Dr. Orhan Aydeniz
Dr. Orhan Aydeniz
Yazarın Makaleleri
Ülkemiz sahipsiz kalmıştır
Ülkemiz gerçekten çok zor koşullar içinde bulunuyor.Buna rağmen, maalesef bu duruma gelmemize sebep olan politikacıların, hala daha insafa gelip yaptıkları hatalardan vazgeçmek, vatandaşların sıkıntılarına el atmak, ülkenin çıkarlarını...
Vatandaşların haklarının korunması
Vatandaşların hakkını ve sağlığını korumak, zarara uğratılmasını önlemek, hükümetlerin en öncelikli görev ve yükümlülüklerinden biridir. Bu nedenle, hükümetler, vatandaşlara zarar verilmesine, haksızlığa uğratılmasına, sağlığının...
HÜKÜMET NEREDE?
Halk artık hükümetin varlığını sorgulamaya başlamıştır İktidara gelmek, saltanatı ele geçirmek ve makamda safa sürmek değildir. Hele, devlet olanakları ve kaynaklarını kullanma yetkisini elde etmek de değildir. Aksine, iktidara gelmek,halka...
Tarım çalıştayı üzerinde görüşler
Yaşanan dönemde tarım, bütün dünyada korunan, önem verilen, desteklenen, çok özel bir ekonomik sektördür.Ülkemizde ise tarım, yerel bitkisel ve hayvansal ürün talebinin karşılanması, dış satımda en ön sırada bulunması ve en büyük...
Başıbozukluk sahipsizlik ve kaos
Kıbrıs Türk halkı geçmişten günümüze, hiçbir dönemde ve koşulda, şimdi olduğu kadar başıbozuk bir düzen görmemiştir. Henüz kendi devletimizi kurmadığımız 1963-74 döneminde bile, ülkemizde şimdikinden çok daha iyi bir düzen vardı.Kimse,...
Hak arama ve hükümetin üzücü tutumu ile durumu
Yılın son günlerinde, Lefkoşa Belediyesi eski çalışanlarının yaptığı eylemlerin, halkımız tarafından hoş karşılandığı ve desteklendiği söylenemez.Aksine bu üzücü olaylar, sendika ve çalışanların, halkın desteğini biraz daha...
Hak arama ve hükümetin üzücü tutumu ile durumu
Yılın son günlerinde, Lefkoşa Belediyesi eski çalışanlarının yaptığı eylemlerin, halkımız tarafından hoş karşılandığı ve desteklendiği söylenemez.Aksine bu üzücü olaylar, sendika ve çalışanların, halkın desteğini biraz daha...
Çevrecilik ve mantık
Son yıllarda çevre örgütlerinin ve buna paralel olarak halkımızın da çevre duyarlılığın artması, sevindirici bir gelişmedir. Örgütlerin çevre sorunlarını gündeme getirmesi, çevre saldırılarına tepki göstererek kamuoyu oluşturması,...
Yönetim Boşluğu
Politik iktidarın umursamaz, çekingen ve çaresiz tutumu nedeniyle, son zamanlarda tanık olduğumuz üzücü olaylar, ülkemizde ciddi bir yönetim boşluğu bulunduğunu gösteriyor. Örneğin,İktidarın,Bakanlar Kurulunun aldığı grev kararına uyulmamasını...
Büyük oyun
Bir çok kişi gibi ben de, Politik iktidarların tutum ve davranışları nedeniyle, sivil Toplum Örgütlerini, özellikle de grev hakkına sahip olan Sendikaları, Türkiye'ye karşı baskı, tehdit ve şantaj aracı olarak kullandığı kuşkusu...
Asimilasyon gerçeği
Kıbrıs'ın İngiliz idaresine girmesinden sonra,hatta 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti ortaklık yönetiminde bile,adadaki Türk varlığının yok edilmesi için çok sinsi, profesyonelce ve yoğun faaliyetler sürdürülmüştür.1771'li yıllarda...
Usulsüz işe almalar
Hükümetlerin, tüm vatandaşlara iş ve aş sağlaması, en öncelikli görev ve yükümlülüklerinden biridir. Fakat tüm işsizlerin devlet kadrolarında istihdam edilmesi, en kolay yol olmakla beraber, sürdürülebilir ve mantıklı bir seçenek değildir.Aksine,...
Hükümet ağaçlandırmanın önünü açmalı
Geçen yaz mevsiminde hava sıcaklığının herkesi rahatsız edecek derecede yükselmesi ve bilim adamlarının 2013 yılının, geçen yıldan da daha sıcak olacağını açıklaması, küresel iklim bozulmasının etkisi altına girdiğimizi gösteriyor....
Sorumluluk bilinci
Çağdaş ülkelerde, seçimle veya atanarak işbaşına getirilenler, işgal ettikleri makamın sorumluluğunun, bilincinde hareket ederler. Bu nedenle, ülkenin ve halkın çıkarları her şeyin üzerinde tutulur, halkı rahatsız eden sorunlara el atılır,...
Karpaz milli parkı tahrip edilememeli
Medeni olarak nitelendirdiğimiz şimdiki yaşam biçimimiz nedeniyle, tüm faaliyetlerimizde doğasal çevreye mutlaka az veya çok zarara sebep olduğumuz inkar edilemez. Yollar, fabrikalar, konutlar, turistik tesisler, hayvan çiftlikleri, uçaklar, otomobiller...
Bilinçli ve bilinçsizce desteklenen sinsi plan
Yakın geçmişte Kıbrıs Türk halkını Rum çoğunlukla birleştirmek ve uyduruk Kıbrıslılık kimliği altında eritmek amacı ile, ülkemizdeki tüm ekonomik sıkıntıların Anavatandan kaynaklandığı ileri sürülür ve çıkış yolu olarak da,...
Anavatandan gelecek su, laf ve sloganlarla değerlendirilemez
Anavatandan borularla su getirilmesinin,halkımız yanında, tüm ada ve adada yaşayan insanlar için olağanüstü olumlu bir gelişme olacağı inkar edilemeyen açık bir gerçektir. İçme ve kullanma suyunun karşılanması yanında, yer altı su kaynaklarının...
Ekonomik yıkımın başlıca sebebi
İktidarın farklı görüşte olmasına karşın,son yıllarda ülkemizdeki ekonomik durumun iyiye gittiği kabul edilemez. Binlerce konutun boşaltılması ve kiralanamaması; Tüm yerleşim yerlerinde, başta restoranlar olmak üzere,bir çok iş yerinin...
Var oluş mücadelesi
Uzun vadeli çıkarlarımız bakımından, içinde bulunduğumuz kritik dönemde, ulusal davamızı savunmada ve dış işleri ile ilgili konularda, tek ses olmamız gerekir. Fakat her nedense bazı kişi, kuruluş ve siyasilerin içinde bulunduğumuz hassas...
Kurultay nedeniyle yapılan istihdamlar normal mi?
Kurultay hesabı ile devlete, geçici statüde olsa da,yeni memur alınmasının savunulabilecek bir tarafı olamaz. Bu nedenle halkımızın daha fazla tepki göstermemesi, ülkemizdeki huzur ve barışın bozulmaması için, yapılan usulsüz, haksız ,gereksiz...
Kaynakların değerlendirilmesinde nüfusun önemi
KKTC'de bazı kişiler, çağdışı ideolojik saplantıların etkisinden kurtulamadığı için, bazı kişiler güvenlik sorunlarını öne sürerek,bazı kişiler duygusal nedenlerle, bazı kişiler de siyasi düşüncelerle, nüfusumuzun artmasına...
Ülkemizin başarılı yönetildiği kabul edilebilir mİ?
Bütün dünyada olduğu gibi KKTC'de hükümetler,ülkeye hizmet etmek, halkın sorunlarını çözmek, yasaların uygulanmasını sağlamak,vatandaşların güven, huzur ve refahını sağlamak amacı ile iş başına getirilir.Fakat ülkemizin içinde...
Yasaların uygulamasının önemi
Demokratik hukuk devletinde yasaların amacı, vatandaşların can ve mal endişesi içinde olmadan, güven ve huzur içinde yaşamasının sağlanmasıdır. Hükümet, ilgili devlet kuruluşları ve bu kuruluşlarda görev yapan memurlar da, yasalara uymak,...
Ülkede yönetim boşluğu
KKTC'de artık göz göre göre yasalara ters uygulamalar yapılması ve ilgili devlet yetkililerinin de buna seyirci kalması artık günlük yaşamımızın bir parçası olmuştur. Hükümetin yasaların uygulanmasına gereken özeni göstermemesi...
Ülkemizdeki üzücü yozlaşma
KKTC'de solcu geçinen bazı siyasiler ile bazı STK yöneticilerinin, Sovyetlerin dağılmasından sonra aniden batılı emperyalistlerle sıkı fıkı olması, Avrupa aşkı ile yanıp tutuşması, egemenliğimize, özgürlüğümüze ve devletimize...
Büyük sorumsuzluk
Başkentimizin Göçmenköy bölgesinde arızalanan trafik ışıklarının günlerce tamir edilmemesi sonucu, korkulan olmuş ve Perşembe günü saat 14 sularında arabalar çarpışmıştır. Büyük şans eseri, ciddi yaralanma ve can kaybı olmadan bu...
Bu kadarı da olamaz
Lefkoşa Belediyesinin Yaklaşık 10 ay vermediği hizmetler için, halkı insafsız vergilerle aşırı derecede sıkıştırmakta olduğu görülüyor. Son olarak bana gelen su faturasında: Su kullanımı 40.85 Su kullanımı- KDV 2.04 Sayaç kirası 7.47...
Denizlerimizin kirletilmesi‏
Petrol kirliliği Kalecik dolum tesisinde 13 Mart 2013 tarihinde meydana gelen petrol sızıntısı ve ortaya çıkan çevre kirliliği, artık bazı gerçekleri dikkate almamız, mümkün olduğu kadar yenilenebilir enerji üretimine önem vermemiz ve kazalara...
Örnek bir uygulama
Geçtiğimiz hafta TED kolejinde, gerçekten çok yararlı, etkileyici ve örnek alınması gereken, bir ağaçlandırma uygulanması gerçekleştirilmiştir. Okul yönetimi tarafından her öğrenci adına bir fidan satın alınmış ve öğrenciler ile...
Ağaç katliamının önlenmesi için yürürlükteki yasalar uygulanmalı
Son zamanlarda, bazı kişilerin Devletin ormanlarındaki ağaçları ve başkalarına ait olan zeytin ağaçlarını keserek odun olarak pazarlaması, artık ülkemizde can güvenliği yanında, mal güvenliği de kalmadığını gösteriyor. Oysa, ülkemiz...

banner95

banner115

banner50

banner68

banner40