“OKTAY KAYALP’I ESEFLE KINAR, TARAFSIZLIĞIMIZIN GÖLGELENEMEYECEĞİNİ BELİRTİRİZ”

Sayıştay Başkanlığı, Gazimağusa Belediyesi eski başkanı Oktay Kayalp’ı, Sayıştay’a yönelik yaptığı “haksız, yalan ve seviyesiz” suçlamalardan dolayı esefle kınadığını bildirdi.

“OKTAY KAYALP’I ESEFLE KINAR, TARAFSIZLIĞIMIZIN GÖLGELENEMEYECEĞİNİ BELİRTİRİZ”

Sayıştay Başkanlığı, Gazimağusa Belediyesi eski başkanı Oktay Kayalp’ı, Sayıştay’a yönelik yaptığı “haksız, yalan ve seviyesiz” suçlamalardan dolayı esefle kınadığını bildirdi.

25 Şubat 2016 Perşembe 18:31
333 Okunma
 “OKTAY KAYALP’I ESEFLE KINAR, TARAFSIZLIĞIMIZIN GÖLGELENEMEYECEĞİNİ BELİRTİRİZ”
Sayıştay Başkanlığı, Gazimağusa Belediyesi eski başkanı Oktay Kayalp’ı, Sayıştay’a yönelik yaptığı “haksız, yalan ve seviyesiz” suçlamalardan dolayı esefle kınadığını bildirdi.

Sayıştay Başkanlığı, Sayıştay Başkanı’nın Sayıştay Yasası’ndan aldığı yetkiyi, yasal düzenlemeler bağlamında tarafsız, ciddi ve en doğru şekilde kullandığını, kamu kaynaklarının “gözcüsü ve koruyucusu” olarak hareket ettiğini belirterek, “Kelime oyunları ile Sayıştay Başkanlığı’nı yıpratmaya çalışan sayın Oktay Kayalp’ı esefle kınar, Sayıştay Başkanlığı’nın tarafsızlığının ve güvenilirliğinin bu tarz kelime oyunları ile gölgelenemeyeceğini belirtiriz” dedi.

Sayıştay Başkanlığı bugün yaptığı yazılı açıklama ile Gazimağusa Belediyesi eski başkanı Oktay Kayalp’ın Sayıştay’a yönelik basın açıklamasına cevap verdi.

Sayıştay, Gazimağusa Belediyesi’ndeki işlemlere ilişkin denetimlerin; “değiştirilmiş şekli ile 18/1978 sayılı Sayıştay Yasası’nın belirlediği yasal düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirildiğini” kaydetti.

Denetçiler tarafından mevzuata aykırı olduğu tespit edilen hususlara ilişkin Oktay Kayalp’ın ilgili basın açıklamasında da belirtildiği üzere, gerek kendisinin gerekse diğer yetkililerin yasa kapsamında yazılı bilgilerine başvurulduğunu belirten Sayıştay, şunları kaydetti:

“Yetkililerce denetime sunulan cevaplar yasal dayanak içerip içermedikleri noktasında değerlendirilerek, bulgular 11 Ocak 2016 tarih, MD 1/2016 ve 22 Ocak 2016 tarih MD 2/2016 sayılı Mali Denetim Raporları olarak yayınlanmıştır.

“GERÇEKTEN UZAK İDDİALAR”

Dolayısıyla ilgili Raporlarda yer alan Denetçi tespitleri; belgelerde yer alan verilere, kayıtlara ve yazılı izahlar neticesindeki sonuçlara dayanmakta olup, sayın Oktay Kayalp’ın ilgili açıklamasında yer alan, Sayıştay Denetçileri; ‘Gazimağusa Belediyesi’nde bir mahkeme kurmuşlar, kendilerine göre birtakım tespitler, bulgular ve nihayetinde de bir yargıya varmışlardır’ şeklindeki iddiası; mesnetsiz, gerçekten uzak ve tamamen Sayıştay’ı yıpratmaya ve/veya Rapordaki bulguların kamuoyunda göz ardı edilmesine yönelik bir yaklaşım olup, Kayalp’ın Sayıştay Denetçilerince ‘yasal mevzuata uygun olarak’ gerçekleştirilmiş olan denetim sürecini de Sayıştay Mahkemesi olarak tanımlaması, aynı yaklaşımını sergilemektedir.

“MAGEM EKSTRELERİ DENETİM SÜRECİNE DAHİL DEĞİLDİR”

Sayın Oktay Kayalp’ın konu yaklaşımı ile hazırlamış olduğu ilgili açıklamasında; ‘Gazimağusa Belediyesi’nden MAGEM’e yapılan tüm ödemeler çek ile yapılmış ve tüm çekler MAGEM’in LTKB LTD.’deki hesabına yatırılmıştır. Bu konudaki banka ekstreleri Sayıştay Başkanlığı’na iletilmiştir. MAGEM’in banka ekstreleri, ellerinde olduğu ve verilen paraların dernek hesabına yattığı ispatlı olmasına rağmen Sayıştay Başkanlığı bundan hiç bahsetmiyor’ şeklindeki iddiası yer almakta olup, MAGEM’e ait banka ekstreleri Sayıştay Başkanlığı’nda mevcut olmayıp, denetim sürecine dahil değildir.

Nitekim Sayıştay Başkanlığı’nın MD1/2016 sayılı Raporunun 14. Sayfasında; ‘MAGEM ve MGA’ne yapılan katkıların anılan derneklerin hesaplarına işlenip işlenmediği ve/veya banka hesaplarına yatırılıp yatırılmadığının, Gazimağusa Kaymakamlığı tarafından incelenmesi gerektiği’ biçimindeki açık ve net açıklama yer almasına rağmen Kayalp’ın yanlış ve yanıltıcı olduğu görülmekte olan böyle bir iddiada bulunmasının gerekçesi ise anlaşılamamıştır.

Oktay Kayalp ilgili açıklamasında, dayanağı olmayan iddialarına; ‘kanalizasyon ile ilgili tahsil edilemeyen vergilerin tarafımdan ödenmesine karar verilmiştir’ şeklinde devam etmiş ve Sayıştay Denetçilerinin bu konudaki tespitlerinin ‘tuhaf’ olduğunu beyan etmiştir.

“KANALİZASYON KONUSUNDAKİ AÇIKLAMA MANİDAR”

Halbuki, MD 2/2016 sayılı Raporun içeriğinde detayları, sonuç bölümünde ise özeti belirtildiği üzere (sayfa 4) Sayın Kayalp’ın mali sorumluluğuna getirilen tutar, Başkanlığı döneminde tahsil edilemeyen vergilerden değil, müstehliklerden talep edilmeyen dolayısıyla, Gazimağusa Belediyesi Kanalizasyon Tüzüğü’nün 11. maddesi hilafına olan uygulamalar nedeniyle oluşmuş olan meblağdır. Uzun yıllar Belediye Başkanlığı görevi ifa etmiş ve tarafımızca mevzuat hakkında bilgisi olduğu varsayılan Oktay Kayalp’ın, ilgili Tüzük hükmünü yok sayması ve bu konudaki tespitimizi ‘tuhaf olarak’ nitelendirmesi ise manidardır.

“CİDDİYETTEN UZAK”

Sayın Oktay Kayalp’ın iddialarına devam ederek; Sayıştay Denetçilerince mali sorumluluğu bulunduğu sonucuna varılmış olan dönemin Belediye yetkilileri için; ‘bazı belgelerde sadece kadrolarından dolayı imzaları bulunduğunu’ belirtmesi ise, çalışanların kadrolarının verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde imza attıkları ve her bir imzanın, onayladıkları evrak bağlamında sorumluluk doğurduğu gerçeği ile değerlendirildiğinde, dönemin Belediye Başkanlığı yönetiminde, ciddiyetten uzak bir uygulama gerçekleştirildiği gerçeğini göz önüne koymaktadır.

Belirtilenlere ilaveten Kayalp ilgili açıklamasında aynen; ‘İhale Komisyonu 30/6/2008 tarihli kararında taşeronlara ödeme yapılması ile ilgili (30000 TL’ye kadar olan) yetkisini Belediye Başkanı’na devretmiştir. Taşeronlara yapılan hiçbir ödemede ihale komisyonu yetkileri aşılmamıştır’ şeklindeki iddiasını ortaya koymaktadır.

Ancak MD 1/2016 sayılı Raporun 6. sayfasında detayı, 15. sayfasında ise özeti belirtildiği üzere, Gazimağusa Belediyesi Meclisi’nin 21.07.2005 tarih ve 36/05 numaralı Meclis Kararı’nda, bölge temizliklerinin ve diğer hizmetlerin ihaleye verilerek özel firmalara yaptırılması konusunda, İhale Komisyonu’na yetki vermesine rağmen İhale Komisyonu’nun ihaleye çıkmak yerine 01.12.2005 tarihli tek kararı ile yapılan piyasa araştırması sonucu alınan teklifleri dikkate alarak belirlemiş olduğu firmalarla, bölge temizliklerinin yaptırılması için sözleşme yapılması konusunda Belediye Başkanına yetki vermiş olduğu ortaya konmaktadır.

Bu uygulamanın, hem anılan Belediye Meclis Kararı’na hem de 1998 Gazimağusa Belediyesi İhale Tüzüğü hilafına olduğu açık olmasına rağmen, Sn. Kayalp; İhale Komisyonu’nun 30.06.2008 tarihli kararı ile taşeronlara ödeme yapılması ile ilgili yetkisini kendisine devrettiği şeklindeki açıklaması ile mevzuat hilafına yapmış olduğu temizlik hizmeti alımını yasal olarak göstermeye çalışmaktadır.

“SAYIŞTAYA CEVAP VERMEDİ”

Sayın Kayalp, aynı basın açıklamasında; Sayıştay Raporlarını 25.01.2016 tarihinde öğrendiğini açıklamış fakat Sayıştay Başkanlığı’nın 15.09.2015 tarihli SAY.0.00-BE.2.00.000-15/704 sayılı, bilgi ve belge talep yazısına cevap vermediğinden bahsetmemiştir.

Bunun yerine, Sayıştay Mali Denetim Raporları’nın kapağında yer alan Sayıştay hakkındaki genel bilgiyi maksatlı olarak değerlendirerek, gerek değiştirilmiş şekli ile 18/1978 sayılı Sayıştay Yasası hükümlerini gerekse Raporun ilgili bölümlerinde belirtilen yasal dayanakları ve aynı Raporun, ‘Bu Rapor 18/1978 sayılı Sayıştay Yasası’nın 3. maddesi uyarınca hazırlanmıştır’ biçimindeki açıklamayı dikkate almamış ve/veya farkı anlamamış ve/veya kasten Mali Denetim Raporu olan bahis konusu Raporları, Verimlilik, Etkinlik ve Tutumluluk Denetim Raporu olarak değerlendirerek, Kamuoyunda bu yönde yanıltıcı bir algı oluşmasını hedeflemiştir.”

Sayıştay Başkanlığı, Oktay Kayalp’ın ilgili açıklamasına dayanak olarak gösterdiği “Kamu Kaynaklarının Verimli Etkin ve Tutumlu Kullanılıp Kullanılmadığına İlişkin Denetim Usul ve Esasları Tüzüğü”nün; “Verimlilik, Etkinlik ve Tutumluluk Denetimine ilişkin esasları düzenleyen tüzük” olduğunu ve Mali Denetim Raporları’nda yer alan süreçlerin belirtmediğini kaydetti.

Sayıştay bu konuda da şunları dile getirdi:

“YASANIN DEĞİŞTİRİLMİŞ ŞEKLİNİ OKUMASI TAVSİYE EDİLİR”

“Bilindiği ve tekrar hatırlatılmasında fayda görüldüğü üzere, Sayıştay Başkanlığı; değiştirilmiş şekli ile 18/1978 sayılı Sayıştay Yasası’nın ‘Sayıştayın Görevleri’ yan başlıklı 3. maddesi kapsamındaki görevlerini yerine getirmekte ve yine aynı maddenin 6 (1) fıkrası kapsamında da görev alanına giren daire kurum kuruluşların vb. işlemlerini denetleyerek, denetimlerinde saptadığı yasa dışı işlemleri Başsavcılığa bildirmekle yükümlü kılınmıştır. Belirtilenler bağlamında, Sayıştay Başkanlığı yasal yetkilerine uygun olarak; tutarlı, tarafsız ve belgelere dayanan ciddi gerekçelerle Raporlarını düzenlenmekte olup, Sn. Kayalp’ın iddialarının dayanaktan yoksun olduğu ilgili Raporlar okunduğu zamanda açık ve net biçimde de görülebilmektedir.

Dolayısıyla, Sn. Kayalp’ın, değiştirilmiş şekli ile 18/1978 sayılı Sayıştay Yasası’nı ve yıllarca tabii olduğu Sayıştay denetimlerini anlamadığı ve/veya bilinçli/bilinçsiz olarak yanlış değerlendirdiği ve/veya kamuoyunu kendi lehine yanıltmaya çalıştığı açık olup, Kayalp’ın değiştirilmiş şekli ile 18/1978 sayılı Sayıştay Yasası’nın 3. 4.14.22.23.24.25. ve 26. maddelerini okuması tavsiye edilmektedir.”

Sayıştay Başkanlığı, Kayalp’ın; gerçeklerden uzak iddialarının yer aldığı basın açıklamasında, Anayasal bağımsız bir organ olan Sayıştayın en üst amiri Sayıştay Başkanı’nı ise “oturduğu koltuğun hakkını vermeli, yalan dolan entrikalara alet olmamalı” şeklinde haksız, yalan ve seviyesiz iftiralarla suçladığını da kaydetti.

Sayıştay Başkanlığı, Cumhuriyet Meclisi tarafından seçilen Sayıştay Başkanı’nın, 18/1978 sayılı Sayıştay Yasası’ndan almış olduğu yetkiyi, yasal düzenlemeler bağlamında tarafsız, ciddi ve en doğru şekilde kullandığını, kamu kaynaklarının gözcüsü ve koruyucusu olarak hareket ettiğini vurguladı.

Sayıştay Başkanlığı açıklamasını şöyle tamamladı:

“Bu bağlamda yasa dışı uygulamaları, usulsüzlükleri ve uygunsuzlukları raporlamakta olan Sayıştay Başkanlığı bu yöndeki denetimlerine de devam edecektir.

Gerek konuya esas olan Sayıştay Raporları, gerekse Sayıştay Başkanlığı tarafından yayınlanmış olan diğer raporlar; belgeye, kanıta ve mevzuata uygun olarak düzenlenmiş olup, herhangi bir siyasi erk ve/veya kişinin talebine göre düzenlenmemektedir ve düzenlenmeyecektir.

Belirtilen şekilde gerçekleştirilmiş olan Sayıştay Raporları ortadayken, asılsız iddiaları ile kamuoyuna Sayıştayın ve Sayıştay Denetçilerinin güvenilmez ve tutarsız olduğu bilgisini vermeye ve kelime oyunları ile Sayıştay Başkanlığını yıpratmaya çalışan Sayın Oktay Kayalp’i esefle kınar, Sayıştay Başkanlığının tarafsızlığının ve güvenilirliğinin bu tarz kelime oyunları ile gölgelenemeyeceğini belirtiriz.” 
Son Güncelleme: 25.02.2016 18:32
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.