Dr. Orhan Aydeniz
Dr. Orhan Aydeniz
Yazarın Makaleleri
Denizimiz yok edilecek
Güneydeki Rum yönetiminin Kıbrıs Cumhuriyeti olarak tanınma avantajını kullanarak ve İsrail ile ABD'nin yüreklendirmesi sonucu, denizlerimizde petrol ve doğal gaz çıkarma faaliyetlerini sürdürmesi, başta çevre örgütleri olmak üzere...
Yeni Yok Etme Yöntemi
Yaşanan dönemdeki olaylara dikkatli bir şekilde bakıldığı zaman, aynen 1963 ve 1974'de olduğu gibi Rumların, adayı ele geçirmek amacıyle yeni bir hamle başlattığı görülüyor. Yalnız, geçmişten farklı olarak şimdi hedeflerine silah...
Hem ekonomimize hem de ulusal çıkarımıza zarar veriliyor
Yeni yasal düzenleme yapılacağı bahanesi ile, vatandaşlık işlemlerinin durdurulması, üzerinde durulması ve değerlendirilmesi gereken çok önemli bir konudur. Çünkü bu uygulama, hem Kıbrıs Türk halkının azınlık durumda kalmasına katkıda...
Çözüm isteyen ve istemeyenler safsatası
KKTC'de bazı kişiler, kendi kendini çözüm ve barış yanlısı ilan ederek, toplumlararası görüşmelerde geçmişteki acı deneyimlerin dikkate alınması isteyen, iki kesimliliği, iki toplumluluğu ve Anavatanın fiili garantisini kırmızı...
İç işlerimizdeki sıkıntılar
Dünyanın tüm çağdaş ülkelerinde, olduğu gibi KKTC'de de insanların can ve mal güvenliğinin en iyi bir şekilde korunması, kimsenin kimseye zarar verememesinin sağlanması oldukça önemlidir. Bunun için de yasaların caydırıcı duruma...
Nereye koşuyorlar?
Bazı kişi ve kuruluş ve tabela partilerinin, ülkemizde demokratik hak ve özürlüklerin hatalı yorumlanmasından yüreklenerek, Kıbrıs Türk halkının çıkarlarına karşı sürdürdükleri zararlı söylem ve eylemlerini her geçen gün biraz daha...
Lefkoşa’da dereye kanalizasyon sularının boşaltılması
Büyük tepki,eleştiri ve basında çıkan teşhir edici görüntüler ile yazılara rağmen, Göçmenköy'deki dere yatağına kanalizasyon sularının boşaltılmasına pervasızca devam ediliyor. Yakın geçmişte yine Belediye çalışanlarının...
Helikopter alınması kararı ne oldu?
Her yaz sezonunda yapıldığı gibi geçen yıl da, yangın helikopteri alımı üzerinde çeşitli açıklamalar yapılmış, kış'ın gelmesi ve yangın tehlikesinin geçmesi ile konu unutulmuştur. Aradan geçen süre içinde yangın helikopteri...
Hizmetlerin sürekliliğinin sağlanmaması başarısızlığı gösterir
KKTC'de sık sık arıza bahanesi ile halka verilen hizmetlerin, aksatılması ve halkın mağdur edilmesi, her nedense alışkanlık haline gelmiştir. Trafik ışıkları arıza bahanesi ile günlerce, haftalarca, hatta aylarca devre dışı kalmakta,...
Tehlikeli ütopya
Son Baf ve Leymosun'da tanık olduğumuz olaylar, dili, dini, milliyeti farklı olan Türk ve Rumların iç içe getirilmesinin ne kadar yanlış ve tehlikeli olabileceğini göstermektedir. Zaten Denktaş- Makarios ve Denktaş - Kibrianu doruk anlaşmalarında...
Ortak aday üzerine
Benzer siyasi görüşe sahip olan partilerin, Belediye seçimlerinde ortak aday göstermesi çok normal ve isabetli bir karardır. Yalnız başarılı olabilmek için, belirlenecek ortak adayın halkın benimseyebileceği, sevilen, tutulan,hizmet verebilecek...
Çözüm sadece birleşmek değildir
Birleşme seçeneğinin isabetli olmadığı görüldüğüne göre Çözüm sadece birleşmek değildir. KKTC'de çeşitli nedenlerden dolayı bazı kişi ve kuruluşlar,Rum ve batılı emperyalistlerin, düşündüğü şekildeki çözümü, tek çıkış...
Irkçılık
Son zamanlarda sözde ırkçılığı reddeden yeni ırkçılar, geçmişten günümüze ırkçılık yapmayan, ırkçı olmayan Türk milliyetçisine saldırıyorlar. Oysa, kendi soyuna yani ırkına, milletine karşı sempati duymak başka, ırkçı olmak...
İç işlerimizdeki sıkıntılara artık el atılmalı
İş başına gelen hükümetlerin,Devlet kuruluşlarının başarılı bir şekilde faaliyet göstermesine hiç önem vermemesi nedeniyle, sorunların ortadan kaldırılmaması bir yan, bir de halkımız kendi devletinden de soğutulmaktadır. Sonuç olarak...
Su ülkemiz için önemli bir ihtiyaçtır
Bu yılın kurak geçmesi nedeniyle hayvan üreticileri ile tarımcıların zor durumda kalması,Anavatandan su getirilmesinin ne kadar yaşamsal ve olağanüstü hizmet olduğunu ortaya koymaktadır. Zaten,Kıbrıs geçmişten günümüze kuraklıktan çok...
İşgal masalı ve gerçekler
Bazı kişilerin, çeşitli nedenlerden dolayı Kıbrıs'a barış getiren ve barışın devam etmesini sağlayan Türk ordusuna dil uzatmayı alışkanlık haline getirdiği görülüyor. Kuşkusuz bilinen gerçekler ve içinde bulunduğumuz koşullarda,...
Demokrasi’nin Kötüye Kullanılması
KKTC'de bazı kişilerin, bilinçli ve maksatlı olarak demokrasiyi istismar ederek, halkımızın geleceğini tehlikeye sokucu eylemlerini her geçen gün artırdığı görüşündeyim. Bu nedenle Kıbrıstaki varlığımızı tehdit eden bu tehlikeli...
Hastalık salgınına davetiye çıkarılıyor
Gönyeli belediyesi sınırları içinde, kanalizasyon sisteminde meydana gelen tıkanıklık nedeniyle uzun süre lağım sularının Lefkoşa içinde akan dere yatağına boşaltılmasına, hiçbir mantıklı ve kabul edilebilir gerekçe gösterilemez....
Müşavir sorunu ve çözüm şekli
Müşavir sorunu, hem geçmişte devletin en üst makamlarında hizmet verenlerin kırılmasına, üzülmesine ve huzurlarının kaçmasına sebep oluyor, hem de bütçeye ağır yük getiriyor.Bu nedenle sorunun daha fazla büyümeden mutlaka kökten çözümü...
Seçimle iş başına gelmek hizmet etme yükümlülüğü altına girmektir
Çağdaş demokratik hukuk devletinde halkın oyları ile işbaşına getirilen kişiler, ülkeye hizmet etmek yükümlülüğü altına girmekte ve bu bilinçle hareket etmektedir. Geri kalmış ülkelerde ise işbaşına gelen seçilmişler, bulundukları...
Nereye koşuyorlar?
Atalarımızın kuzeyden geldiğinin ve anavatandaki soydaşlarımızdan farklı olmadığımızın bilinmesine karşın , sözde Kıbrıslılık kimliğini ön plana çıkarmağa ve böylece halkımızı kökünden koparıp zamanla yok etmeğe çalışıyorlar;...
Hiç olmazsa iç işlerimizdeki sıkıntılara el atılmalı
Tüm demokratik hukuk devletlerinde kamu kuruluşlarının öncelikli var oluş amacı, vatandaşlara hizmet etmektir. Nitekim İngiliz döneminde devlette istihdam edilenlere ‘civil servant' yani kamu hizmetlisi denilirdi. KKTC'de ise devlet...
Bidenin ziyareti çözümsüzlüğü körüklemiştir
ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'in Kıbrıs'a gelmesi, Rum yanlısı tutumu nedeniyle çözüme yardımcı olmaması bir yana, çözümsüzlüğü daha da körüklemiştir. Çünkü sorunun yarım asırdan beri askıda kalmasına sebep olan,...
Çözümü engelleyenler
ABD Başkanı yardımcısı Joe bidden'in ülkemizi ziyaret etmesi ve iki halkın temsilcileri ile görüşmesi, bir çok kimsenin çözümün yanaştığını düşünmesine sebep olmuştur. Fakat, Rum tarafının, Kıbrıs BM Genel Sekreteri Siyasi...
Ülkemiz nereye sürükleniyor?
Bir ülkede yasalara uymak, herkesin keyfine bırakılırsa ve siyasiler de sorunlar ile ilgilenmez ise, halk KKTC de olduğu gibi sorunların sarmalında bunaltılır. Ülkemiz adeta büyük bir çöplük görünümünde; Kırsal alanlarda özel kişilere...
Ülkemizdeki çevre kirliliği ve temizlik kampanyaları
Ülkemizdeki çevre kirliliğinin, herkesin dikkatini çekecek ve sağlığımızı tehdit edecek boyutlara ulaştığı inkar edilemeyecek bir gerçektir. Çevre platformunun ülkemizdeki çöp kirliliğinin ortadan kaldırılması amacı ile geniş katılımlı...
Çevre kirliliğinden nasıl kurtulabiliriz?
5,haziran dünya Çevre gününde ülkemiz çapında temizleme kampanyası düzenlenmesinin sorunun gündeme taşınması bakımından yararlı olduğu görüşündeyim Bu nedenle kampanyayı düzenleyen örgütler ile temizlik kampanyasına gönüllü olarak...
Dünyanın en şanslı ve avantajlı hükümeti
KKTC hükümetinin sahip oluğu tüm paha biçilmez olanaklara rağmen, ülkemize hizmet ettiği ve sorunlara çare bulduğu söylenemez. Devlet kuruluşları, yetişmiş personel ve bina bakımından milyon nüfuslu ülkelerin olanaklarına sahibiz. Güvenliğimiz...
Her şey halktan beklenemez
Her şeyin devletten beklenemeyeceği, vatandaşların da üzerlerine düşen görev ve yükümlülükleri yerine getirmesi gerektiği görüşü doğrudur. Ancak, her şeyin vatandaşlardan beklenmesi de yanlıştır.Bilindiği gibi ülkemizde hatalı ve...
Biyo kolonizm
Biyo kolonizm; uluslar arası anlaşmalarla, patentlerle, hibrit ve GDOlu tohumlarla,hipermarketlerle dünya gıda zinciri tekelini ele geçirerek, toplumların ve doğanın acımasızca sömürülmesi olup, insanlığı, hatta tüm canlıları tehdit eden...

banner95

banner115

banner50

banner68

banner40