Dr. Orhan Aydeniz
Dr. Orhan Aydeniz
Yazarın Makaleleri
İyi bir gelecek için işbirliği şarttır
Güney Kıbrıs'ta yaşanan ekonomik sıkıntılar, taşıma su ile değirmenin ilelebet döndürülemeyeceğini, dış yardımlarla halkın refah içinde yaşatılmasının sürdürülemeyeceğini göstermiştir. Bilindiği gibi,Rum yönetimi, Avrupa...
Kavram kargaşası
Güneyde Türk bayrağının yakılmasına ses çıkarmayan solcu geçinenlerin,KKTC'de bayrağın yakılmasını protesto edenlere, izinsiz yürüyüş yaptığı martavalı ile tepki göstermesi gerçekten ibret vericidir. Bu davranış, sol geçinen...
Çevre kirliliği ve çözüm şekli
Halkımız yanında, ülkemizi ziyaret eden yabancılar bile, artık ülkemizdeki çevre kirliliğinden şikayet etmeğe başlamıştır. Çevre kirliliği, halkımızın sağlığı için ciddi bir tehdit olması yanında, turizm sektörünü de olumsuz...
Kimin kazandığı, kimin kaybettiği on dört ay sonra anlaşılacak
Seçim geride kaldığına göre, el birliği ile Belediyenin yeniden Lefkoşa halkına hizmet verebilecek duruma getirilmesi gerekir. Çünkü yaklaşık bir yıldan beri, en basit hizmetlerin bile verilmemesi nedeniyle, halk büyük sıkıntı içinde bulunuyor....
Devletimiz, ülkemiz ve halkımız sahipsiz mi?
Muhalefet, hükümeti denetlemek ve sorunların çözümü için baskı yapmak için Meclis toplantılarına katılmak yerine, sırf hükümeti nisap sorunu ile sıkıştırmak amacı ile toplantılara katılmıyor; Atanmış yöneticiler, politik iktidarın...
KKTC’de temiz Enerji Üretimine önem Verilmeli
Yaşanan dönemde, insanların en ciddi sorunu olarak kabul edilen küresel ısınma ve iklim bozukluğunun; petrol, kömür ve doğal gaz gibi fosil yakıt kullanımından kaynaklandığı biliniyor. Çeşitli koruyucu önlemler alınması, örneğin bacalara...
Kanser ve çevremizdeki riskler
Ülkemiz gerçekten endişe verici boyutlarda kanser riski altında bulunuyor ve yaklaşık her aileden bir kişinin, bu amansız hastalığa yakalandığı görülüyor. Dünya ortalamaları üzerinde sıklıkla görülen bu hastalığın artık nedenlerinin,...
Dere yataklarının bozulmasına göz yumulması sel felaketine yol açacak
Dere yatakları, uzun zaman içinde oluşan ve yağmur sularının zararsız bir şekilde akmasını sağlayan doğal kanallardır.Bu doğal akış kanallarının bozulması, doldurulması, yağmur sularının kontrolsüz bir şekilde etrafa dağılmasına...
Sistem çökmüştür
Bir çok kimse gibi ben de hükümetin sorunlarla ilgilenmediği, çözmek için hiçbir çaba sarf etmediği, halkın sağlığını, güvenliğini, korumadığını, üstüne üstlük bir de partizanca uygulamalarla düzenin daha da bozulmasına, devletin...
Gelecek suyun tarımda değerlendirilmesi
Kıbrıs, asırlar boyunca kuraklıktan çok etkilenmiş, kıtlık çekmiş,halkı göç etmek zorunda kalmıştır. Geçmişten günümüze kuraklıktan sık sık etkilenen ülkemiz, son zamanlarda küresel iklim bozukluğunun etkisi altına girmiş olduğundan,...
Yetki karmaşası ve acizlik
Elektrik üretiminin bir maliyeti olduğuna göre, Elektrik Kurumunun faaliyetlerini sürdürebilmesi için, herkesin kullandığı enerjinin bedelini ödemesi gerekir.Tüm uyarılara rağmen,borcunu ödememekte direnenlerin de elektrik bağlantısının...
Hatalı belediyecilik anlayışı
Belediye başkanlık seçimlerinin üzerinden yaklaşık bir ay geçmesine karşın, kolayca çözümlenebilecek, basit ve acil hizmetlerin bile hala verilmediği görülüyor. Oysa yeni belediye başkanının çalışanların maaşlarının ödenmesini sağladığı...
İş bitirici hizmet anlayışı
On yıldan beri, bir doğasal çevre örgütünde görev yapmam nedeniyle, yol kenarlarındaki kuru ot temizliği için, son iki yıl dışında her yaz girişinde, ilgilileri uyarmağa çalıştım. Hal böyle iken, son iki yıl öncesine kadar, yürürlükteki...
Boğaz piknik alanındaki kirlilik
Girne Boğazı piknik alanı, bütün hafta boyu kalabalık yerlerde yaşayan yerlerde yaşayan vatandaşlarımızın aileleri ile birlikte piknik yaptıkları güzel bir yerdir. Lefkoşa ile Girne'ye çok yakın olması ve kolay ulaşılabilen bir yerde...
Şark tipi yönetim anlayışı
Hükümetin, borcunu ödemeyen ve karşılıksız çek verenlere hiçbir koşulda hapislik cezası verilememesi için hazırladığı yasa, geleneksel şark tipi yönetim anlayışını gösteren tipik ve ibret verici bir örnektir. Demokratik hukuk devletinde...
Hiçbir şey değişmeyecek
Ana muhalefet partisi başkanı, sırf kurultaya gidilmeden, seçime gitmek ve makam elde edebileceği umudu ile, sakıncaları görülen yasalar değiştirilmeden üstelik UBP'nin yönetiminde seçime gidilmesini sağlamakla, büyük bir hata yapmıştır....
KKTC’deki dağınıklık
Son günlerde Kıbrıs sorununun çözümü konusunda yeniden bir hareketlenme olduğu görülüyor.Ancak Rumlar,çözüm görüşmelere başlamayı bile kabul etmediğine göre, olumlu bir gelişme sağlanabileceği düşünülemez. Aslında, yeni Rum liderinin...
Hizmetlerdeki aksaklık ve yetersizlikler
Bütün avantaj ve olanaklara rağmen, devlet hizmetlerinden ve Belediyelerin çalışmalarından vatandaşlarımızın memnun olmadığı biliniyor. Yansız olarak konu incelendiğinde, resmi kuruluşların başarısızlıklarının ile verimli hizmet verememelerinin,...
Yetki Karmaşası ve devlet saygınlığına gölge düşürülmesi
Demokratik hukuk devletinde, resmi kuruluşların görev,yetki ve sorumlulukları ile ita amirleri kuruluş yasalarında açıkça bellidir. Örneğin Elektrik Kurumunun görev, yetki ve sorumlulukları, kuruluş yasasında belirtilmektedir. Bu nedenle Kurumda...
Ayrımcılık Çağdışı ve gericiliktir
Ayrımcılık tarih boyunca görülen ve toplumları çeşitli şekillerde etkileyen, kimi zaman deri rengi,etnik köken,ırk ayırımı, kimi zaman din-mezhep, sınıfsal ayrımcılık ve kimi zaman da KKTC'de olduğu gibi doğum yerine göre ayrımcılık...
Çelişkili tutum ve davranışlar
Ülkemizde bazı kişilerin çelişkili tutum, davranış içinde olduğu ve söylemleri ile eylemlerinin farklı olduğu görülüyor. Solcu olduklarını ileri sürüyorlar, öte yandan da, batılı emperyalistlere hayranlık duyduklarını gizlemiyorlar;...
Hükümetten Beklentiler
Sadece kırk beş gün gibi çok kısa bir süre için iş başına gelen üçlü Koalisyon hükümetinden, ülkeyi içinde bulunduğu tüm sorun ve sıkıntılardan kurtarmasını beklemek, hem insafsızlık hem de hatadır. Bununla birlikte, hükümetin;...
Barış düşmanlığı edebiyatı ve gerçek barış düşmanları
Yaşanan dönemde bazı kişilerin, halkımızı felakete sürükleyeceği açıkca görülen kendi düşündükleri şekildeki çözüme karşı çıkanları, büyük bir pişkinlik ve ustalıkla ‘barış düşmanı'olarak suçlamayı yaygın bir...
Kıbrıs’ta nüfus dalgalanmaları ve oynanan oyunlar
Geçmişten günümüze, Kıbrıs'taki nüfus dağılımı, iki halk arasındaki ilişkilerde,sorunlarda, çatışmalarda ve iki halkın geleceğinin belirlenmesinde daima belirleyici ve önemli olmuştur. Rumlar nüfusun önemini kavradıkları için,...
Hükümet Usulsüz ve adaletsiz istihdamlara el atmalı
Hükümetin,kısa görev süresi içinde halkımızın ve ülkemizin tüm sorunlarını çözmesi beklenemez.Fakat kısa görev süresi içinde, hiç olmazsa yakın geçmişte yapılan usulsüz istihdamlar ve yolsuzluklar hakkında yasal işlem başlatması...
En büyük çevre sorunu göz ardı edilmemeli
Sorunların üzerine gideceğini açıklayan üçlü koalisyon hükümeti, ülkemizin kronik ve en önemli çevre sorunu olan taş ocakları konusuna da el atmalı. Yaklaşık 30 yıldan beri çeşitli düzeylerde ele alınan ve tartışılan taş ocakları...
Çevre kirliliği
KKTC'de çevre kirliliği, el atılması ve artık ortadan kaldırılması gereken en önemli sorunlarımızdan biridir. Çünkü yerleşim yerlerinin, deniz sahillerinin, yol kenarlarının, refüjlerin, piknik alanlarının hatta ormanların çöplerle...
Seçim söylemleri, neden kalkınmadığımızı ortaya koymaktadır
Önümüzdeki erken seçim sonuçları, halkımızın geleceği bakımından büyük önem taşır.Bu nedenle, artık herkesin daha sorumlu ve bilinçli oy kullanması gerekir. Söylenen ve yazılanlara bakılırsa, seçim sonuçlarının geçmişten farklı...
Kalecikteki çevre felaketi üzerine
Kalecik petrol depolama tesisine ikmal yapılırken denizin kirletilmesine üzülmemek mümkün değildir. Fakat bu konuda bazı kişiler tarafından yapılan yorumlar ve açıklamalar, konuya çok dar açıdan bakıldığını, felaketin istismar edilmek...
Hesap sorma ve teşhir
Bugüne kadar, hatalı uygulamaları nedeniyle kimseden hesap sorulmaması nedeniyle, gerek seçimle, gerekse atanarak işbaşına gelen bir çok yönetici, görevlerinde ülkenin zarar görmesine sebep olmuşlardır. Bilindiği gibi Ülkemizde seçilenler,...

banner95

banner115

banner50

banner68

banner40