banner151

DAVA TEHDİTİ SAVURMAK YERİNE ŞEFFAF OLMAYI DENEYİN

Hizmet-Sen, din işleri alanında çalışanların ve sırasında da kurumun menfaatlerine yönelik faaliyet gösteren bir sivil toplum örgütüdür. Son zamanlarda Din İşleri Dairesi nezdinde duyulan rahatsızlıkları dile getirme ve sorunları çözme noktasında gösterilen dik duruş nedeniyle Din İşleri Dairesi Başkanı tarafından Hizmet-Sen aleyhine olumsuz bir tavır takınıldığı görülmektedir.

13 Mayıs 2014 Salı 14:44
DAVA TEHDİTİ SAVURMAK YERİNE ŞEFFAF OLMAYI DENEYİN

Hizmet-Sen, din işleri alanında çalışanların ve sırasında da kurumun menfaatlerine yönelik faaliyet gösteren bir sivil toplum örgütüdür. Son zamanlarda Din İşleri Dairesi nezdinde duyulan rahatsızlıkları dile getirme ve sorunları çözme noktasında gösterilen dik duruş nedeniyle Din İşleri Dairesi Başkanı tarafından Hizmet-Sen aleyhine olumsuz bir tavır takınıldığı görülmektedir.

Din İşleri Dairesi’nin çalışma sahası dahilinde uzun zamandır görülen aksaklıklar, normal dışı faaliyetler ve hukuka uygun görülmeyen işlemler hakkında sendika duyarsız kalmamayı tercih etmiştir.

Hukuku temel alan bir anlayış çerçevesinde Din İşleri Dairesi etrafında oluşan iddiaların netleşmesi ve gerçeğe ulaşma adına sendika tarafından bir dizi yasal muamele başlatılmıştır.

Demokratik ve şeffaf yönetim gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin olarak yürürlükte bulunan Bilgi Edinme Hakkı Yasası ve İyi İdare Yasası kapsamında Din İşleri Dairesi’ne 20.3.2014 tarihinde yazılı başvuru yapılmıştır.

Yasaya göre 15 iş günü içerisinde sorduğumuz 23 adet soruya cevap verme zorunluluğu bulunan Din İşleri Dairesi bugüne dair tarafımıza hiçbir yanıt vermemiştir. Bu davranış neticesinde cezai bir suç işlenmiş ve ilgili daire hakkında polise şikayet yapılmıştır.

Din İşleri Dairesi’nin Başkanı, sorulan sorulara ve istenen belgelere karşı kanuni görevini yerine getirmemekte ancak fırsatını buldukça Hizmet-Sen’i dava tehdidiyle uyarmaktadır.

Sorulan sorulara ve istenen belgelere karşı, suç işleme pahasına cevap verilmemesinin nedenini açıklamak zorundasınız. Devletin bir kurumu olarak yaptıklarınızı şeffafça ortaya koymanız gerekmektedir. Sendikaya söylemleri ve duyarlılığı karşısında sürekli dava tehditi savurmak yerine şeffaf olmanızı tavsiye etmekteyiz.

Tüm kamuoyu huzurunda size yönlendirdiğimiz ve cevaplamaktan imtina ettiğiniz bu soruları yineliyoruz:

1. KKTC ilçelerinde kendilerini Din İşleri Dairesi ve/veya Din İşleri Dairesi Başkanı nezdinde sorumlu ve/veya koordinatör olarak tanıtan F. Ö (İskele), Ö.A (Güzelyurt, M.B (Lefkoşa), Y.D (Gazi Mağusa) ve F. (Girne) isimli kişilerin;
a) Yasal teşkilat şeması içerisindeki yerleri nedir?
b) Bu kişilerin Din İşleri Dairesi ile olan bağları nedir?
c) Daireniz nezdinde istihdam şekilleri nedir?
d) Daireniz ile yapmış oldukları hizmet sözleşmesi var mıdır? Var ise birer adet sözleşme suretlerinin verilmesi.
e) Bu kişiler hakkındaki görevlendirme yazılarının birer adet sureti.
f) Bulundukları ilçelerde kain camilerde toplanan paraları teslim alma yetkileri var mıdır? Var ise bu hususta alınmış kararın ve/veya yetkilendirme yazılarının birer adet sureti.
2. Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi ve/veya Din İşleri Dairesi'nin kontrol ve denetiminde bulunan "Camiler"den ve/veya "Dini Tesisler"den bazı derneklerin ve/veya dernekler adına sizlerin para ve/veya bağış ve/veya giriş ücreti toplamasının yasal dayanağı nedir? Bu husustaki yetkinin kaynağı nedir?

3. Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi ve/veya Din İşleri Dairesi'nin kontrol ve denetiminde bulunan "Camiler"den ve/veya "Dini Tesisler"den bazı derneklerin ve/veya dernekler adına sizlerin para ve/veya bağış ve/veya giriş ücreti toplanması babında yapılmış sözleşmeler var mıdır? var ise her birinin birer adet suretinin verilmesi.
4. Din İşleri Dairesi yurt dışından bağış topluyor mu? Topluyor ise 2013 yılındaki toplanan bağış miktarı ne kadardır?
5. Din İşleri Dairesi başka tüzel kişiler ve/veya dernekler vasıtasıyla yurt içinden veya yurt dışından herhangi bir ad altında para topluyor mu? Topluyor ise 2012 ve 2013 yıllarındaki toplanan bağış miktarı ne kadardır?
6. Lala Mustafa Paşa Cami Koruma Geliştirme Derneği'ne, Mağusa'daki "Lala Mustafa Paşa Cami"de veya cami girişinde para/bağış toplaması hususunda tarafınızdan yetki verildi mi? Verilmiş ise ilgili yetkilendirmeyi gösteren yazının bir adet suretinin verilmesi.
7. Lala Mustafa Paşa Camii'nde 2012 ve 2013 yılında toplanan paraların miktarı ne kadardır? Bu cami nezdinde toplanan paraların karşılığını gösteren belgelerin ve/veya teberru makbuzlarının birer adet sureti.
8. Lala Mustafa Paşa Camisi ve Selimiye Camisi'nde ve/veya işbu camilerin girişinde toplanan paraların/bağışların Din İşleri Dairesi'ne teslim edildiğini gösteren "Tutanakların" birer adet sureti ( 2012 ve 2013 yıllarına ait olanları).
9. KKTC genelinde, cami girişlerinde toplanan paralar ve/veya bağışlar için 2012 ve 2013 yılında ilgili vergi dairelerine toplam ne kadar vergi ödenmiştir? Bu ödemeleri gösteren makbuzların birer sureti.
10. KKTC genelinde, cami girişlerinde 2012 ve 2013 yıllarında toplam ne kadar para ve/veya bağış toplanmıştır? Toplanan bu paralar nereye, hangi kuruma ve banka hesabına yatırılmıştır?
11. Güzelyurt'ta kain Ramazan Cami'sinde çalışan ve/veya bulunan ve/veya kendilerine 'hoca' denilen Türkiye Cumhuriyeti uyruklu 5 kişinin;
a) Daireniz ile olan hukuki bağlantısı ve/veya bağı nedir?
b) Bu kişilerin istihdam şekli nedir?
c) Görevlendirme yazıları varsa birer adet suretinin verilmesi.
d) Ödenme şekilleri nasıldır?
e) Hangi kaynaktan ödenmektedirler?
f) Daireniz tarafından ödeme yapılmakta mıdır?
12. KKTC genelinde bulunan camilerde para ve/veya bağış toplamakla görevli kişiler kimdir? Bu kişilerin görevlendirme yazısı var mıdır? Var ise her birinin birer adet sureti.

13. Lala Mustafa Paşa Cami girişinde yasalara aykırı olarak ve suç teşkil edecek şekilde bir dernek vasıtasıyla bağış ve/veya para toplandığı yönünde G.Mağusa Kaymakamlığı tarafından tespit yapılmış ve tarafınıza da bilgi verilmiş olmasına rağmen bu konuda dairnizce neden hiçbir soruşturma veya inceleme başlatılmadığı gibi polise de şikayet yapılmamıştır?
14. Camilerde kurulu olan ezan sistemi var iken, son olarak bunların değiştirilip yerine yenilerinin tesis edilmesine yönelik yapılan tedarikler için ihaleye çıkıldı mı? Çıkıldı ise yapılan tekliflerin teferruatı ne idi?
15. Camilerde kurulu olan ezan sistemi (radyo) var iken, son olarak bunların değiştirilip yerine yenilerinin tesis edilmesine yönelik yapılan tedarikler ve harcamalar babında sözleşme yapıldı mı? Yapıldı ise birer adet suretleri.
16. Camilerde kurulu olan ezan sistemi (radyo) var iken, son olarak bunların değiştirilip yerine yenilerinin tesis edilmesine yönelik yapılan tüm tedarikler ve harcamalar için yapılan ödemelerin ve/veya takriben 275.000TL.'lik kurulum ve satın almaya yönelik ödemenin yapıldığı fatura ve makbuzların birer adet sureti.
17. 2012 ve/veya 2013 döneminde istihdam edilen 22 adet din görevlisi ve/veya imam (Ki bu din görevlileri Bolu'da yapılan kurs sonrası işe başlamıştır) hangi kaynaktan ödenmektedir? Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi bütçesinden bunlara ödeme yapılmakta mıdır?
18. Din İşleri Dairesi Başkanı Talip Atalay göreve başladığı günden 28.2.2014 tarihine değin toplam kaç gün yurt dışında (KKTC harici) bulunmuştur? Yurt dışına gidişlerde alınmış izinleri var mıdır? Var ise bu izin kararlarının ve/veya belgelerinin birer adet suretinin verilmesi.
19. Daire Başkanı Talip Atalay hakkında 27. 9. 2011 tarihinde Havadis Gazetesi'nde çıkan bir haber ve/veya köşe yazısına kendisinin "Ben yalnız Pensilvanya'dan talimat alırım" şeklinde beyanı olduğu vurgulanmaktadır;
a) Talip Atalay bu beyanı yaptı mı? (Çünkü bugüne değin bunu yalanlamadı).
b) Bu haber üzerine Talip Atalay hakkında inceleme veya soruşturma yapıldı mı? yapıldı ise sonucu ne olmuştur?
20. Kıbrıs Gazetesi'nin 14.3.2014 tarihli sayısında 10. sayfada yer alan fotoğrafta "Talip Atalay'ın yanındaki din görevlisi" kimdir, ünvanı ve statüsü nedir, hangi kurumu temsil etmektedir ve hangi amaçla bu fotoğrafta yer almaktadır?
21. Din İşleri Dairesi eski başkanı Yusuf Suiçmez tarafından tespit edilip ortaya çıkartılan ve bir servet değerindeki "Kayıp Haklar" konusunda daireniz 2011 yılından sonra ne yapmıştır? Bu konuda resmi bir inceleme veya soruşturma başlatıldı mı? başlatılmış ise hangi safhadadır?

22. Başkan Talip Atalay'a yapılan ve Sayıştay Raporu nezdinde tespit edilen fazla ücret ödemeleri kendisinden geri talep edildi mi? veya fazla ödemeler bütçeye geri aktarıldı mı?
23. Talip Atalay, KKTC Hizmet Sendikası aleyhine Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nde ikame ettiği 1370/2014 nolu davanın talep kısmında "Yasal Faiz" istemektedir. İslam dinine ve/veya bu dinin kurallarına ve/veya inanç sistemine göre Talip Atalay'ın bu şekilde faiz talep etmesi uygun mudur? Veya dinen caiz midir?HİZMET-SEN
(a). Av. Barış Mamalı

 
Son Güncelleme: 13.05.2014 14:45
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner162

banner146

banner50

banner68

banner164