Dr. Orhan Aydeniz
Dr. Orhan Aydeniz
Yazarın Makaleleri
Hükümet hizmet etmeye teşvik edilip zorlanmalı
Ülkemizde genellikle kaynaklarımızın atıl durumda bırakılması eleştirilmemekte ve kaynakların değerlendirilmesinin sağlanması için de işbaşındaki hükümetlere baskı yapılmamaktadır. Öte yandan da herhangi bir kaynağın değerlendirilmesine...
Seçim sonuçlarından alınması gereken mesajlar
Anayasa değişikliği için yapılan referandumda seçmenlerin yaklaşık üçte ikisinin ret oyu kullanmasının, Mecliste temsil edilen siyasi parti başkanlarına karşı güvensizlik olarak algılanması gerektiği görüşündeyim.Çünkü seçmenler...
Belediyelerin peyzaj hizmetleri
Son yıllarda bazı Belediyelerin, ağaçlandırma ve peyzaj hizmetlerine eskiye göre daha fazla önem vermeye başlaması çok olumlu ve sevindirici bir gelişmedir. Çünkü, Belediyelerin kaldırımları ağaçlandırması ve vatandaşların kavurucu...
Dünya ile bütünleşmek
Ülkemizde bazı kişi kuruluş ve politikacılar,sıkıntılardan kurtulmamız, refaha kavuşmamız ve uygar düzeye ulaşabilmemiz için, dünya ile bütünleşmemiz, uluslar arası hukuk ve kuruluşların bir parçası olmamız gerektiğini savunuyor....
Resmi kuruluşlarda duygusallık olamaz
Ülkemizde artık halk popülizm belasından usandığı için,seçimle iş başına getirdiği kişilerin tarafsız ve resmi hareket etmesini istemektedir. Son Belediye seçimlerinde vatandaşların bağımsızları tercih etmesi, partilerin yanlı, partizanca...
Toprak ve su en değerli kaynaklardır
Teknolojik ilerlemeler ve dünya nüfusunun da artmasına paralel olarak, ortaya çıkan doğasal çevre tahribatı nedeniyle, su ve toprağın değeri her geçen gün daha da artmaktadır. Bu nedenle KKTC'de topraklarımıza sahip çıkmamız ve anavatanın...
Dirilişimizin yıldönümü
40.Yıldönümünü kutladığımız barış harekatı,Rum katliamından kurtarılmamız, özgürlüğe kavuşturulmamız ve varlığımızın güvence altına alınması bakımından bizim için çok önemlidir. 1974'de gerçekleştirilen barış harekatı...
Özel mülkiyet üzerinde hayvan otlatma ve avlanma sorunu
Mülkiyet hakkı ; kişiye yasaların öngördüğü sınırlar içinde, sahibi olduğu mal üzerinde tasarruf etme,kullanma ve faydalanma hakkı veren haktır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine göre ise; "Her gerçek veya tüzel kişi mallarından yararlanmasına...
Ağır vergiler ve şeffaf yönetim anlayışı
Halk tarafından işbaşına getirilen ve hizmet etme yükümlülüğü üstlenen seçilmişlerin, toplanan vergilerin nasıl harcandığını şeffaf bir biçimde, halka açıklamaları gerekir. Çünkü bazı Belediyelerin sıkıştıkça halktan dayanaksız...
Gerçekler kabul edilmediği süre çözümsüzlük devam edecek
Mevcut koşullar değişmediği süre, Kıbrıslı Türklerin adadaki varlığının sürdürülmesine olanak sağlayabilecek bir anlaşma yapılabilmesi hayaldir.Çünkü: Her şeyden önce maalesef tüm ilgili taraflar, adanın yaklaşık üçte ikisinin,...
Hükümetlerin var oluş nedeni ülkeye hizmet etmektir
Hükümetin iç ve dış sorunlar karşısındaki tutumu ile açıklamaları, iktidardan çok muhalefet gibi hareket ettiğini gösteriyor. Ana muhalefet başkanının vurguladığı gibi ‘Rum lider Anastasiades'in zamana oynadığı, yakınlaşmaları...
Uluslar arası toplum balonu
İsrail'in, dünyanın gözü önünde Filistin'de sürdürdüğü soykırım; uluslar arası kuruluşlar ile toplumun, maskesinin düşmesine ve gerçeklerin daha açık bir şekilde ortaya çıkmasına vesile olmuştur. Ayrıca,uluslar arası...
Anavatandaki deneyimlerden yararlanmalıyız
Son yıllarda Anavatanımız Türkiye'de, dikkati çekecek derecede olumlu gelişmeler olduğu inkar edilemeyen açık bir gerçektir. Özellikle Belediye ve devlet hizmetlerinde, vatandaşları rahatlatan ve memnun eden çeşitli pratik iyileştirmeler...
İşsizlik ve göç felaketi
İşsizlik ve gençlerin göç etmesi, halkımızın varlığını tehdit eden çok ciddi bir sorun olup, başta hükümet olmak üzere, tüm siyasiler artık bu konu üzerinde kafa yormalı. Doğruyu söylemek gerekirse,devletteki kadrolarda ihtiyacın çok...
Hükümetlerin görevi nedir?
KKTC küçük bir ülke olduğu için, sorunlarımız sade vatandaşlar tarafından bile biliyor.Fakat işbaşına gelen hükümetler, sorunlara el atmak ve çözüm için uğraşmak yerine, mazeret uydurmayı tercih ediyor. Genellikle de sorunlar, Kıbrıs...
Yerel değerlerimize sahip çıkmalıyız
Son yıllarda ülkemizde yaşam koşullarının iyileşmesine paralel olarak, günlük yaşamımızda ve beslenme alışkanlıklarımızda da köklü değişiklikler olmuştur. Geçmişte sofralarımdan eksik olmayan zeytin yağı, zeytin, harup'tan...
Çevre kirliliği yabancıları da rahatsız etmeye başladı
Sosyal paylaşım sitesinde bir yabancının yazdıkları, KKTC'de artık ilgililerin çöp kirliliği sorununa el atması gerektiğini gösteriyor. Yabancı bir bayanın İngilizce olarak yazdığı görüşlerini ve Türkçe tercümesini aynen iletiyorum:...
Kıbrıs’ta çözümün anahtarı anavatanın elindedir
Yaşanan dönemdeki koşullar, Rum tarafının makul bir anlaşmayı kabul etmesine engel olmaktadır.Rum tarafının elini kolunu bağlayan ve makul bir anlaşmaya razı olmasını engelleyen koşulları da, sadece Anavatanımız Türkiye etkisiz duruma...
KKTC’de de şikayet merkezi oluşturulmalı
Son yıllarda anavatanda devlet ve Belediye hizmetlerinde, halkı rahatlatacak çok güzel gelişmeler göze çarpmaktadır. Devlet ve belediye hizmetlerinde bir çok olumsuzluklar düzeltilmiş ve vatandaşlar rahatlatılmıştır. Özellikle eski sıkıcı...
Yeni yönetim anlayışı benimsenmeli
Küçük ülkemizin tüm sorunları ve çareleri bilindiği halde, maalesef benimsenen yanlış yönetim anlayışı nedeniyle, vatandaşlarımız mutsuz ülkemiz ise beklenen düzeyde gelişemiyor. Çünkü yöneticiler, hizmet etmeye önem vermediği için,gelişen...
Bu kadarı da olmaz
Bir okuyucumun bana gönderdiği e- mail mesajı, politik iktidarın, hatalı vatandaşlık politikası ile artık insancıl değerleri de ayaklar altına almakta olduğunu gösteriyor. ‘ORHAN Bey öncelikle sizi rahatsiz ettigim için özür dilerim ben...
Anavatan yöneticilerinin ülkemize gelmesi bizim için onur vericidir
Ülkemizde bazı kişi, kuruluş ve siyasiler her nedense içinde bulunduğumuz durumun ne kadar hassas olduğunu dikkate almıyor. Oysa toplumlar arası görüşmeler sonuçlandırılmadığına göre, henüz geleceğimizin nasıl şekilleneceği belli değildir....
Sorunlardan muhalefet de sorumludur
KKTC'deki sorunlardan genellikle politik iktidarlar suçlanır.Fakat hükümetlerin halkın sorunlarla fazla ilgilenmemesinden,Meclis ve muhalefetteki siyasi partiler de sorumludur.Çünkü sorunları çözmesi için, hükümete yeterince baskı yapmıyorlar....
Nüfusumuzun artmasını engellemek zararımızadır
Türkiye'nin Kıbrıs üzerinde etkili olmasını istemeyenler, 1878'den başlayarak, çeşitli yöntemlerle Rum nüfusun artması ve bizim nüfusumuzun da azalması için yoğun, bilinçli ve çok profesyonelce çalışma içinde bulunmaktadır....
KKTC sahipsiz mi?
ilgililer,sessiz kalarak maalesef devletimize hakaret eden,küfreden ve aşağılayan kişileri cesaretlendiriyor.Devletimize ve ulusal değerlerimize saldıranlar hakkında yasal işlem yapılmıyor ve yaptıkları yanlarına kalıyor.Bu durumdan yararlanan...
Danışma kültürü
Geri kalmış ülkelerin, gelişmiş ülkelerden en önemli farklardan biri de, danışma kültürünün benimsenmemesi ve yaygınlaşmamasıdır. Gelişmiş ülkelerde, sorumlu makamlarda bulunan kişiler, herhangi bir konuda karar verirken, o konuda bilgi...
Devlet Yeniden Yapılandırılmalı
Ülkemizin küçük olması ve herkesin birbirini tanımasının doğal sonucu olarak, parlamenter sistemin sürdürülebilir olmadığı açıkça anlaşılmıştır.Şimdiki düzenin değiştirilmemesi ve devlet yapımızdaki yanlışların düzeltilmemesi...
Sokak hayvanları ve riskleri
Son zamanlarda tüm yerleşim yerlerinde, kedi ve köpek gibi sahipsiz evcil hayvanların dikkati çekecek derecede arttığı görülüyor. Evcil hayvanların yerleşim yerlerinde başıboş yaşamaları sakıncalı olduğu için, belediyeler geçmişten...
Kıbrıs’ta çözümsüzlük ve sorumluları
Kıbrıs sorununun çözümü için, her şeyden önce bugüne kadar sürdürülen görüşmelerden, sonuç alınamamasının nedenleri dikkate alınmalı ve böylece nasıl bir yol takip edilmesi gerektiği ortaya konulmalı. Kim ne derse desin,Kıbrıs...
LTB'NİN SORUNLARININ BEDELİ HALKA ÖDETTİRİLMEMELİ
Belediyelerin hizmet etmek amacı ile vatandaşlardan vergi alması, yasal ve normal bir işlem olup buna karşı çıkılamaz. Ancak, halk tarafından seçilen Belediye yönetimlerinin,vergi toplamada ölçülü, insaflı olmalı ve dayanaksız vergi almamalı....

banner95

banner115

banner50

banner68

banner40