Dr. Orhan Aydeniz
Dr. Orhan Aydeniz
Yazarın Makaleleri
Lefkoşa Belediyesindeki mali sorunların bedeli vatandaşlara ödettirilmemeli
Belediyelerin hizmet etmek amacı ile vatandaşlardan vergi alması, yasal ve normal bir işlem olup buna karşı çıkılamaz. Ancak, halk tarafından seçilen Belediye yönetimlerinin,vergi toplamada ölçülü, insaflı olmalı ve dayanaksız vergi almamalı....
Toplumlararası görüşmeler üzerine
Rum tarafının görüşmelerden çekilmesi üzerinde çeşitli açıklamalar ve değerlendirmeler yapılmakta ve genellikle de sol kesimin bir kısmı, her zaman olduğu gibi, yine Türk tarafını suçlamaktadır. Oysa saplantısız ve yansız olan herkes,Rum...
Sel felaketinin sebebi
Son yıllarda ortaya çıkan ve önemli maddi kayıplara sebep olan su baskınlarının, diğer tüm sorunlar gibi bozuk yönetim anlayışından kaynaklandığını söylemek yanlış olmaz. Çünkü su baskınlarının temel nedeni; yürürlükteki mevzuatın...
Aspir
Ülkemizde kuru şartlarda, yani sulama yapmadan yağışlara dayanarak, genellikle tahıl ve hayvanlar için baklagil yem bitkileri yetiştiriliyor. Ancak tahıl üretimi yapan üreticiler devlet desteğine rağmen, tatmin edici düzeyde kazanç elde edemediklerinden...
Şimdiki koşullarda görüşmelerden sonuç beklenemez...
İçinde bulunduğumuz koşullar nedeniyle,toplumlar arası görüşmelerden, gerçekten bir sonuç çıkabileceğini düşünen ve inananların büyük yanılgı içinde olduğu görüşündeyim. Zaten aşırı derecede şımartılan Rum tarafı da, sadece...
Mevcut düzen sürdürülebilir değildir
Kişi başına düşen memur ve yetişmiş beyin gücü bakımından dünyada belki de en ön sıradayız.Devlet binaları ve donanımı bakımından da çok iyi durumdayız. Yürürlükte olan yasalar da en uygar ülkelerin düzeyindedir.Her konuda da anavatandan...
Ülkemizde ve dünyada Tuzlanma sorunu
Yaklaşık yarım asırdan beri ülkemiz kuraklığın ve buna bağlı olarak da tuzlanmanın kıskacı altında bulunuyor. Sulu tarım yapılan bir çok bölgelerimizde yer altı sularında 1960'lı yıllardan sonra, azalma ve tuzlanma başladı. Tuzlu...
Yalvarmak sadece çözümsüzlüğe hizmet eder
Kıbrıs Türk halkının ezici çoğunluğu, içtenlikle Kıbrıs sorununun artık çözümlenmesini istemektedir. Çünkü sorunun devamından Rumlardan çok Türk halkı olumsuz yönde etkilenmekte, zarar görmekte ve mağdur olmaktadır. Öte yandan,...
Devletimize sahip çıkmalıyız
Kıbrıs Türk halkı olarak acılarla, mal ve can kayıpları ile çok büyük mücadeleden sonra kurduğumuz devletimize sahip çıkmalıyız.Türkiye'nin sınırları dışında kaldıktan sonra, İngiliz müstemleke döneminde ve ortaklık yönetiminde...
Okullarda çevre dersi okutulması sorunlara çare olabilir mi?
Okullarda çevre dersi okutulması, yeni neslin doğasal çevreye daha duyarlı olmasının sağlanması bakımından yararlıdır.Ancak, olumlu etkileri uzun vadede alınabilmektedir. Ayrıca,sadece okullarda çevre dersi okutulması ile,halen KKTC'de...
Müşavir sorununun çaresi
Müşavir sorunu, devlete önemli yük getirmesi, kamu kuruluşlarında verimsizliğe zemin hazırlaması ve siyasilerin de makam bekleyen partililer karşısında zor durumda kalmasına sebep olması bakımından büyük bir sorundur. Her şeyden önce,...
Ülkemize su getirilmesi zararımıza mı?
Dünyamızı ciddi derecede tehdit eden küresel iklim değişikliğinden en çok etkilenecek bölgede bulunuyoruz. Bu nedenle önümüzdeki yıllarda kuraklık daha da şiddetlenecek, yağışlar azalacak, yer altı su kaynaklarımız tuzlanacak ve su kıtlığı...
Varlığımızı sürdürmemizin Temel koşulları
Kıbrıs Türk halkı olarak, adadaki varlığımızı kendi kimliğimizle sürdürebilmemiz, iki temel koşula bağlıdır. Bunlardan birincisi,Anavatanın fiili koruması altında olmamız, yani adada mutlaka caydırıcı bir güç olarak Türk askeri bulunmasıdır....
Su baskını sorunu, nedenleri, sorumluları ve çözüm şekli
Ülkemizde dere yataklarının bozulması ve yerleşim yerlerinde yağmur suyu drenaj sisteminin gerektiği düzeyde oluşturulmaması nedeniyle, sık sık su baskınları felaketi ile karşılaşmaktayız. Son yıllarda küresel iklim bozukluğu nedeniyle...
Çözüm daha fazla geciktirilmemeli
Kıbrıs sorununun çözümsüz kalmasından Rum tarafının yarar sağlamasına karşın,biz zarar görmekte ve mağdur olmaktayız.Bu nedenle artık sorunun daha fazla çözümsüz kalmasına izin vermemeliyiz. Rum tarafı silah gücü ile yıktığı ortaklık...
Tarımsal karantina’ya daha çok önem verilmeli
Bitkilere zarar veren hastalık ve böcek miktarı bakımından, kıta ülkelerine göre çok daha iyi durumdayız. Çünkü Kıbrıs ada olduğu için, başka yerlerde bulunan böceklerin uçarak, hastalıkların da rüzgarla, denizi aşarak ülkemize gelmesi...
Sel felaketinin sorumlusu kimdir?
Son zamanlarda sık sık karşılaştığımız sel felaketi sorununun daha iyi değerlendirilmesine ışık tutabileceği düşüncesi ile, 22 Mayıs 2006 tarihinde Halkın Sesinde yayınlanan aşağıdaki makalemi gözler önüne getirmekten yarar görmekteyim....
Federasyon cennet mi?
Kıbrıslı Türkler olarak , ekonomik sıkıntı çekmeden, can ve mal korkusu olmadan,onurlu bir şekilde varlığımızı sürdürmemizin tek yolu, anavatanımızın koruması altında olmamızı sağlayacak bir çözüm şeklidir. Kıbrıs'ın İngilizlere...
İfade özgürlüğü sınırsız değildir
Düşünce ve ifade özgürlüğünün, demokrasinin en temel ilkelerinden biri olduğu, herkes tarafından bilinip kabul edilmektedir. Bu nedenle başkalarına zarar verilmediği sürece, herkesin düşündüğünü serbestçe söylemesine saygı gösterilmeli....
Neden hep biz suçlanıyor ve cezalandırılıyoruz?
İnsanların kendileri kadar başkalarını da düşünmesi, acılarını da paylaşması ve hatalarını kabul edip karşı taraftan özür dilemesi uygarca bir davranış biçimi olup takdir edilmelidir. Türk tarafı olarak Osmanlı döneminden başlayarak...
Komşuluk ilişkileri
Küçük bir ülke olan Kıbrıs'ta iki yönetimin ve halkın birbiri ile işbirliği yapması, iyi komşuluk ilişkileri içinde yaşaması, her iki halkın da yararınadır. Ancak, adadaki iki halkın karşılıklı saygıya dayalı işbirliği içinde...
2015’te artık çevre sorunları çözümlenmeli
Ülkemizdeki çevre sorunları, yaklaşık yarım asırdan beri, KKTC Meclisinde,medyada, seminer ve toplantılarda tartışıldığı halde, tümüne yakını çözümlenmemiştir. Makamlara yeni gelen Başbakanlar, Bakanlar ve yöneticiler, çevre sorunlarını...
Lefkoşa Belediyenin vergileri artırma isteği kabul edilemez
Gerek hükümetler, gerekse Belediyeler, vergi miktarlarını belirlerken, devletten maaş almayanlar ile asgari ücretle geçimini sağlayan vatandaşların durumunu da dikkate almalı. Özellikle de Belediye hizmetleri için vergi alınırken, her hizmet...
Neden sadece Akkuyu?
Çernobil ve Fukuşima felaketleri,nükleer enerji santrallerin bir kaza çıkması durumunda, büyük tahribata sebep olabileceğini somut olarak göstermiştir. Ayrıca nükleer santrallerdeki atıkların yönetiminin de, büyük bir sorun olduğu herkes...
Ülke fiziki planında arazi savurganlığı önlenmeli
Ülkemizde genellikle avlulu ve tek katlı evler tercih edilmekte ve yürürlükteki yasalar da bu iskan şeklini teşvik etmektedir. Halen bir çok yerleşim yerlerinde irtifa sınırlaması bulunup, çok katlı binalar yapılmasına izin verilmiyor. Bu...
Sorunlara çare bulmak hükümetin görevi değil mi?
Siyasi iktidarların işbaşına getirilmelerinin sebebi,ülke sorunlarını saptamak ve bunlara çare bulmaktır. Seçimde de siyasi partiler,hizmet edecekleri ve sorunlara çare bulacakları vaadi ile halktan oy ve yetki talep etmektedir. Hal böyle iken...
Büyüklenme ve kibirlenme
Geri kalmış ülkelerin en önemli sorunlarından biri de, bazı kişilerin unvan, makam ve servet sahibi olduktan sonra geçmişini unutması, büyüklenmesi ve başkalarını küçümsemesidir. Oysa her şey geçici,insanlar da ölümcül olduğuna göre,eline...
Hukuk dışı tahsilat yöntemlerine izin verilmemeli
Tüm caydırıcı uygulamalara ve konut yapımının, kazançlı bir yatırım olmamasına rağmen, KKTC'de başka yatırım seçenekleri çok sınırlı olduğu için, geçmişten kalan geleneğe bağlı olarak, bir çok aile reisi, birikimlerini çocukları...
Halkımız nasıl bir başkan ister?
Yunanistan'da çok abartılı söylem ve alçak gönüllü davranışları ile halkın sevgisini kazanmayı başarıp, seçimden zaferle çıkan Aleksis Tsipras'ın vaat ettiklerini yerine getirebilmesinin ve iktidarda uzun süre kalabilmesinin...
Onurlu mücadele!
Son zamanlarda meydanı boş bulan bazı Rum-Yunan ve emperyalist işbirlikçilerinin,Kıbrıs Türk halkına karşı yürüttükleri düşmanca tutum ve davranışları gizlemek, gerçek niyet ve hedeflerinin anlaşılmasını önlemek için çok profesyonelce...

banner95

banner115

banner50

banner68

banner40