banner151

DEVLETİN KAYNAKLARI KEYFİ DAĞITILDI

İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı Gülsün Yücel, önceki hükümetin, kırsal kesim arazilerini, tabanca ruhsatlarını ve vatandaşlıkları keyfi dağıttığını açıkladı.

01 Temmuz 2013 Pazartesi 12:13
DEVLETİN KAYNAKLARI KEYFİ DAĞITILDI
KIBRIS’a konuşan Bakan Gülsün Yücel, seçime yaklaşıldığı dönemde, kırsal kesim arazilerinin, tabanca ruhsatları ve vatandaşlıkların dağıtılmasının toplumda huzursuzluğa ve eşitsizliğe neden olduğuna dikkat çekti.
Yücel, 4 buçuk yıllık süreçte 2 bin 377 kişinin vatandaş yapıldığına ve 5 aylık kısa dönem içinde 63 kişiye tabanca izni verildiğine dikkat çekti.

Gülsün Yücel, göreve geldikleri kısa sürede Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararların hükümetin adil duruşunu topluma yansıttığına inandığını belirtti.

Yücel, “Hükümetin bundan sonra da yapacağı çalışmalar, tamamen yürürlükteki mevzuat tahtında hak ve hukuk kurallarını uygulamak suretiyle olacaktır ve yapılan tüm idari tasarruflar, alınan kararlar sık sık KKTC’de ikamet eden her ferde gerekçeleriyle aktarılacaktır. Özellikle benim bakanlığımda bu süre zarfında kanunsuz hiçbir işlemin yapılmayacağı güvencesini duyurmak isterim” şeklinde konuştu.

Gülsün Yücel, görevi kabul etmesinin en önemli nedeninin toplumun şiddetle ihtiyaç duyduğu güven ve saygınlık duygusunu kısa da olsa halka hissettirmek olduğunu belirterek, büyük bir titizlik, şeffaflık ve hakkaniyetle yapılmaya çalışılan idari tasarruf ve işlemlerin KKTC’deki her bir ferdi mutlu kılmasını arzu ettiğini kaydetti.
Yücel, “Gelecek hükümetin de umarım ayni doğrultuda kanun ve kurallara uygun, sosyal adalet ilkelerine bağlı olarak çalışır ve toplumun refahı kalıcı olarak artar. İnşallah, bizden sonraki hükümette çıtayı daha da yükseltir. Toplumun, ihtiyaç duyduğu idareye güven ve saygıyı onlara büyük ölçüde verir” dedi.

Kırsal kesim arsa hak sahipleri 9 Temmuz’a kadar bakanlığa başvurmalı
Bakan Yücel, kırsal kesim arsa hak sahiplerinin, satış sözleşmelerini, 9 Temmuz’a kadar imzalamaları gerektiğini belirtti.

Yücel, bugüne kadar geçmiş idarelerin Konut Edindirme Yasası altında dağıtılan konut ve kırsal arazilerle ilgili yapılan işlemlerin ve kişilerin almış olduğu hakların, yasanın geçici birinci maddesi uyarınca arsa “Satış Sözleşmelerini” imzalamak üzere, 9 Temmuz’a kadar Konut Edindirme Birimi’ne başvurmaları gerektiğini açıkladı.
Yücel, “Kırsal kesim arazisi veya konut aldığını sanan kişiler eğer mukavelelerini yapmamışlarsa veya yasanın hükümleri tahtında koçanlarını rayiç bedellerini ödemek suretiyle 9 Temmuz’dan sonra artık hakları sona ereceği için bu yasadan faydalanamayacaklar ve artık sözleşme yapamayacakları gibi koçan da alamayacaklar. Kısa sürede bakanlığa gelerek gerekli işlemlerini tamamlamaları uyarısında bulunulmuştur” şeklinde konuştu.

“Kullanılmamış 6 bin 729 adet kaynak var”
İçişleri Bakanı Gülsün Yücel, yapmış olduğu tespitlere göre, eşdeğer amaçlı halen kullanılmamış 6 bin 729 adet kaynak bulunduğunu söyledi.

Bakan Yücel, konuyla ilgili şunları kaydetti:

“Ayrıca basından da siz yakinen gördüğünüz gibi eşdeğer hak sahiplerini temsil eden kişilerle görüştük ve toplumda yaygın bir şekilde konuşulan bir husus vardır. Artık kaynak kalmamıştır. Kişilerin ellerindeki eşdeğer puanlar herhangi bir değer ifade etmiyor deniyor. Oysa yapmış olduğum tespitlerde halen pek çok kaynak olduğunu hatta bu kaynakların zaman zaman hazineye aktarıldığını ve belli kişilere verildiğini veya kiralandığını gördüm. Kısaca belirtmek isterim ki halen 6 bin 729 adet kaynak vardır ve ayrıca 14 bin 354 adet kaynak olabilecek mal kiralanmıştır. Ancak bu kiralanan mallar içerisinde kaynak olarak gösterilenler de vardır. Bu takribi kiralanan kaynakları da dikkate alacak olursak 18 bin civarındadır diyebiliriz”
Bakan Yücel ayrıca, eşdeğer puanlarıyla ilgili de bilgi verdi. Bakan Gülsün Yücel, eşdeğercinin elinde henüz değerlendirilmemiş 5 milyar 838 milyon 26 bin 990 eşdeğer puanı bulunduğunu da ifade ederek, şunları anlattı:

“Henüz kullanılmamış, kişilerin elinde olan 5 milyar 838 milyon 026 bin 990 eşdeğer puan var. Bunu sebebi 4 kez mevzuatta yapılan tadilatlardır. Kişilerin kuzeyde kaynak olarak tespit edilen mal değerlerinin artırılması konusu var. Ancak eşdeğercinin güneyde bıraktığı malın değerinin artırılmaması nedeniyle ikisi arasında bir uçurum meydana gelmiştir.

Kişi güneyde bıraktığı malın değerini yaptırmış, üzerinden 39 sene geçmiş hala ayni değerde duruyor. Oysa, kuzeydeki mal 4 kez tadilatla, ilk tespitten itibaren 4 kez artırılmıştır.
Dolayısıyla burada güdülen maksat, eşdeğercinin son derece aleyhine olan ve elindeki puanın, alacağı mala yetmeyecek duruma gelmesi sağlanmıştır. Ki bu da, eşdeğerci aleyhine gelişen bir olaydır”.

Kaynaklar keyfi olarak kiralandı

İçişleri Bakanı Yücel, bir diğer anomalinin ise kaynakların keyfi olarak kiralanması olduğunu belirterek, bunun da hakkaniyet ilkelerine aykırı olduğuna dikkat çekti.
Bakan Yücel, “kaynak olan, ancak kaynak olarak eşdeğerciye dağıtılmadan hiçbir düzgün bir kriter uygulanmadan keyfi olarak kaynakların kiralanması hususudur k bu da bana göre hakkaniyet ilkelerine son derece aykırı bir durumdur” dedi.


Bakan Yücel, kırsal kesim ve hali arazilerin de son derece keyfi bir tutumla kiralandığının tespit edildiğini belirterek, şöyle devam etti:


“Bunun dışında hepimizi son derece rahatsız eden hususlardan bir diğeri de keyfi dağıtılan, kırsal kesim arazileri ve hali araziler ve kiralanan arazilerdir. Yasanın 41.inci maddesine göre, kiralanan araziler ki bunlarda son derece fazladır ve çoğu da özellikle Mayıs 2013 ayının son zamanlarında verilmiştir.
Bu hususta henüz kesin tespitler yapılmamıştır ancak ilk nazarda bu kaynakların özellikle seçim olacağı belli olduktan sonra dağıtılmasıdır. Kanunsuz olmasa bile kanunlara uygun şekilde yapıldığı görülse bile ki; henüz bu konuda nihai bir tespit yapılamamıştır. Bana göre etik bir davranış değildir. Kişiler arasında, toplumun fertleri arasında tamamıyla huzursuzluğa neden olan, adaletsizliğe neden olan bir davranış biçimidir. Bu davranış biçimi de hiçbir saygın idareye yakışabilecek bir davranış biçimi değildir.”

“5 ay içinde 63 kişiye tabanca izini verildi”

Gülsün Yücel, bu yıl içinde 6 Haziran’a kadar olan 5 aylık kısa dönem içinde 63 kişiye tabanca izni verildiğine dikkat çekti.
Yücel, 49’uncu kuruluş yıldönümünü kutlayan Polis Teşkilatı’nın çok ciddi çalıştığını belirterek, tabanca izinleri konusunun toplumu rahatsız ettiğini kaydetti.

Yücel, şöyle devam etti:

“Toplumun hiçbir şekilde güvensizlik yada güven eksikliği söz konusu olmadığı halde kişilere aşırı derecede tabanca izni vermek toplumdaki huzuru sükuneti ve güveni olumsuz yönde etkilemektedir. Bu küçücük toplumda son derece vahim bir rakamdır ve toplum huzurunu rahatsız eden toplumu endişeye sevk eden bir davranış biçimidir. Bunu da kamuoyunun değerlendirmesine bırakıyorum ve kamuoyunun bu tip idarenin yanlış davranış biçiminden dolayı son derece rahatsız olduğu düşüncesindeyim.”

“Yeni katı atık tesisi kurulacak”
İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı Gülsün Yücel, göreve başladığı gün Güngör Katı Atık Depolama Tesisleri’nin dolmuş olduğunu ve iki kamyon hayvan atığının iki gün süreyle bekletildiği bilgisini aldığını anlattı.
Bu konuda çalışmaya başladıklarını, geçici ve devamlı çözümler üretmeye çalıştıklarını belirten Yücel, iki kamyon atığın bertaraf edilmesini sağladıktan sonra yeni bir atık tesisi kurulması için arazi tespiti yapıp, protokol hazırladığını ve yeni katı atık depolama tesisinin yapılma çalışmalarının başlatıldığını açıkladı.

“E-nüfus, e-kimlik çalışmaları yeniden başlatıldı”

Bakanı Gülsün Yücel, e-devlet çalışmaları kapsamında e-pasaport çalışmalarının tamamlandığı bilgisi ışığında inceleme yaptığını ancak e-nüfus, e-kimlik çalışmalarının durdurulduğunu veya aksatıldığını gördüğünü anlattı.
Yücel, konuyla e-nüfus ve e- kimlik çalışmalarının yeden başlatıldığını ve Aralık 2013 itibariyle e-nüfusun tamamen çalışır halde olacağını kaydetti.

“Benzin istasyonu ön izinleri iptal edildi”

Bakan Gülsün Yücel, iki tartışmalı isme verilen benzin istasyonu ön izninin iptal edilmesi için Güzelyurt Kaymakamlığı ile Gazimağusa Kaymakamlığı’na yazı göndererek iptal edilmesini talep ettiğini açıkladı.
Benzin istasyonları ile ilgili verilen bütün ön izinlerin Trafik Komisyonu’nda tartışılarak verildiğine dikkat çeken Yücel, göreve geldikten sonra yaptığı incelemede sadece konu iki ön iznin birinin Güzelyurt Kaymakamlığı diğerinin ise Gazimağusa Kaymakamlığı tarafından verildiğini tespit ettiğini kaydetti.
Gülsün Yücel, dosyaların incelenmesi neticesinde her iki ön iznin de ilgili Trafik Komisyonu’ndan geçmediği ve ilgili mercilerden tam olarak uygunluk almadığını belirtti.

Yücel, her iki benzin istasyonu ön izninde de sadece bakanlık uygunluk ve onayı olması yanında mevzuata aykırılık olmasının tespit edilmesi nedeniyle her iki istasyonla ilgili verilen ön izinleri ilgili kaymakamlıklara yazmak suretiyle iptallerini talep ettiğini açıkladı.
Yücel, “Bundan sonra da yine şeffaflık, dürüstlük ve kanunlara uygunluk çerçevesinde yapılan incelemeler neticesinde eğer mevzuata aykırılık varsa, tespit edilmek suretiyle gereği yapılacaktır” dedi.

“Tüzükler derhal hazırlanacak”

İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı Gülsün Yücel, bekletilen, yapılmayan ve yapılması idarenin devamlılığı açısından zaruri olan tüzüklerin hazırlanarak, yürürlüğe sokulacağını açıkladı.
Yücel, “Malumunuz olduğu gibi seçim yasakları ve meclisin tatile girmesi nedeniyle kanunlarda yasalarda tadilat yapma şansımız maalesef yoktur ancak tüzük yapma yetkimiz var. En azından zaruri tüzükleri yapmak suretiyle idarenin düzgün çalışmasına katkı koyma niyetindeyiz. Bu konuda da bir takım çalışmalarımız var” şeklinde konuştu.

Öte yandan Yücel, Trafik Komisyonu’nu tek bir bakanlık çatısı altında toplama girişimleri olduğunu belirterek, “Bakanlar Kurulu ile bir karar almış bulunmaktayız ve benim bakanlığımda da yasal düzenlemelerle ilgili çalışmalar başlatılmıştır” dedi.

“4,5 yılda 2 bin 377 vatandaşlık verildi”

İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı Gülsün Yücel, vatandaşlık verilmesinin hızla değil, aşırı bir hızla arttığını belirterek, 4 buçuk yıllık süreçte 2 bin 377 kişinin vatandaş yapıldığını açıkladı.
Yücel, 2004 ile 2009 yılları arasında bakanlığın 42, Bakanlar Kurulu’nun ise 55 kişiye vatandaşlık verdiğini ve bu süreçte 97 kişinin vatandaş olduğunu belirtti.
Bu rakamların içerisinde evlilikten dolayı vatandaş olanların yer almadığına dikkat çeken Yücel, 2009 ile 2013 yılları arasına bakanlık onayı ile bin 862, Bakanlar Kurulu onayı ile ise 515 kişi, toplamda 2 bin 377 kişinin vatandaş yapıldığını açıkladı.

Yücel şöyle devam etti:
“2004 ile 2009 yılları arasında ise 5 yıllık dönemde sadece 97 vatandaşlık verildi. Bu da az önce dediğim gibi süratli değil, aşırı bir artışı gösterir. Özellikle bu yılın 1 Nisan ile 31 Mayıs arasında 710 kişi vatandaş oldu. Bunun sırf etik açıdan nasıl davranıldığı düşüncesi doğrultusunda bir araştırma yaptım ve ilk nazarda bu tarihlerde iki aylık süreçte 710 kişiye Bakanlık Onayı, 123 kişiye de Bakanlar Kurulu onayı ile vatandaşlık verildiğini tespit ettim. Bu da demektir ki, İçişleri Bakanlığı’nın onayı ile 710 kişi vatandaş yapıldı. Bakanlar kurulu ise, 123 kişiye iki ay içerisinde vatandaşlık verildi. Bu bana göre son aylarda, son günlerde yapılan idari tasarruflar olduğu cihetle kanunsuz olmasa bile ki; nihai bir tespit yapılmadığı için söylüyorum. İlk nazarda etik değildir ve kişiler arasındaki huzursuzluk ve sorgulamaya neden olmuştur.”
(KIBRIS) 
Son Güncelleme: 01.07.2013 12:41
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.