Adaletin biraz geç olsa da görevini yerine getirmesi umutlandırıcı…

Çünkü toplum olarak ciddi bir güven buhranı içindeyiz!

Adalete güvensizlik ise en tehlikelisi…

Onun için mahkemelerde alınacak olan kararlar ne kadar erken alınırsa sadece adalete değil devlete olan güven de geri gelecek!

Bu süreçte bizi en fazla şaşırtan olayların başında devlet çalışanlarının yaptığı usulsüzlükler oluyor…

Devlette çalışmak bizde bir ayrıcalıktır!

İnsanlar gelecek güvencesi için özelde çalışırken bile aldıkları maaşların yarısına denk gelen maaşlarla devlette istihdam edilmeyi tercih ediyor çünkü orada haklar çok daha fazla en önemlisi de iş garantisi var…

Ama gelin görün ki çeşitli ayrıcalıklara sahip olan bazı devlet çalışanları da bununla yetinmeyip daha fazla kazanmak için yasal olmayan işlere girebiliyor ve dolayısıyla geleceklerini karartabiliyorlar!

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nda çalışan Hatice Ece Uzun meselesi…

Dün tüm basın yayın organlarında elleri kelepçeli fotoğrafı yayınlandı!

Bir taşıma şirketi ile anlaşmış ve evraklarda sahtekarlık yaparak 419 Bin TL’lik haksız kazanç elde etmişler…

Devleti çalmışlar yani!

Sonuçta bunun bir bedeli olacak ve hem devlet çalışanı bu hanım hem de ilgili şirket bunun bedelini ödeyecekler bir şekilde…

Bu arada bu haberde sonra öğrenci taşımacılığı yapan şirketlerde bir panik havası hakim olduğunu gözlemledik…

Hele de bizi arayan işletme sahipleri bundan tedirgin olduklarını çünkü uzunca bir süredir öğrenci taşıyan şirketler hakkında yayınlar yapıldığını bunun için çürük elmaların belirlenmesinin kaçınılmaz olduğunu ifade ettiler!

Haklıydılar da…

Yapılan yasa dışı bir iş ve sonucunda elde edilen haksız kazançtan ötürü tüm meslek örgütlerini suçlamak doğru olmayacaktır!

Zaten bu konuda geçtiğimiz yıl içinde Ombudsman geniş bir rapor hazırlayarak durumu gayet güzel özetlemiş ve hileli iş yapanları isimleriyle deşifre etmişti…

İşte o raporu taşımacılık yapan şirketlerin yoğun talebi üzerine bir kaz daha yayınlıyoruz.

Suçlular ile suçsuzlar birbirinden ayrılsın, suçlu görülenler bunun bedelini ödesin diye!

İşte 9 Ağustos 2018 tarihli Ombudsman raporunda tespit edilenler:

“1. TJG 792 plakalı araçla Lefke Kırsal Kesim Sosyal Konutlar Bölgesi’nden Lefke Gazi Lisesi ve Lefke İstiklal İlkokulu’na öğrenci taşınmasına ilişkin Yorulmaz Akva Komandit Şirketi Otobüs İşletmeleri ile KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı arasında 2016-2017 yılı için bir Taşıma Mukavelesi yapılmıştır. Ancak söz konusu aracın İzin Belgesi’nin Güzelyurt-Aşağı Bostancı-Yukarı Bostancı-Akçay-Zümrütköy-Şahinler-Serhatköy-Lefkoşa ve geri seferi için geçerli olduğu, Lefke Bölgesi’ni kapsamadığı tespit edilmiştir.

 2. 22 kişilik taşıma kapasitesi olan TCM 446 plakalı araç ve yine 22 kişilik taşıma kapasitesi olan TMD 177 plakalı aracın Yeşilyurt Köyü’nden Lefke Gazi Lisesi’ne 44 öğrenci ve Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi’ne 2 öğrenci taşınmasına ilişkin Yorulmaz Akva Komandit Şirketi ile KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı arasında 2016-2017 yılı için bir Öğrenci Taşıma Sözleşmesi yapılmıştır. 2 aracın toplam taşıma kapasitesi 44 kişi olmasına rağmen, 46 öğrenci taşındığı tespit edilmiştir.

 3. Değirmenlik İlkokulu’ndan alınan bilgide, Camialtı-Sarayönü Mahallesi-Değirmenlik güzergahında Sayın Erdoğan Eyri’ye ait TKN 254 ve TEP 854 plakalı araçlarla öğrenci taşındığı belirtilmektedir. KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Değirmenlik Lisesi’ne devam eden 69 öğrencinin Değirmenlik-14.Zırhlı Tugay- Camialtı Mahallesi-Sarayönü Mahallesi-Mehmetçik Mahallesi güzergahında taşınması maksadıyla Sayın Erdoğan Eyri ile THJ 336, TCA 183, TKN 294, TEP 854, TGA 518 plakalı araçlar için sözleşme akdetmiştir. Ancak yapılan araştırmada, TEP 854 Plakalı aracın T İşletme İzni olmadığı tespit edilmiştir. Durum Polis Genel Müdürlüğü’ne iletilmiştir.

 4. TNY 204 ve TNY 205 plakalı araçlarla Bağlıköy’den Lefke Gazi Lisesi’ne 20, Erdal Abit İlkokulu’na 12 öğrenci taşınmasına ilişkin Yorulmaz Akva Komandit Şirketi ile KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı arasında 2016-2017 yılı için bir Öğrenci Taşıma Sözleşmesi imzalanmıştır. Ancak Lefke Gazi Lisesi’nden alınan verilerde Bağlıköy’den 6 öğrencinin anılan okula devam ettiği, bunlardan 4’ünün Yorulmaz Akva Komandit Şirketi, 2’sinin Ulus Emniyet tarafından taşındığı görülmektedir. Gerçekte ise Bağlıköy’den sadece 5 öğrencinin Lefke Gazi Lisesi’ne devam ettiği, 402 Okul Numaralı Rıza Mert Torun’un her iki taşıma şirketinde de kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.

 5. TBP 996 ve TMP 201 plakalı araçlarla Denizli Köyü’den Lefke Gazi Lisesi’ne 24, Erdal Abit İlkokulu’na 18, Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi’ne 1 öğrenci taşınmasına ilişkin Yorulmaz Akva Komandit Şirketi ile KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı arasında 2016-2017 yılı için bir Öğrenci Taşıma Sözleşmesi imzalanmıştır. Ancak Lefke Gazi Lisesi’nden alınan öğrenci bilgilerinde Denizli Köyü’nde ikamet edip Lefke Gazi Lisesi’ne devam eden öğrenci tespit edilememiştir.

 6. TCY 437 ve TLG 796 plakalı araçlarla Bostancı Köyü’den Şehit Turgut Ortaokulu’na 38, Güzelyurt Türk Maarif Koleji’ne 9, Güzelyurt Meslek Lisesi’ne 2, Kurtuluş Lisesine ise 12 öğrenci taşınmasına ilişkin Yorulmaz Akva Komandit Şirketi ile KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı arasında 2016-2017 yılı için bir Öğrenci Taşıma Sözleşmesi imzalanmıştır. Oysa Şehit Turgut Ortaokulu Müdürü tarafından KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na gönderilen Öğrenci Taşımacılık Aylık Bilgi Formu’nda Bostancı Köyü’nden 38 öğrencinin Sayın Kamil Hasancık, 9 Öğrencinin Sayın Öncel Özbahadır ve 7 Öğrencinin Sayın Elmas Eren tarafından taşındığı belirtilmektedir. Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi’nden alınan bilgide, Yorulmaz Akva Komandit Şirketi’nin ortakları arasında Sayın Kamil Hasancık görülmemektedir. Bu nedenle, 38 öğrencinin Yorulmaz Akva Komandit Şirketi’ne ait bir araçla taşınmadığı tespit edilmiştir.  Ayrıca, mezkur sözleşmede belirtilen araçla, okul idaresi tarafından verilen araç plakalarının uyuşmadığı saptanmıştır.

 7. TAC 872 plakalı araçla Aydınköy’den Şehit Turgut Ortaokulu’na 22, Güzelyurt Türk Maarif Koleji’ne 4, Güzelyurt Meslek Lisesi’ne 1, Kurtuluş Lisesi’ne ise 12 öğrenci taşınmasına ilişkin Yorulmaz Akva Komandit Şirketi ile KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı arasında 2016-2017 yılı için bir Öğrenci Taşıma Sözleşmesi imzalanmıştır. Oysa Şehit Turgut Ortaokulu Müdürü tarafından KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na gönderilen Öğrenci Taşımacılık Aylık Bilgi Formu’nda Aydınköy’den 22 öğrencinin Sayın Avni Cankurt tarafından taşındığı, Yorulmaz Akva Komandit Şirketi tarafından ise sadece 4 Öğrencinin taşındığı belirtilmektedir. Bu itibarla, sözleşmedeki rakamlarla taşınan çocuk sayısı arasında bir fark olduğu ve doğruyu yansıtmadığı anlaşılmaktadır. Ayrıca bahse konu sözleşmede bahsi geçen aracın plakası ile Okul İdaresi tarafından belirtilen aracın plakasının aynı olmadığı saptanmıştır.

 8. TGS 790, TKG 355 ve TNZ 207 plakalı araçlar ile yapılan Öğrenci Taşıma Mukavelelerinde bahsi geçen güzergahlar ile anılan araçların T izinlerinde belirlenen güzergahların aynı olmadığı tespit edilmiştir. Şöyle ki, TGS 790 plakalı aracın T İzin Belgesi’nde, iznin sadece Güzelyurt-Aşağı Bostancı-Yukarı Bostancı-Akçay-Zümrütköy-Şahinler-Serhatköy-Lefkoşa ve geri seferi için geçerli olduğu, ancak düzenli olmamak ve seferini aksatmamak kaydıyla, sportif, kültürel, toplantı ve benzeri geziler için güzergah dışına çıkılabileceği belirtilmektedir. KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile yapılan Öğrenci Taşıma Sözleşmesinde ise Yorulmaz Akva Komandit Şirketi’ne ait TGS 790 plakalı araçla, Yeşilırmak, Bademliköy, Bağlıköy, Gemikonağı ve Lefke’den öğrenci taşınacağı ifade edilmektedir. Benzer bir durum TKG 355 ve TNZ 207 plakalı araçlar için yapılan Öğrenci Taşıma Sözleşmelerinde de saptanmıştır. Söz konusu araçlar verilen “T” izinlerine aykırı taşımacılık yapmışlardır.

 9. KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Sayın Erdoğan Eyri arasında yapılan Öğrenci Taşıma Sözleşmesi gereğince, TCA 183 Plakalı araç ile Değirmenlik İlkokulu’na öğrenci taşındığı tespit edilmiştir. Oysa ki, TCA 183 plakalı aracın işletme izninin yalnız Değirmenlik Köyü’nün üst kısmında bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri Komanda Alayı’ndaki askeri personelin Girne’ye götürüp getirmek amacıyla verildiği saptanmıştır.

 10.  57 kişilik yolcu kapasitesi bulunan TBM 356 plakalı araç ile Yedidalga Köyü’nden Lefke Gazi Lisesi’ne 8 öğrencinin, 22 kişilik yolcu kapasitesi bulunan TMP 202 plakalı araç ile Cengizköy’den 7 öğrencinin taşınması hususunda Yorulmaz Akva Komandit Şirketi ile KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı arasında Öğrenci Taşıma Sözleşmeleri imzalanmıştır. Bir başka deyişle, aynı güzergah üzerinde olan ve aynı okula devam eden 15 öğrencinin taşıma işlemi 79 kişilik yolcu kapasitesi olan araçlarla sağlanmaktadır. 22 kişilik yolcu kapasitesi olan tek bir araçla 15 kişi taşınabilecekken, ek bir araç için sözleşme yapıldığı tespit edilmiştir…”

MERAKLI KÖŞE?

Kendi binasına niye sahip olmuyor?

YÖDAK nihayet çağdaş şartlarda hizmet verecek yeni binasına kavuşuyor…

Yeni binası derken kira ödeyecek buraya!

Ayda tam 18 Bin TL hem de…

İyi de bu hovardalık niye!

İnsanlar ayda 2 Bin TL taksit ödeyerek ev sahibi olurken YÖDAK 18 Bin TL’ye haliyle yepyeni bir binaya sahip olur…

Kiranın sonu yok ya!

Mevlevi soruşturması ne oldu?

Geçen yılın son ayıydı…

Mevlevi atış alanında 11 yaşındaki bir çocuk elinde bomba patlaması sonucu hayatını kaybetti!

Yetkililer konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklamıştı o tarihlerde…

Şimdiye kadar bir açıklama yapılmadı!

Niye yapılmadı?

Umarız hasıraltı yapılma durumları yoktur!

Liste var mı?

Bir kadın tutuklandı kızı da aranıyor…

Gerekçe teröre destek!

Evinde cemiyet yayını bulunmuş…

Cumhurbaşkanı Akıncı dahil herkes görüşünü açıkladı!

Ama biz halen anlamış değiliz…

Kitap bulundurmaktan mı tutuklandı yoksa terör örgütü üyeliğinden mi?

Bu arada yasaklı kitaplar hangileri…

Bunlar açıklanırsa iyi bir amme hizmeti de yapmış olacaklar!

Suç telefonlarda mı?

Cep telefonlarının ölümlü kazalara neden olduğu artık tescillendi…

Bu konuda yapılan açıklamalarda herkes cep telefonlarını suçlu buluyor!

Biraz garip değil mi?

Tamam bu telefonlar gayet akıllı ama onarı bir de araç sürerken kullananlar var…

Asıl suç onlarda!

Ayrıca hem araç kullanan hem de sosyal medyada gezen sürücüler için çok ağır cezalar getirilmezse bu daha çok dizimizi döveceğiz…

Çünkü bizi ıslah edecek en önemli silah da cezadır!

MESAJ KUTUSU

Sayın Filiz BESİM, bundan böyle devlet hastanelerinde kürtaj yapılacağı yönündeki açıklamanız bunu meslek edinen hekimler arasında infialle karşılandı. Zira bununla birlikte onların gelirlerine büyük bin darbe vurmuş olacaksınız. Umarız sizi ikna edip de kararınızdan vazgeçirmezler!

Sayın Ali Murat BAŞÇERİ, Maliye Bakanı Serdar Denktaş imzalanması gereken protokoller konusunda topu Sayın Erdoğan’a atıktan sonra haliyle şimdi size de cevap hakkı doğmuş oluyor. Kamuoyunda yanlış anlaşılmaların önüne geçmek için minik bir açıklama şart oldu değil mi?

Sayın Tufan ERHÜRMAN, evinde kitap bulunduran bir partilinizin tutuklanmasından sonra hukukçu gözüyle gayet anlamlı bir açıklama yaptınız ama parti içinde de yeni bir tartışma konusu yaratılmış oldu! Özellikle gelenekçi kesimler ateş püskürüyor bakalım onları nasıl ikna edeceksiniz?

Sayın Ata TAHİROĞLU, hiçbir inşaat şirketinin yapmayacağı bir davranışta bulunarak inşaatlarınızdaki önlemleri artırmak için yaptığınız girişim kamuoyunda da büyük memnuniyet yarattı. Umarız tüm ilgili şirketlere de örnek teşkil eder artık…

Sayın İbrahim BENTER, Dome Hotel konusunda yaşanan son gelişmeler ve imzalanan sözleşmeden epey rahatsızlık duyduğunuz ve konuyla ilgili bazı önemli görüşmeler yaptığınız iddia ediliyor. Aslında bu olay toplumun gazını almak için de yapılmış olabilir idare edin deriz…

Sayın Dimağ ÇAĞINER, acentelere verilen teşvikler kamuoyunda biraz da yanlış algı sonucu yanlış değerlendirmelere neden oluyor. Bu konuda detaylı bir açıklama yaparsanız turizm sektörünün sorunlarının iyi anlaşılması için de iyi olacak gibi geldi bize…

Sayın Mehmet EZİÇ, serbest gezen tavuk yumurtası üretimiyle ülkede bir ilki daha gerçekleştirerek güzel bir yatırımcı örneği gösterdiniz. Bu arada vatandaş üretimin artırılmasını istiyor zira bulmakta güçlük çekmeye başlamışlar, tavukları teşvik etmek gerekiyor değil mi?

Sayın Ahmet SENNAROĞLU, Büyükkonuk’da artık Atatürk büstlerine de çirkin saldırılar yapılmaya başladığına göre acil olarak kamera sistemine geçilmesinde yarar görüyoruz. Bir yerlerden kaynak yaratmak da sizin becerinize kalmış değil mi?

Sayın Özdil NAMİ, ihale konusunda perde gerisinde ciddi bir çalışma içinde olduğunuz görülüyormuş. Daha fazla tartışma konusu olmasın diye artık sonlandırın deriz zira Ankara ile ilişkiler konusunda önemli bir karar olacak diyorlar…

Sayın Remzi GARDİYANOĞLU, ada genelinde vatandaşın devlet hekimlerinden ve hastanelerinden memnuniyet derecesini belirlemek için kamuoyu yoklaması yaptırma kararı aldığınızı öğrendik. Sonuçlar tüm taraflarca heyecanla beklenecek artık…

Sayın Tolga ATAKAN, şoför okullarının kurumsallaşması ve daha profesyonel çalışmaları için kendilerine destek sözü verdikten sonra konuyla ilgili memnuniyetlerini bildiren mesajlarınız geliyor. Ekip çalışması her zaman işe yarar değil mi, tebrik ederiz…

Sayın Çelebi ILIK, sosyal medya hesabınızın çalındığını ve böylelikle iyice paniklediğiniz söyleniyor. Bu sıralar belki de hiç girmemek gerek çünkü özellikle de bürokratların arşivlerinin ele geçirilmesi için karanlık kişiler tarafından özel ekipler kurulduğunu duyduk…

Sayın Barış BURCU, soğuk kış gecelerinde vatandaş klimanın dışında yorgan battaniye takviyesi yaparken sizin yatak odasının pencerelerini açık bırakmanız dostlarınız tarafından hayretle karşılanıyor. Hayırdır böyle doğal bir enerjinin kaynağı nedir?

Sayın Halil İbrahim AKÇA, uzun bir aradan sonra cenaze maksadıyla da KKTC’ye gelerek hem manevi görevinizi yerine getirmişsiniz hem de eski dostlarla hasret gidermişsiniz. Ha keşke buluşup biz de bir kahve içip biraz dertleşseydik ne iyi olurdu değil mi?

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner95

banner115

banner50

banner68

banner40