Dr. Orhan Aydeniz
Dr. Orhan Aydeniz
Yazarın Makaleleri
Suda zıtlaşma ve meydan okuma çıkarımıza olamaz.
Su kıtlığından perişan olan ülkemize, bütçemizden hiç harcama yapmadan anavatanın getirdiği suyun, kullanılmasının geciktirilip engellenmesini, haklı gösterebilecek hiçbir yani yoktur.Bir Kıbrıslı Türk olarak bu vefasızlığa üzülmekte...
Yeni bir yıla girerken
Yeni yılda genel olarak halkımızın en büyük beklentisinin, nerdeyse yarım asırdan beri sürdürülen çözüm görüşmelerinin, artık sonuçlandırılması olduğu inancındayım. Asırlardan beri kaynaşmayan, 1878'den sonra sürekli olarak...
Mülkiyet gerçeği
Müzakerelerde mülkiyet konusunda maalesef Rum –Yunan ikilisinin belirlediği kulvarda hareket edildiği ve bizim haklarımızın göz ardı edildiği görüşündeyim. Her şeydenönce mülkiyet sorununun, Rum-Yunan ikilisinin, Kıbrıslı Türklere silahlı...
İki kesimlilik her iki halkın çıkarınadır
Bir birinin dillerini bilmeyen, dinleri ,ulusal kimlikleri farklı olan ve üstelik 1878'den 1974'e kadar sürekli olarak aralarında rekabet, geçimsizlik hatta silahlı çatışma olan iki halkın zorla birleştirilmek istenmesi, her iki halka...
Vefasızlık dünyanın hiçbir yerinde alkışlanan bir davranış değildir
Bazı kişiler çağdışı ideolojik saplantıları nedeniyle, bazı kişiler de bunlara inanarak ve Rum-Yunanistan_ emperyalist üçlüsü tarafından yoğun ve profesyonelce yürütülen anavatan aleyhindeki kampanyaların etkisi altında kalarak, anavatanla...
Reformlar geciktirilmemeli
1974'den sonra elde edilen paha biçilmez kaynaklara ve anavatanın sürekli olarak her konuda bize sağladığı maddi ve teknik yardımlara rağmen, halkımızın mutlu olmaması ve yönetimimizden şikayetçi olması, artık devletteki yapısal bozukluklara...
Anavatanın temin ettiği suyun kullanılması geciktirilmemeli
Tuzlu, kıt ve kalitesiz su kullanmaktan perişan olan tarım kesimi ile yerleşim yerlerinde yaşayan halkımız, Türkiye'den getirilen suyun acilen kullanıma sunulmasını istemektedir. Getirilen su sayesinde tarımda verimlilik artacak, vatandaşlar...
Yasalar halkın ve ülkenin çıkarlarına aykırı olmamalı
Demokratik hukuk devletinde çıkarılan yasaların, halkın ve ülkenin yararlarına olmasına büyük özen gösterilir. Bu amaçla yasa tasarıları hazırlanırken,konu ileilgili tüm tarafların ve bilirkişilerin görüşlerinden yararlanılır. Yasalar...
Çelişkili ve üzücü tutumlar
Anavatanın getirdiği suyu ‘biz işleteceğiz ve yöneteceğiz' diyerek kullanılmasını geciktirensol kesimdeki politikacı, bazı STÖ yöneticisi ve medya mensuplarının tutumunun çelişkiliolduğu görüşündeyim. Her şeyden önce arıtma...
Kıbrıs Türk halkı nereye sürükleniyor?
Görüşmeler henüz tamamlanmadığı için,sonucun ne olacağı ve referanduma sunulacak anlaşmanın nasıl olacağı tam olarak belli değildir. Ancak, Tek Halk, Tek Egemenlik, Tek Devlet, Rumların tekrar kuzeye gelip yerleşmesi, eski mülk sahiplerinin...
Kıbrıs’ta çözüm mümkündür
Tüm ilgili tarafların art niyetsiz ve samimi olarak istemesi durumunda, Kıbrıs sorununun çözümü mümkündür. Kalıcı ve adil çözüm şekli de bellidir. 1960 ortaklık yönetiminin sadece 3 yıl yaşatılabilmesi ve ardından 1963-74 döneminde...
Politikacılar Kooperatiflerden elini çekmelidir
Devletin Kooperatiflerle tek ilişkisi, kamu yararını korumak amacı ile faaliyetlerini yasal sınırlar içinde izlemek ve denetlemektir. Bu hizmeti de, Kooperatif Mukayyitliği vasıtası ile gerçekleştirebilmektedir. Yalnız Mukayyitliğin siyasi hükümetlerin...
Ordumuzun ayrılması yok olmamıza sebep olacak
Toplumlararası çözüm görüşmelerinde, güvenliğimiz ve garantiler konusunda dikkatli olunması gerektiği görüşündeyim. Yakın geçmişte Avrupa'nın göbeğinde, Birleşmiş milletler askerlerinin koruması altında olan Srebrenika'da,...
Hatalı sol anlayışı
Yaşanan dönemde, genel olarak solculuk; ‘sürekli yeniliklerin yapılmasını , halkın yaşam düzeyinin iyileştirilmesini ve işlemeyen sistemin daha iyisiyle değiştirilmesini savunmak' olarak tanımlanır. Solculuk, kapitalizmin son aşaması...
Neden nüfusumuzun artması engelleniyor?
Kıbrıs'ta iki halk arasındaki nüfus dengesi, geçmişten günümüze hep belirleyici olmuştur ve yaşamsal önem taşımaktadır. Halen Yunanistan, Rumların nüfus üstünlüğünü ileri sürerek,adanın kuzeyini de ilhak etmeye çalışmaktadır....
Anavatan düşmanlığı yapanlar bindiğimiz dalı kesmek istiyor
Son zamanlarda bazı kişi, politikacı ve örgütlerin, su konusunu bahane ederek,haksızca Anavatanımıza karşı, kötüleme kampanya yürüttüğü dikkati çekiyor. Demokratik hak ve ifade özgürlüğü ile ahlaki sınırları da aşan bu zararlı...
Suyun getirilmesi olağanüstü bir hizmettir
Anavatandan getirilen su sayesinde, hem Anavatan yetkilileri hem de Kıbrıs Türk halkı, bir çok kişiyi daha iyi tanımak, düşünce, duygu ve niyetlerini öğrenmek olanağına kavuşmuştur. Her şeyden önce su, içinde bulunduğumuz coğrafyada kıttır...
Her dönemde uygun sloganlar servis edilmesi tesadüfi mi?
Bazı kişilerin sloganlarla gerçekleri saptırarak halkımızı yanıltmağa çalışmasına ve ülkemizin çıkarlarına zarar vermesine üzülmemek mümkün değildir. Kıbrıs Türk halkı olarak anavatanın ülkemize gelmesi sayesinde bugün can ve...
Su konusu ile ilgili gerçekler
Yeraltı su kaynakları tüketilen, tüm baş pınarları kurutulan, yeterli yağış almayan, su kıtlığı nedeniyle bitki ve yaban varlıkları yıldan yıla azalan, tarım, sanayi, turizm kesimleri sıkıntı içinde olan, halkımıza yeterli miktarda...
Çözüm, uluslararası hukuk ve AB üyeliği masalı
Çözüm müzakerelerine katılmak için Türk tarafının denizde sismik araştırmaları durdurmasını isteyen ve kabul ettiren Rum- Yunan tarafı, halen görüşmelerin sürdürüldüğü dönemde,pervasızca aleyhimize tek yanlı adımlar atmaktan çekinmiyor....
Su krizine doğru
İnsanların su kullanımındaki yanlış davranışları, sürekli artan dünya nüfusu, yükselen yaşam standardına paralel olarak su tüketimindeki artış, su yönetimine gereken önemin verilmemesi ve tüm bu olmsuzluklara ek olarak, bir de küresel...
Birleşme şeklinde dikkatli olunmalı
Rum tarafından sızan bilgilere göre, görüşmeler, iki eşit halkın ortaklığı yerine, iki toplumdan oluşan tek halk, tek devlet, tek egemenlik üzerinde yürütülmektedir. Bu durumdadevlete sahip iken,Rum çoğunluğun hakim olduğu tek halk içinde...
Tarımda devlet desteği
Ekonomik sektörler içinde Tarım, diğer geçim kaynaklarınagöre dahaaz kazançlı, riskli ve zordur. Hele yağışlara dayalı üretim yapmak,doğa ile kumar oynamağa benzer. Ülkelerin kendi kendilerine yeterli olması ve başka ülkelere bağımlı...
KKTC’de tezgahlanan oyun
Kıbrıs Türk halkını silah gücü ile yok edemeyen ve Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlayamayan Rum-Yunan-emperyalist üçlüsünün,halen kaleyi içten çökerterek amaçlarına ulaşmaya çalıştığı görüşündeyim. Güneyde aile ocağından...
Nevruz üzerine
Nevruz, geçmişten günümüze bir çok ülkede baharın gelmesini, doğanın uyanmasını simgeleyen bir gün olarak kutlanmaktadır.Sözcük olarak Fars kökenli olup, yeni gün/ gün ışığı anlamındadır. Halen Türkler, Arnavutlar,Afganistanlılar,İranlılar,...
Topraklarımız korunmalı vedoğru kullanılmalı
Halen bir çok ülkede toprakların korunmasını ve ülke yararına kullanılmasını sağlamak amacı ile etkin yasalar vardır. Akdeniz çevresindeki bazı ülkelerde ve Çin'de tarih öncesinde toprağın korunması için çeşitli önlemler alınmaktaydı.Örneğin...
Çözüm ve barış düşmanları
Bazı kişi kuruluş ve siyasiler maalesef tutum davranış ve açıklamaları ile Rum tarafının bizimle makul bir barış anlaşması yapmasını bilerek veya bilmeyerek engel olmaktadır. Bazı politikacılar ile medya mensupları ‘Çözüme muhtacız,...
Patateslerin geri gelmesinden gerekli dersler alınmalıdır
Bütün dünyada zararlılardan korunmak amacı ile, ithal edilen bitki ve tarımsal ürünlerde hastalık ve/veya zararlı böcek bulunup bulunmasına büyük önem verilir. Çünkü ülkeye ithal edilen bitkilerle yeni böcek ve hastalıklar gelmesi, yetiştiricilikte...
AB çözümü engellemekten vazgeçmeli
Fransa, İngiltere, Almanya gibi ülkelerin güdümünde olduğu bilinen Avrupa Birliğinin, sırf ezeli Türkiye düşmanlığı nedeniyle,Rum yönetimini üye aldığı görüşündeyim. Çünkü sadece Rumları temsil eden Rum yönetimini üyeliğe alması;...
Ekonomik paket ve gerçekler
Basında (DetayKıbrıs.com) tam metni yayınlanan Ekonomik Reform Programını okudum .2016-18 yılları için hazırlanan bu programda , halkımızın zararına hiçbir madde bulunmadığı görüşündeyim. Zaten halkımızın çıkarını umursayan bazı...

banner95

banner115

banner50

banner68

banner40