Dr. Orhan Aydeniz
Dr. Orhan Aydeniz
Yazarın Makaleleri
İçme sularındaki riskler
Kıbrıs'ta takriben 1950'li yıllara kadar içme ve kullanma suyu ihtiyacı, genellikle evlerin avlularında bulunan kuyulardan karşılanırdı.Lefkoşa'daki tüm eski evlerin avlularında, halen su kuyusu bulunduğu dikkati çekiyor. Sonraları,...
Anavatana da bilgilendirme gezileri düzenlenmeli
Son zamanlarda, ülkemizde ,gençlerimizi anavatandan soğutma, kökünden, ulusal kimliğinden ve dininden koparmak amacı ile yoğun ve çok profesyonelce beyin yıkama kampanyası yürütülmekte olduğu inkar edilemeyen açık bir gerçektir.Her fırsatta,...
İnsansız ülke durumuna getiriliyoruz
Hükümetler, politikacılar ve bazı Sivil toplumları, geçmişten günümüze kadar yaşanan acı olaylardan ders almadığı için, KKTC'de nüfusun artmasını olumsuz bir gelişme olarak gösteriyor. Bu yanlış görüş nedeniyle de, güneyde...
Ormanlarımızı koruyup artırmalıyız
En büyük doğa tehdidi olarak görülen iklim bozukluğundan, en çok etkilenecek Akdeniz bölgesinde bulunmamız nedeniyle, ülkemizdeki yaşam kalitemizin düşmemesi ve iyileştirilebilmesi için, mutlaka orman varlığımızı koruyup artırmamız gerekir....
14 Ağustos Kıbrıs Türkünün yok edilmekten kurtarıldığı mutlu bir gündür
Demokratik hukuk devletinde tüm vatandaşlar, düşüncelerini özgürce açıklama hakkına sahiptir.Fakat , yalanlarla ve kötü niyetle halkın yanıltılmasına çalışılması kesinlikle demokratik hak sayılamaz. Hele KKTC'de Rum tezlerini destekleyen...
Kuşların yok edilmesi hepimizin zararınadır.
Bütün dünyada ve ülkemizde, bazı kişiler, avcılığı eğlenceli bir hobi olarak görmekte, bazı kişiler ise, kuş katliamı olarak kınamaktadır. Özellikle son yıllarda doğanın öneminin daha iyi anlaşılması ve doğal dengedeki bozulmanın...
Güney'den Kuzey'e yangın sıçraması artık ciddiyetle ele alınmalı
Orman varlığımızın çok az ve yetersiz olması nedeniyle yok olan her ağaç, bizim için çok büyük bir kayıptır. Bu nedenle ülkemizde, yangın riskinin de çok yüksek olduğunu dikkate alarak ,hazırlıklı olmalıyız. Yeşilırmak yangının,...
Çıkış yolu için el birliği ile hareket edilmeli
Ülkemiz gerçekten çok sıkıntılı bir dönemde bulunmakta ve sorunların çözümü için acilen,köklü önlemler, reformlar yapılması gerekir. Hal böyle iken bazı siyasilerin, hala daha küçük ve geçici çıkar hesapları içinde hareket etmekten...
Soframıza gelen sebze ve meyveler zehirli mi?
Her konuda örnek tutum ve davranışı ile halkımızın büyük takdirini kazanan Başbakanımızın, pestisitler konusu ile de ilgilenmesi sevindiricidir. Öte yandan da, meyve ve sebzelerdeki kimyasallar konusunda, üreticileri savunan açıklamalar da...
Geçmişteki hatalar tekrarlanmamalı
Uzun süre, UBP'deki kurultay ve koltuk kavgası nedeniyle, son birkaç yıl içinde ülkemizde bir çok sorun askıda kalmış ve halka doğru dürüst hizmet verilmemiştir. Gerçi geçici süre için göreve gelen üçlü koalisyon hükümetinin icraatları...
Sürdürülebilir gelecek
Avrupa Birliğine üye olmaları ve sadece Rumlardan oluşan yönetimin 1960'ta kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti olarak tanınması avantajı nedeniyle, hiçbir Rum lider, bizimle eşit ortaklığa dayanan bir çözümü aklının ucundan bile geçirmiyor....
Kuyumuzu kazmak çabasında olanlar
Ülkemizdel bazı kişilerin, ‘ Anavatan- Yavruvatan' sözcüklerinin kullanılmasını eleştirmesi üzerine, gerçekleri hatırlatmakta yarar görüyorum. Her şeyden önce, Atalarımız 1571'de Anadolu'dan geldiğine ve orada yaşayan...
Halk patlama noktasına sürükleniyor?
21. Asırda bir ülkenin başkentinde evlerin arasından akan dereye, insan dışkısı içeren kanalizasyon atıklarının boşaltılmasına, hiçbir geçerli ve mantıklı sebep gösterilemez. Yaşanan dönemde Avrupa ülkelerinde, nüfusu 2500'ün...
Hatalı başlangıç
KKTC'de şimdiye kadar hazırlanan hükümet programlarının, kağıt üzerinde kaldığı ve uygulanmadığı biliniyor.Bu nedenle fazla önemi olduğu söylenemez. Ancak son hükümet programın, ülkemizdeki durum ve gerçeklerin dikkate alınmadan,...
Ülkemizdeki ekonomik yıkımın başlıca sebebi
Her nedense ülkemizin en temel sorunu olan kiralık iş yeri ve konut sorununa,hükümetin gereken önemi vermediği dikkati çekiyor. Oysa, hükümetin tüm ekonomimizi olumsuz yönde etkileyen konut ve işyerlerinin kiralanamaması sorununa, önem vermesi...
TOMA olayı
Ülkemizde vatandaşların canını yakan bir çok sorun dururken,gündemin günlerce TOMA sorunu ile meşgul edilmesinin doğru olmadığı görüşündeyim. Çünkü gündem TOMA konusu ile meşgul edilirken, CTP hiç tepki görmeden,rahatça partizanlara...
Kıbrıslılık Kimliğinin ön plana çıkarılması çabaları
Son yıllarda Rum yönetimi, onu destekleyen emperyalistler , Anavatanın koruması altında bulunduğumuz süre,yok edilemeyeceğimizi ve adanın tümüyle Yunanistan'a bağlanamayacağını anlamıştır.Bu nedenle ,halkımızı kökünden, ulusal...
Vatandaşlık tartışması ve bazı gerçekler
İş başına gelir gelmez, koalisyon hükümetinin CTP'li içişleri Bakanının, yeni vatandaşlık verilmesini önleyeceğini açıklaması, hükümet ortağı olan DP'nin bu konudaki görüşlerini dikkate almadığını akla getiriyor. Aslında...
Kışkırtmacılık kültürü
Bütçemizden hiç harcama yapılmadan, ülkemize değişik bir öğrenim kuruluşu kazandırılması, hepimizi memnun etmesi gereken bir hizmet olarak kabul edilmeli. Fakat ilerici geçinen bazı kişiler, demokrasinin sadece kendilerine ait olduğunu ve...
Vatandaşlık maskesi arkasındaki gerçek
Bazı kişilerin vatandaşlık konusunu; başka ülkelerdeki uygulamaları araştırmadan,öğrenmeden kendi ideolojik tercihlerine göre yorumladığına tanık oluyoruz. Dayanaksız fobilerin etkisi altında olup ideolojik saplantılara takılıp kalan...
Ekonomik sıkıntıdan çıkış yolları
Ekonomimizin içinde bulunduğu dar boğazdan çıkarılabilesi için, her şeyden önce, nedenler doğru bir şekilde saptanmalı . Piyasadaki kesatlık ve başta Restoranlar olmak üzere bir çok işyerinin kapatılması, son birkaç yıl içinde 80,000...
Suyun kullanımında dikkat edilmesi gereken noktalar
Dünyamızın dörtte üçü sularla kaplıdır.Buna rağmen, sulamada kullanılabilecek, hele içilebilecek kalitedeki su miktarı çok azdır. Dünya nüfusunun sürekli artması, çevrenin kirletilmesi ve buna bağlı olarak da iklim bozulması nedeniyle,...
İçişlerimiz düzene sokulmalı
Yaklaşık yarım asırdan beri sürüncemede olan toplumlararası barışma gayretlerinin artık sonuçlanması, hepimizin en büyük dileğidir. Fakat,yakın zamanda bir anlaşma yapılsın veya yapılmasın, ülkemizin sorunlarının çözümü için gereken...
Çifte standart
KKTC'de özellikle kendi kendini ilerici gösteren bazı kişi ve kuruluşlar, her nedense ayni ve benzer olayları farklı şekilde değerlendiriyor. Güneyin silahlanmasına ve Yunanistan, İsrail ve Fransa ile askeri tatbikat yapmasına ses çıkarmıyorlar,...
Anavatandan su getirilmesi Tüm ada için büyük bir nimettir
Kuraklıktan büyük sıkıntı çeken, halka içme ve kullanmaya elverişli su verilemeyen, yer altı suları tükenen ve tuzlanan ülkemize, büyük harcama ve fedakarlıklarla su getirilmesi, Kıbrıs Türk halkı, hatta tüm ada için olağanüstü bir...
Belediyeler sorunu
Belediyeler özerk kuruluşlar olup, yöneticileri doğrudan doğruya vatandaşlar tarafından seçilir. Halkı memnun edecek düzeyde başarılı hizmet verenler müteakip seçimde aday olurlarsa yeniden işbaşına getirilir.Başarılı olmayanlar da, aday...
Çözüm her derde deva mı?
Bir çok KKTC'li gibi ben de, Kıbrıs sorununun gerektiğinden fazla uzadığını ve artık halledilmesinin iyi olacağını düşünürüm.Gerçi içinde bulunduğumuz koşullar nedeniyle, Rum tarafının, adanın tümünde egemen olmayacağı hiçbir...
İnsanlar ne ekerse onu biçer
Marmaray törenine , yöneticilerimizden hiç birinin davet edilmemesi nedeniyle yapılan yorumlar, her konuda karşı tarafı suçlamayı alışkanlık haline getirdiğimizi gösteriyor. Oysa, kişiler arasındaki ilişkilerde olduğu gibi, ülkeler arasındaki...
Büyük israf ve beyin gücü kıyımı
Muhalefette iken Üçlü Kararname Yasasına karşı çıkan siyasiler, maalesef iktidara gelir gelmez, önce devletteki yöneticileri görevlerinden alarak yerlerine partililerini atamaktadır. Böylece politik iktidarlar, yönetici olabilmek için çalışmak,...
Saatli bomba
Toplumlar arası görüşmelerin başlaması için, Rumların ‘üç tek' koşulunu, yani tek egemenlik, tek vatandaşlık ve tek uluslararası temsiliyeti peşinen kabul etmemizi istemesi,iyi niyetli ve masum bir tutum değildir. Bu üç ilke üzerinde...

banner95

banner115

banner50

banner68

banner40