Dr. Orhan Aydeniz
Dr. Orhan Aydeniz
Yazarın Makaleleri
Dağınıklık yerine birlik olmalıyız
Dış temaslar ve özellikle ülkemiz ile tüm halkımızı ilgilendiren konularda,özerk olsa da, tüm kuruluşlarımızın, KKTC yetkililerinden kopuk hareket etmesinin yanlış olduğu görüşündeyim. Kıbrıs sorununun uzamasından artık Türk halkının...
1963 felaketi horlatılmamalı
Devletimizin 3.cu yıldönümünü kutlamamıza rağmen, KKTC'de bazı kişi ve siyasi partilerin, hala daha tek egemenliğe dayanan bileşik bir çözüm modelini savunmasının halkımızın çıkarına olduğu kabul edilemez. Çünkü 1960'ta...
Hükümet nereye koşuyor?
Halkımızı rahatsız eden sorunlara karşı ilgi göstermeyen politik iktidar, tüm tepki ve eleştirilere rağmen, partilileri üst kademe yönetici makamlarına atayarak ödüllendirmeğe devam ediyor. Partililere en yüksek baremden makam dağıtan hükümetin,tasarrufa...
Bileşik yönetime hazır mıyız?
Bir çok kişi, kuruluş, siyasi parti yetkilisi, Rum tarafı ile bir anlaşma yapılması durumunda, halkımızın şikayetçi olduğu sorunlardan kurtulacağını ileri sürüyor. Hatırlanacağı gibi 2004'lü yıllarda CTP'nin ‘Çözüm- birleşme...
İyi idare yasası üzerine
Hükümetin halka daha iyi hizmet vermek düşüncesiyle,'İyi İdare Yasası' adı altında bir yasa hazırlaması, isabetlidir. Fakat amaç vatandaşları rahatlatmak olduğuna göre,bu yasayı çıkaran İç işleri Bakanlığı, kendi kuruluşlarındaki...
Müşavir sorunu ve çözümü
Üçlü kararname Yasası zamanında belki,sırf başarılı kişilerden yönetici olarak yararlanılması gerekçesi ile çıkarılmıştı. Fakat, şimdiye kadar bazı müstesnalar dışında, siyasilerin bu yasayı, partililerin ödüllendirilmesinde kullandığı,...
Karşı tarafın niyeti belli değil mi?
Kıbrıs Türk halkı olarak, iyi niyetle Rum tarafı ile barış anlaşması yapmak istediğimiz açık bir şekilde ortaya konulmuştur. Acheson planından, son Annan plana kadar tüm çözüm formüllerini, Türk tarafının kabul etmesine karşın, Rum...
İstihdamlar üzerine
Kıbrıs'ta yaşayan halklar için, İngiliz ve Kıbrıs Cumhuriyeti dönemlerinde de, en istikrarlı ve güvenli geçim kaynağı, devlet ve kamu kuruluşları görülürdü. Yaşanan dönemde de en güvenli, en iyi maaşlı ve istikrarlı geçim kaynağı...
İşsizlik sorunu
İşsizlik geçmişten günümüze,Kıbrıs'ta yaşanan tüm halkların en büyük sorunlarından biridir.Kıbrıs'ta iş bulamayan bir çok kişi eskiden günümüze başka ülkelere göç ediyor. Bu nedenle halen İngiltere, Türkiye, Avustralya...
KKTC’deki dağınıklık
Son günlerde Kıbrıs sorununun çözümü konusunda yeniden bir hareketlenme olduğu görülüyor.Ancak Rumlar,çözüm için görüşmelere başlamayı bile kabul etmediğine göre, olumlu bir gelişme sağlanabileceği düşünülemez. Aslında, yeni...
Çözümsüzlüğün nedenleri ortada değil mi?
1960'lı yıllardan beri, tüm çabalara ve toplumlararası görüşmelere karşın, Kıbrıs'ta iki halk arasında bir anlaşma yapılaması mümkün olmamıştır. Mevcut koşulların değiştirilmemesi durumunda, bundan sonra da bir anlaşma...
Güvenli bir gelecek için geçmişten ders alınmalı
Kıbrıs Türk halkı olarak bize yapılan kötülükleri ve haksızlıkları unuttuğumuz ve bize karşı düşmanca davrananlara karşı da, kan davası gütmediğimiz biliniyor. Kuşkusuz bize büyük acılar çektirenlere bile kin beslememek, uygarca...
Ağaç katliamı
Son yıllarda ülkemizde bazı kişilerin, yasaların uygulanmamasındaki umursamazlıktan cesaretlenerek, başkalarının ağaçlarını kestiği görülüyor. Konunun basında defalarca gündeme taşınmasına, ilgili çevre örgütlerinin şikayet- lerine...
Çevre sorunları gelecek yıla bırakıldı
Bir yılı daha geride bırakırken, başlıca çevre sorunlarımızın maalesef yine çözümsüz kaldığı görülüyor. Oysa, siyasi iktidarların istemesi ve kararlı olması durumunda, KKTC gibi küçük bir ülkedeki tüm doğasal çevre sorunlarının...
Anavatanla Aramızı Bozma Gayretleri
Son zamanlarda bazı kişilerin, en küçük fırsatı bahane ederek, yerli yersiz, Ana vatana, yöneticilerine ve KKTC'deki temsilcilerine dil uzattığı herkesin dikkatini çekmeğe başlamıştır. Anavatana karşı sürdürülen düşmanca, dayanaksız,...
Lefkoşa’nın yolları
Lefkoşa'daki yollar bakımsızlık ve oluşan çukurlar nedeniyle, gerçekten artık güvenli bir şekilde araba kullanılamayacak durumdadır. Hele son yağışlardan sonra bazı yerlerde 10-15 santimetre derinliğinde olan çukurlara düşen araçlar...
Devlet ciddiyeti
İnsanların günlük yaşamında, merhametli davranması, yardımsever olması, duygusal davranması , akraba ve dostlarına iyilik yapması yadırganamaz.Hatta böyle davranan kişiler toplumda takdir edilir. Ancak demokratik hukuk devletinde yönetici...
İki yıl geride kalırken
Denktaşsız iki yılı geride bırakırken, onsuz geçen zaman içinde yaşanan olaylar, Kıbrıs Türk halkı için ne kadar önemli olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Özellikle çok zor koşullarda yürütülen mücadele, sıkıntı ve fedakarlıklarla...
Gıda güvenliğini sağlama kimin görevidir?
Günlük yaşamımızda ve sağlığımızın korunmasında, gıda güvenliğinin sağlanması çok önemlidir. Bu nedenle caydırıcı yasal düzenlemeler ve sürekli denetimlerle, halkın mağdur edilmesi önlemeli.Özellikle piyasaya pestisitli ürün...
‘Orta lafı’ ile yapılan açıklamalar çözüme yardımcı olmuyor
Kıbrıs sorununun yarım asırdan beri çözümlenememesinin en önemli sebebi, gerçeklerin söylenmemesi, haklı ile haksızın ayırt edilmemesi, etkili devletler ile uluslararası kuruluşların hatta içimizde bazı kişi ve siyasilerin sırf Rumlara...
Hükümet isterse yollardaki can kayıplarını önleyebilir
Ülkemiz çok küçük olduğu için sorunlarımızın çözümünün de kısa zamanda çözümü oldukça kolaydır. Hele anavatanın her konuda bize teknik ve parasal yardımını esirgememesi, hükümetlerimiz için olağanüstü değerli bir avantajdır....
Varlığımız saldırı ve tehdit altındadır
27-28 Ocak 1958'de İngiliz sömürge idaresine karşı, başlatmış olduğumuz mücadeleden sonra, kendi yönetimimiz altında, özgürce ve barış içinde yaşama olanağına kavuştuk. Fakat, İngiliz dönemi ve 1960 ortaklık yönetiminde bile,...
Devletimize sahip çıkmalıyız
Rum ve her koşulda onu destekleyen emperyalist ülkelerin, son zamanlarda devletimizi yıkmak ve bizi azınlık duruma düşürerek yok etmek için, büyük çaba içinde olduğu görülüyor. İşin acı ve üzücü tarafı, içimizde de bazı kişi, örgüt...
Sessizliğin sebebi nedir?
Rum yönetimi İç işleri Bakanının güneyde kalan Türk mallarının Rumlara satıldığını açıklaması oldukça önemlidir. Bu nedenle sade bir vatandaş olarak, bu konuda devletimizin ve halkımızın çıkarlarını korumakla yükümlü olan Başbakanın,...
Halkımızın çoğunluğu neden çözüm istiyor?
Kuşkusuz, Türk halkı olarak hepimiz Kıbrıs sorununun çok uzadığı ve artık çözümlenmesi gerektiği inancındayız. En son yapılan kamuoyu araştırmasına göre, halkımızın yarıdan fazlası Annan benzeri bir çözüme sıcak bakmaktadır....
Çözümü arkasına saklananlar
KKTC'de çözümün arkasına saklanmak ve çözümü can kurtaran simidi olarak kullanmak moda olmuştur. Siyasiler, başarısızlıklarını gizlemek için, tüm olumsuzlukları çözümsüzlüğe bağlayarak sorumluluktan kurtulmağa çalışıyor;...
Beklentiler ve gerçekler
1974'de iki toplumun ayrı bölgelere yerleşmesi nedeniyle, Kıbrıs'ta bozulamayacak bir anlaşma yapılması oldukça kolaylaşmıştır.Fakat dış güçlerin çeşitli çıkar hesapları nedeniyle sorun çözümlenememiştir.Anglo- Amerikanlar...
Rum müzakerecinin açıklamaları umut verici değildir
Rum görüşmeci Mavroyannis'in, toplumlar arası görüşmelere başlamak için zemin olarak kabul edilen ortak metin hakkındaki son açıklamaları, çözüm umutlarının yok olmasına sebep olmuştur. Çünkü, liderlerin ortak bildirisinde kabul...
Lefkoşa halkı cezalandırılmamalı
Lefkoşa halkının, Belediye Emekçileri Sendikası ile çalışanlarına karşı sempati ve desteğinin her geçen gün daha da azaldığı bilinen bir gerçektir. Çünkü Belediye emekçileri ile çalışanlar,hizmetleri aksatarak hiçbir suçu ve sorumluluğu...
Büyük İnsafsızlık
Son araç ruhsatlarına konulan fahiş vergiler,CTP ağırlıklı hükümetin halkımızı kendi yönetiminden bıktırmak soğutmak ve nasıl olursa olsun bir çözümü kabul etmek durumuna getirmek amacında olduğu görüşlerini, güçlendirmektedir....

banner95

banner115

banner50

banner68

banner40