Dr. Orhan Aydeniz
Dr. Orhan Aydeniz
Yazarın Makaleleri
Nüfusumuz ÜzerineNüfusumuz Üzerine
Son zamanlarda nüfusumuz üzerinde çeşitli görüşler ortaya atılmakta ve bazı art niyetli kişiler, ülkemizde nüfus patlaması olduğunu ileri sürerek hükümetin hatalı ve geleceğimizi riske sokabilecek nüfus politikasını örtbas etmeğe çalışıyor....
Yeni saldırı yöntemi
Bizim yüz binlerce şehit kanı ile sulayarak aldığımız Kıbrıs'ın yaklaşık %70'ini ele geçiren Rum-Yunan ikilisi, bugüne kadar çekilen acılara rağmen, hala daha adanın tümünü ele geçirmek için, Türk halkına karşı saldırılarını...
Vatandaşlık ve Filistin senaryosu
Vatandaşlık, ve buna bağlı nüfus konusu, adadaki varlığımızı sürdürmemiz bakımından önemli olup, hepimizin de bu yaşamsal ve belirleyici konuda sorumlu, bilinçli,uzun vadeli,basiretli bir tutum benimsememiz gerektiği görüşündeyim. Yeni...
Anavatanın nükleer enerji santrali gerçeği
Türkiye'de 1975'li yıllardan beri tüm kalkınma planlarında nükleer enerji santralı kurulması yer almaktadır. Fakat Türkiye'nin çağ atlamasını istemeyen ülkeler tarafından, lobicilik faaliyetleri ile ve gerekli bilgiye sahip...
Poliklinikte gürültü kirliği
Dünyanın her yerinde hastanelerin sakin ve gürültüsüz olmasına büyük önem verilir.Bu nedenle genellikle hastane girişlerinde herkesin görebileceği yerde, sus işareti yapan hemşire resimleri göze çarpar. Çünkü gürültü kirliliği, psikolojik...
Bürokratik engeller kaldırılmalı
Ülkemizdeki devlet kuruluşları; yetişmiş insan kaynağı, bina ve donanım bakımından en uygar ülkeler düzeyinde olup verimli, kaliteli hizmet verebilecek durumdadır. Buna rağmen vatandaşların devlet kuruluşlarının hizmetlerinden şikayetçi...
Yerel kaynak ve değerlerimiz korunmalıdır
Dünyanın tüm uygar ülkelerinde, yerel değerlerin korunmasına halk, Sivil Toplum Kuruluşları ve hükümetler büyük önem vermektedir. Ülkemizde de biçimsel olarak yerel değerlerin korunması için etkin yasalar ve bu yasaları uygulamakla yükümlü...
Batılı emperyalistlerin karanlık yüzü
Sivil Toplum Örgütleri, bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de demokratik yaşamımızın çok önemli bir parçasıdır. Bazı Sivil Toplum Örgütleri, halkımıza ve ülkemize gerçekten çok yararlı hizmetler vermektedir. Ancak bazı Sivil Toplum...
Gelecek kuzeydedir
Ülkemizde bazı siyasiler ile kişiler, sorunlarımızın, çözümsüzlükten kaynaklandığını, bir anlaşmadan sonra, tümünün ortadan kalkacağı masalını dilinden düşürmüyor. Oysa somut örnek ve gerçekler, Kıbrıs Türk halkı için sürdürülebilir...
Üzücü dağınıklık
Henüz geleceği tam olarak belli olmayan ve ulusal mücadelesini tamamlamamış bir halk olarak, en yukarıdan aşağıya doğru, tutum ve açıklamalarımızda hepimizin de sorumluluk duygusu içinde, akılcı, basiretli olmamız gerektiği inancındayım....
Adaylar çözüm için düşünce ve yöntemlerini ortaya koymalı
Yaklaşık yarım asırdan beri sürdürülen topumlar arası görüşmelerde, Rum tarafının tutumu, zamana oynadığını göstermektedir. Halen KKTC'deki dağınıklık, sorumsuzca tutum ve davranışlar,Rum tarafının zamana oynamasına sebep olmaktadır....
Başkanlık seçimlerinde en önemli nokta
KKTC anayasasına göre yürütme, yani ülkenin yönetimi cumhurbaşkanının değil hükümetin yetkisindedir. Bu nedenle seçmenlerin, adayların işsizlik sorunu,ülke ekonomisi ve benzeri görüşleri ile vaatleri yerine, Rum tarafı ile sürdürülen...
Mağusa belediyesinin yanlış ve çağdışı uygulaması
Mağusa Eski Belediye yönetimi döneminde alınan bir karar uyarınca, kiracıların ödenmemiş su borçları ev sahiplerinden talep edilmektedir. Bunun için de, Belediye bir başkasına kiralanan eve su bağlantısı yapmak için, daha önce evde oturan...
Bir büyük devlet adamımız daha aramızdan ayrıldı
Doğanın en acımasız kuralına bağlı olarak, Oğuz Korhan bey de maalesef aramızdan ve geçici dünyadan ayrıldı. Oğuz beyi, Kıbrıs cumhuriyeti döneminde, Tarım bakanlığında şube sorumlusu olarak görev yaptığı dönemde tanıma şansım...
Dünyaya açılma söylemi ve akıl tutulması
Bilindiği gibi 1934 yılında futbol faaliyetlerinin birlikte yürütülmesi amacı ile,Türk ve Rumların ortaklığı ile KOP kuruldu.Fakat Rumlar, bir Türk kulübü olan Çetinkaya'nın Kıbrıs'ı temsil etmesini istemediği için,1955 yılında...
Adaylardan beklentiler
Özel durumumuz nedeniyle, dış ilişkilerimizi ve ülkemizin korumasını Anavatanın destek ve yardımı ile gerçekleştirebilmekteyiz. Ülkemizdeki tüm alt yapı tesisleri de anavatanın teknik ve mali yardımı ile yapılmaktadır. Her konuda ve tüm...
Geçmişten ders almalıyız
Son zamanlarda tanık olduğumuz bazı olaylar, önümüzdeki seçimlerde halkımızın geleceğini düşünerek çok bilinçli hareket etmesi gerektiğini göstermektedir. Toplumlar arasındaki görüşmelerde bizi cumhurbaşkanları temsil ettiğine göre,...
Batılıların karanlık yüzü
Geçmişten günümüze dünyamızda yaşanan acı olaylara üzülmek, suçluları kınamak ve böyle olayların tekrarlanmamasını istemek normal bir davranıştır. Yalnız resmi makam ve kuruluşlarda bulunanların;saplantı,fobi, geçmişten kaynaklanan...
Barış maskesi ve halkımızın uyutulması
Genel olarak insanların barışı istememesi,barışa karşı olması ve barışı kötülemesi mümkün değildir. Çünkü barış olan yerde dostluk başlar, olumsuzluklar ortadan kalkar,böylece uluslar,toplumlar ve insanlar daha iyi koşullarda yaşama...
Halkımız sloganlara aldanmamalı
Gerçek niyetlerinin bilinmesi durumunda,halkımızın arasına karışamayacağını bilen bazı kişiler, kulağa hoş gelen sloganlarla hedeflerine ulaşmağa çalışıyor. Özgür topraklarımızda doğup büyüyen,geçmişte yaşananları ve savaşın...
Gerçekler göz ardı edilmemeli
Ülkemiz çok özel koşullar içinde olup, devletimiz, ve sınırlarımız henüz yabancı ülkeler tarafından tanınmamaktadır. Bu nedenle gerek sorumlu makamlarda bulunan, gerekse medya ve sade vatandaşlar ,mevcut gerçekleri mutlaka dikkate almalı....
Onurumuz dışa karşı korunmalı
Kıbrıs Türk halkının, devletinin ve yöneticilerinin onurunun dışa karşı korunması önemli ve gereklidir. Bu nedenle başta yöneticilerimiz, politikacılar ve medya olmak üzere, hepimiz de elimizden geldiği kadar,onurumuza gölge düşürülmemesine...
Mayın konusu ve ilgisizlik
Rum yönetimi başkanının güven artırıcı önlemler paketi çerçevesinde, KKTC sınırları içinde bulunan, mayın döşenmiş 28 alanın yerini gösteren haritaları da vereceğini açıklaması, oldukça önemli bir olaydır. Çünkü bu mayınlar,kırsal...
Ucu açık görüşmeler karşı tarafa hizmet eder
Yaklaşık yarım asırdan beri sürdürülen görüşmelerde, Kıbrıs'taki anlaşmazlığın konuşulmayan ve tartışılmayan tarafı kalmamıştır. Bu nedenle, artık daha fazla zaman harcamadan, doruk anlaşmalarında kabul edilen ilkeler doğrultusunda...
Çözüm ve barış karşıtları
İçimizdeki yolunu şaşırtmış kesim ve dış mihrakların Rumları zamana ve çözümsüzlüğe oynaması için yüreklendirilmemesi durumunda, Kıbrıs'ta hemen bir barış anlaşması yapılması oldukça kolaydır. Çünkü halen birbirinden...
Çözüm için tüm ilgili taraflar bizim gibi istekli ve samimi olmalı
Yaklaşık yarım asırdan beri sürdürülen toplumlararası görüşmelerde, Rum tarafının adanın tümü üzerinde egemen olma isteği nedeniyle bir sonuç alınamadığı, çözümsüzlükten Türk tarafının sorumlu tutulamayacağı bilinen bir gerçektir....
Çözümsüzlükten Denktaş’ın sorumlu gösterilmesi insafsızlıktır
Kıbrıs'ta bir barış anlaşması yapılamamasının tek nedeninin Rum tarafının adanın tümüne sahip olmak ideali olduğunu, beleklerdeki çocuklar bile biliyor. Hal böyle iken, KKTC'de ve anavatanımız Türkiye'de bazı kişi, köşe...
Düşmanca davranışlardan vazgeçilmeli
Kıbrıs'ta kalıcı bir çözüm ve barış için, Rumlarla birbirimizi düşman değil, eşit komşu ve ortak kabul etmeliyiz. Fakat geçmişten günümüze yaşanan olaylara bakıldığı zaman,Türklerin Rumlara hep dostça davrandığı,hiçbir...
Çözüm heyecanı
KKTC Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra, dışta ve Kıbrıs'ın her iki kesiminde de çözüm umutları artmıştır. Özellikle KKTC'de bazı kişilerin, aşırı iyimserlik içinde olduğu ve büyük bir heyecanla çözüm beklentisi içinde...
Yeni vatandaşlık yasa tasarısı ülkemizin yararına değildir
Yeni vatandaşlık yasa tasarısının, basına yansıdığı şekli ile Mecliste onaylanması durumunda,Kıbrıs'ta 1878'li yıllardan beri sürdürülen adanın tümüyle Rumlaştırılması ve Yunanistan'a bağlanması idealine yardımcı...

banner95

banner115

banner50

banner68

banner40