale)
 • Tüm kamu kaynağı kullanan kurumların Toplu İş Sözleşmeleri'nin imzalanmadan önce Maliye Bakanlığı'ndan onay almasını. ( Sendikalaşma özgürlüğüne müdahale)
 • ▪ 2019 yılı Ocak ayında verilen 2,03'lük artış, Temmuz ayında verilecek Hayat Pahalılığından kesilecek. (Fakirleştirme)
 • ▪ Maaş ve maaş benzeri ödemeler hariç diğer ödeneklerden %10 kesintiye gidilecek. (Fakirleştirme)
 • ▪ Tarım bütçesinin yılı bütçesi rakamlarını aşmayacak ve 2020 yılı bütçesine borç aktarılmayacak.
 • ▪ Ek mesai harcamaları temel hizmetleri aksatmayacak şekilde 2018 yılı harcamaları miktarı kadar sınırlandırılacak.
 • KIB-TEK'den işten çıkarma veya haklarda kesinti olacak.
 • Harçlar yükseltilecek. (Fakirleştirme)
 • OECD verileri manipüle edilerek softa şaşırtması yapılmaya çalışılmaktadır. OECD veri tabanında öğrenci-sınıf oranları bir okuldaki öğrenci toplamı ile sınıf sayısının bölünmesi ile hesaplanır. Öğretmen-öğrenci oranları ise bir eğitim kademesine devam eden tüm öğrenci sayısının ilgili eğitim kademesinde görev yapan tüm öğretmen sayısına bölünmesiyle hesaplanır. Böylece bu iki veri eğitim sistemleri ile ilgili tamamen farklı özellikleri bize göstermektedir. Öğretmen-öğrenci oranı bize bir ülkedeki belirli bir eğitim kademesinde yer alan öğretmen kaynağını göstermektedir. Öğrenci-sınıf oranı ise bize bir ülkedeki belirli bir eğitim kademesindeki sınıflardaki öğrenci sayısını göstermektedir. Bu bağlamda, benzer öğretmen-öğrenci oranı olan ülkelerde çok farklı öğrenci-sınıf oranları ortaya çıkabilmektedir. Öğrenci-öğretmen oranı 15 olan ABD’de öğrenci-sınıf oranı 21 iken, aynı öğrenci-öğretmen oranına sahip İsrail’de öğrenci sınıf oranı 27’dir.
 • Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı tek başına değil, sınıf başına düşen öğrenci sayısı ve şehir/köy ilkokulu farkı dikkate alınmalıdır.Eğitim Bakanlığı softa şaşırtması yapacaksa bunun anlamı daha az öğretmen istihdamı ile daha çok kalabalık sınıflar yaratmak olacaktır.

Ortalama

OECD

İlköğretim (Genel)

Girne Bölgesi

Öğrenci Öğretmen Oranı

15

14

15

Öğrenci Sınıf Oranı

21 *

20.3

24,6

(*Öğrenci sınıf oranının AB ortalaması 20’dir.Bu sayılar Meksika’da 24, Türkiye’de 21, Finlandiya’da 20, İtalya’da 19, Yunanistan’da 17, Letonya’da ise 16’dır).

TC, OECD ortalamasını yakalamak için Eğitim Bakanlığı’na 5 milyon kredi kullandırmayı vaat etti.

 • OECD ortalamalarına ulaşma hedeflerinde hükümete yardımcı olmak adına, öğretmen maaşları ile ilgili veriyi de paylaşma sorumluluğunu üstleniyoruz:

Öğretmen Maaşları (Yıllık)

OECD

GöçYasası

Başlangıç

33,160 Dolar (USD)

10,200 Dolar (USD)

15 Yıl

46,780 Dolar (USD)

15,900 Dolar (USD)

En üst barem

59,153 Dolar (USD)

15,900 Dolar (USD)

 • 2019-2020 Öğretim yılında okulöncesi eğitimde tam gün uygulamasına başlanacak.

(22 Temmuz tarihli “Okulların kapasitelerinin geliştirilmesi araştırma raporu sonuçlarına” göre eğitimde sürenin uzatılabilmesi için fiziki, ekonomik ve çalışma koşulları yeterli değildir.)

 • Özel Eğitim Yasası çıkarılacak.
 • Kooperatif iştiraklerinden Koop Süt, Koop Levazım, Şeker Sigorta ve Koop Binboğa özelleştirilecek. ( Koop-Süt’ün 13 kooperatifin ortak malı olduğundan Hükümet haberdar mı?)
 • Kredi veren kooperatiflerin etkin bir şekilde denetlenmesi ve hizmetlerinin sınırlandırılmasını (Kooperatifler ticari banka olacak. Kredi ve kalkınma köy kooperatifleri kapatılacak.)
 • Ekim 2016 tarihinde imzalanan Enerji İşbirliği Anlaşması çerçevesinde elektrik ve gaz enterkoneksiyon projeleri çalışmalarına devam edilecek. ( Türkiye’den gelen SU hükmü gibi, enerji’de Türkiye’ye bağımlı kılınacak)
 • KIB-TEK faaliyetlerinin fonksiyonel ayrıştırılmasının (üretim - iletim - dağıtım) tamamlanarak, muhasebelerinin ayrı ayrı takibi yapılacak. (KIBTEK’in hizmetlerinin bir kısmı özelleştirilecek)
 • Limanlar ve Telekomünikasyon Kurumunun özelleştirilecek.
 • Araç muayene işleminin özelleştirilecek. (Yılda 12 milyon gelir elde eden kurum elden çıkarılacak.)
 • Devlet bütçesinden karşılanan muhtaç, yoksul ve özürlü aylıklarıyla ilgili maddi yükümlülük Sosyal Sigortalar Dairesinin üzerine yıkılacak.
 • 2018 yılında katkı yapılmayan savunma bütçesi ve reel sektörü destekleme ödeneği ile ilgili geriye dönüt bir ödemenin yapılmayacak.
 • Ankara Kaynaklı olarak gösterilen projelerin ihaleleri Türkiye’de yapılacak.
 • Lefkoşa kaynaklı tüm projelerden KEİ Ofisi’nin sorumluluğunda olacak. (TC Elçiliği fiilen kontrol ve karar verecek)
 • Eğitim projelerine 3,5 milyon TL katkı yapılırken, din hizmetlerine de 3,5 milyon TL katkı yapılacak, bununla birlikte dini faaliyet yürütmesi için vakıflara 2 milyon verilecek.
 • TC Elçiliğine yakın Dernek, Birlik, Kulüp, Sendika, Vakıf, Araştırma Merkezi vb. STK'lara 5,5 milyon TL katkı yapılacak.

Eğitim Mutabakat Zaptı;

*Bu anlaşma eğitim ile ilgili değil, tamamen dinin eğitim içerisine yayılmasını sağlamak adına İlahiyat Koleji ile ilgilidir.

Tartışmalı, davalı olan ve toplumun vicdanına sığmayan İlahiyat Koleji ilgili verilen tavizler kimliğimizi, laik duruşumuzu tehdit etmektedir.

Antlaşma, Atatürk İlke ve İnkılaplarına, dinin devlet işleri ve eğitimden ayrılması ilkesi aykırıdır.

Eğitim Zaptı, “KKTC ile TC Arasında İmzalanan Eğitim, Bilim ve Kültür Alanındaki İşbirliği Protokolüne ve Anayasa’nın 90. Maddesine göre aykırıdır.

Antlaşma İlahiyat Koleji’nin içerisine İlahiyat Anadolu Lisesi açılacağını ifade etmektedir. (Bir okul veya bölümün nasıl açılacağı yasalarımızda mevcuttur, zapt ile okul kurulamaz)

 • Hali hazırda akademik takvim, kayıt/kabul, devamsızlık ve sınav tüzükleri ortada dururken , programlarda TC Milli Eğitim Bakanlığı’nın uygunluğu aranacaktır. ( Bu anlamda Talim Terbiye Dairesi devre dışı bırakılacaktır)
 • TC’den görevli koordinatörler okul yönetiminde yer alacaktır. (Öğretmenler Yasası bir alanda ihtiyaç varsa hangi koşulların aranacağını net bir şekilde ifade etmektedir.)

TC’den İlahiyat Kolejine veya Anadolu lisesine alanlar bahane edilerek daha fazla öğretmen tayin edilecektir. ( Akademik Çalışma Takvimi alanları, Öğretmenler yasası da koşulları belirler)

 • Okulda tam gün eğitim projesi uygulanacaktır. (Eğitimde fırsat eşitliğine ilkesine aykırı)
 • KISAV’a yurt kontrolu, okul içi kurs düzenleme ve kitap temin yetkisi verilecek. (Yasalar kurs ve kitaplar ile yetkiyi Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi ve Talim/Terbiye Dairesi, yurtlar ile ilgili yetkiyi de yükseköğrenim Dairesine vermiştir.)
 • Yapılan mutabakat 45bin öğrenciyi dışlayarak, sadece ayrıcalıklı bir okul olan İlahiyat Koleji ve onun alan genişlemesi adımı olan İlahiyat Anadolu Lisesi için yapılmıştır

Son Güncelleme: 25.07.2019 14:03
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner161

banner168

banner162

banner172

banner171

banner50

banner164

banner146