banner152
banner151

İŞTE BİR ANKET DAHA!

K.K.T.C. genelinde Kıbrıs Türk Halkının sosyal, ekonomik, politik ve kültürel konular ile ilgili seçmenin algısını belirlemek üzere 14 - 15 Şubat 2015 tarihlerinde, 2013 ve 2014 Seçim sonuçların verileri dikkate alınarak 5 coğrafi bölgesinde, 5 ilçeye bağlı 84 farklı alanda, mahalle ve köyde, 18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden yaklaşık yarısı kadın olmak üzere toplam 3.000 katılımcıyla, hanede yüz yüze görüşme metoduyla kamuoyu yoklaması amacıyla yapmıştır.

01 Mart 2015 Pazar 11:08
4708 Okunma
İŞTE BİR ANKET DAHA!

KIBRIS ANKETİNE İLİŞKİN BULGULAR

ANKET KÜNYESİ

K.K.T.C. genelinde Kıbrıs Türk Halkının sosyal, ekonomik, politik ve kültürel konular ile ilgili seçmenin algısını belirlemek üzere 14 - 15 Şubat 2015 tarihlerinde, 2013 ve 2014 Seçim sonuçların verileri dikkate alınarak 5 coğrafi bölgesinde, 5 ilçeye bağlı 84 farklı alanda, mahalle ve köyde, 18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden yaklaşık yarısı kadın olmak üzere toplam 3.000 katılımcıyla, hanede yüz yüze görüşme metoduyla kamuoyu yoklaması amacıyla yapmıştır.

Örneklemin seçilmesinde, tesadüfi örnekleme yönteminden tabakalı örnekleme yöntemi kullanılıp, görüşülecek deneklerin belirlenmesinde ise cinsiyet ve yaş kotası uygulanmıştır.
Araştırma sonuçları gerek sahada, gerekse bilgisayar ortamında çeşitli kontrollere tabi tutulmuş, elde edilen bulguların tutarlılığı gözlemlenmiştir. Araştırmanın hata payı güven aralığı sınırları içerisinde % 1,5’dir.Gezici Araştırma; Türkiye 30 mart yerel seçimlerini ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını en yakın tahmin eden, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sandığa gitmeme oranı % 24 olarak ifade eden tek firma, Objektif Gezici Araştırma şirketinin şubat 2015 anket sonuçları yayımlandı.

Gezici Araştırma Genel Müdürü Murat Gezici; K.K.T.C Cumhurbaşkanlığı seçimi 19 Nisan 2015 de yapılacak. Kuzey Kıbrıs da Cumhurbaşkanı değişme ihtimali yüksek. Kuzey Kıbrıs Türk Halkı gibi bir Cumhurbaşkanı istiyor, Halk Yunanistan ve Rum yönetimiyle çözüm bulabilecek bir Cumhurbaşkanı istiyor. Adaylardan Mustafa Akıncı tecrübeli bir aday görülmesinden, Derviş Eroğlu ile kıyasıya bir yarışın adada olacağı görülüyor.

Kuzey Kıbrıs'ta da Syriza rüzgarı esiyor, Tıpkı Alexis Tsipras gibi küçük sol partiler ve geniş halk kitlelerinin desteğini arkasına alan Lefkoşa Türk Belediyesinin eski başkanı Mustafa Akıncı Cumhurbaşkanlığına yürüyor. Merkez sağın iki büyük partisi UBP ve DP'nin desteklediği mevcut Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun seçimi kazanması imkansın gibi, Yine merkez solun büyük partisi CTP de bayan adayı ile sıkıntılı. CTP'nin son 10 yılın büyük bölümünde iktidarda olması, Kıbrıs sorununda hiçbir ilerleme sağlayamaması ve iç sorunlarda da başarısız olması, işsizliğin büyük boyutlara ulaşması Sibel Siber'in de şansını kırıyor. Mustafa Akıncı ise radikal söylemler, Maraş'ın açılması ve buradan Kıbrıs Türklerinin de iş imkanları temin etmesi, Türkiye ile çatışmasız ve iki kardeş ülke gibi sağlıklı ilişkiler sağlanması, iç sorunlarla ilgili Cumhurbaşkanı, fakat partilerin iç işlerine kesinlikle karışmayan dört boyutlu siyasetiyle takdir topluyor. Akıncı belediye başkanlığı döneminde Rum belediye başkanı Dimitriadis ile ortak projeler gerçekleştirmiş biri olması bu dönemde artı puan getiriyor.


Tablo 1. Kıbrıs Halkının Cumhurbaşkanı Olarak Görmek İstediği Adaylara İlişkin Dağılım

 

Cumhurbaşkanı Olarak Görmek İstenen Adaylara İlişkin Dağılım

Yüzde

Derviş Eroğlu

31,8

Sibel Siber

25,4

Mustafa Akıncı

31,7

Kudret Özersay

11,1

Toplam

100

Cumhurbaşkanı olarak görmek istenen adaylara ilişkin dağılımda % 31,8’i Derviş Eroğlu, % 31,7’i Mustafa Akıncı, % 25,4’i Sibel Siber ve  % 11,1’i ile de Kudret Özersay seçeneği takip etmiştir.

 

Tablo 2. Kıbrıs Halkı’nın Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nde Düşündüğü Aday Dışında İkinci İsim Olarak Kime Oy Verebileceğine İlişkin Dağılım

 

Yüzde

Mustafa Akıncı

36,3

Kudret Özersay

25,7

Sibel Siber

24,6

Derviş Eroğlu

13,4

Toplam

100

 

Araştırmaya katılan halkın % 36,3’ü Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci isim olarak Mustafa Akıncı’yı düşünmektedir. Bunun yanı sıra % 25,3 Kudret Özersay’ı, % 24,6’sı Sibel Siber’i ve yaklaşık % 13,4’ü ise Derviş Eroğlu’nu düşünmektedir. Aşağıda İkinci aday olarak düşünülen bireylere ait pasta grafiği sunulmuştur. Tüm seçmenlerin birinci tercihlerinde ön planda olan Mustafa Akıncı, Halkın 2. Tercihinde ciddi oy aldığı görülüyor.

Tablo 3. Cumhurbaşkanlığı Seçimi İkinci Tura Kalırsa Tercih Edeceklere Adaylara İlişkin Dağılım

 

 

Yüzde

Derviş Eroğlu

37,2

Mustafa Akıncı

62,8

Toplam

100

 

Araştırmaya katılan halkın, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa Cumhurbaşkanı olarak görmek istediği adaylara ilişkin dağılım incelendiğinde halkın % 62,8’i Mustafa Akıncı’ya oy vereceklerini ifade ederken, % 37,2’si ise Derviş Eroğlu’na oy vereceklerini ifade etmişlerdir. Buna ilişkin pasta grafik aşağıda sunulmuştur.

 

Tablo 4. Halkın, Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nde Asla Oy Vermem Dedikleri İsme İlişkin Dağılım

 

Yüzde

Derviş Eroğlu

51,3

Sibel Siber

26,2

Kudret Özersay

9,8

Mustafa Akıncı

12,7

Toplam

100

 

Araştırmaya katılan halkın % 51,3’ü Derviş Eroğlu’na asla oy vermeyeceklerini ifade ederken % 26,2’si Sibel Siber’e oy vermeyeceklerini, % 9,8’i Kudret Özersay’a ve %12,7’si ise Mustafa Akıncı’ya asla oy vermeyeceklerini ifade etmişlerdir.

Tablo 5. Halkın Asla Oy Vermeyeceği Aday ve Oy Vermeme Nedenleri Arasındaki İlişki

Araştırmaya katılan ve Derviş Eroğlu’na asla oy vermem diyenlerin niçin asla oy vermediğine ilişkin nedenler incelendiğinde % 22,9’u Yaşlı bulmasından yaş sorunundan dolayı istemediğini söylüyor, Halkın çoğunluğu Derviş Eroğlu’nu başarısız bulmaktadır. Sibel Siber’e asla oy vermem diyenlerin % 29,7’si yetersiz ve tecrübesiz bulduğu için, Kudret Özersay’a asla oy vermem diyenlerin büyük çoğunluğu (% 54,1’i) tanımadığı için asla oy vermek istememektedir. Mustafa Akıncı’ halkın % 7,5’i beğenmiyor.

 Tablo 6. Halkın Oy Vermek İstediği Aday ve Oy Verme Nedeni Arasındaki İlişki

Kıbrıs halkının oy vermek istediği aday ile oy verme nedenleri arasındaki ilişki incelendiğinde Derviş Eroğlu’na oy vermek isteyenlerin % 27’si toplumsal konulara yönelik duyarlılığından dolayı, % 15,3’ü hükümet ile ilişkilerinden, % 26,1’i dürüstlüğünden, % 9,9’u Kıbrıs sorunundaki görüşünden ve % 9,1’i ise bunların dışındaki nedenlerden (Adayın cinsiyeti, kazanma şansı, Türkiye’nin desteği, yabancı dil v.s.) dolayı vermek istemektedir. Sibel Siber’e oy vermek isteyenlerin % 29’u toplumsal konulara yönelik duyarlılığından dolayı, % 14,3’ü hükümet ile ilişkilerinden, % 33,4’ü dürüstlüğünden, % 5,1’i Kıbrıs sorunundaki görüşünden ve % 11’i ise bunların dışındaki nedenlerden (Adayın cinsiyeti, kazanma şansı, Türkiye’nin desteği, yabancı dil v.s.) dolayı vermek istemektedir. Kudret Özersay’a oy vermek isteyenlerin % 32,3’ü toplumsal konulara yönelik duyarlılığından dolayı, % 5,7’si hükümet ile ilişkilerinden, % 27,2’si dürüstlüğünden, % 8,9’u ideolojisinden, % 6,3’ü Kıbrıs sorunundaki görüşünden ve % 13,1’i ise bunların dışındaki nedenlerden (Adayın cinsiyeti, kazanma şansı, Türkiye’nin desteği, yabancı dil v.s.) dolayı vermek istemektedir. Mustafa Akıncı’ya oy vermek isteyenlerin % 32,1’i toplumsal konulara yönelik duyarlılığından dolayı, % 7,4’ü hükümet ile ilişkilerinden, % 36,8’i dürüstlüğünden, % 10’u Kıbrıs sorunundaki görüşünden ve % 6,1’i ise bunların dışındaki nedenlerden (Adayın cinsiyeti, kazanma şansı, Türkiye’nin desteği, yabancı dil v.s.) dolayı vermek istemektedir.


Tablo 7. Kıbrıs Sorununu Çözmek İçin En Uygun Olduğunu Düşündükleri Adaylara İlişkin Dağılım

Kıbrıs sorununu çözmek için en uygun adaya ilişkin dağılımda % 38,5’i Mustafa Akıncı seçeneği ile en üst sırada yer alırken, % 25,5’i Derviş Eroğlu bunu % 23,8’i Sibel Siber, ve  % 13,2’si Kudret Özersay seçeneği takip etmiştir.

 

Tablo 8. Görüşmecilik Görevini En İyi Yapacağını Düşündükleri Adaylara İlişkin Dağılım

Görüşmecilik Görevini En İyi Yapacak Adaya İlişkin Dağılım

Yüzde

Derviş Eroğlu

25,9

Sibel Siber

23,2

Kudret Özersay

16,2

Mustafa Akıncı

34,7

Toplam

100

 

Görüşmecilik görevini en iyi yapacak adaya ilişkin dağılımda ile % 34,7’si Mustafa Akıncı en üst sırada yer alırken bunu % 25,9’u % Derviş Eroğlu seçeneği, % 23,2’si  Sibel Siber, ve  % 16,7’si Kudret Özersay seçeneği takip etmiştir.

 

Tablo 9. Halkın Kıbrıs Sorununun Çözülmesi Gerektiğine İnanma Durumuna İlişkin Dağılım

Kıbrıs Sorununun Çözülmesi Gerektiğine İnanma Durumu

Yüzde

Katılıyorum

71,5

Kararsızım

9,5

Katılmıyorum

19

Toplam

100

 

Kıbrıs sorunun çözülmesi gerektiğine inanma durumuna ilişkin dağılımda % 71,5 ile Katılıyorum, % 9,5’i ise Kararsızım derken, % 19’u Katılmıyorum seçeneği olmuştur. Halk Derviş Eroğlu’nu Kıbrıs sorununu çözemediğini ve Sibel Siberi tecrübesiz bulmasından Mustafa Akıncı ismine yoğunlaştığı ve ümitlendiği görülüyor.

Tablo 10. Halkın İki Bölgeli Federal Çözüme İlişkin Görüşleri

 

İki bölgeli federal çözüme ilişkin dağılım

Yüzde

Evet

73,8

Hayır

15,6

Kısmen

10,6

Toplam

100

 

İki bölgeli fedaral çözüme ilişkin dağılımda  % 73,8’i fedaral çözümü desteklerken, % 15,6’sı desteklemezken ve % 10,6’sı  ise Kısmen desteklediğini ifade etmiştir.

Tablo 11. Cumhurbaşkanı Adaylarının Seçimden Önce Mal Varlıklarını Beyan Etmeleri Gerekip Gerekmediğine İlişkin Görüşler

 

 

Yüzde

Kesinlikle Beyan Etmelidir

77,6

Benim İçin Fark Etmez Beyan Etse de Olur Etmese de

12,4

Beyan Etmesine Gerek Yoktur

10

Toplam

100

 

Halkın % 77,6’sı Cumhurbaşkanı adayının seçimden önce mal varlıklarını beyan etmeleri gerektiğini ifade ederken, % 12,4’ü ise kendisi için fark etmediğini ve %10’u ise beyan etmesine gerek olmadığını ifade etmektedir.

Tablo 12. Halkın, Cumhurbaşkanı Adaylarının Seçimden Önce Birlikte TV’de Açık Oturumda Tartışmalarını İsteyip İstememelerine İlişkin Görüşler

 

 

 

Yüzde

Evet Tartışmalı

86,7

Hayır Tartışmamalı

5,7

Kararsızım

7,6

Toplam

100

 

Araştırmaya katılan halkın % 86,7’si Cumhurbaşkanı adaylarının seçimden önce birlikte TV’de açık oturumda tartışmaları gerektiğini düşünürken % 5,7’si tartışmalarına gerek olmadığını ifade etmektedir.

 

 Tablo 13. Görüşmecilik Görevini Yapamayacak Adaya İlişkin Dağılım

 

Görüşmecilik Görevini Yapamayacak Adaya İlişkin Dağılım

Yüzde

Derviş Eroğlu

45,3

Sibel Siber

31,4

Kudret Özersay

12,8

Mustafa Akıncı

10,4

Toplam

100

 

Görüşmecilik görevini yapamayacak adaya ilişkin dağılımda % 45,3’ü Derviş Eroğlu seçeneği ile en üst sırada yer alırken bunu% 31,4’ü Sibel Siber, % 12,8’i Kudret Özersay ve % 10,4’ü Mustafa Akıncı seçeneği takip etmiştir.

 

 

Son Güncelleme: 01.03.2015 11:29
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
hasan keser 2015-03-01 12:52:05

bu anketi yapan ya dayak yemedi ya sayı saymasını bilmez

Avatar
neriman 2015-03-01 12:59:40

bu şeçimi akıncı ve özersa kazanacak

banner155

banner130

banner146

banner50

banner68

banner40