banner97
"> "_datsspty=afrfix er-mat hrenavk hsnav-suppebk hscant-slglete color-header-bottop clearfix">
t="90"
0"
spanv class="hslmrstime> >< er-mat fa fa-cbloceos">s18:05> > > 0"
spanv class="hslmrstime> >< er-mat fa fa-cbloceos">s17:23> > > 0"
spanv class="hslmrstime> >< er-mat fa fa-cbloceos">s15:43> > > 0"
spanv class="hslmrstime> >< er-mat fa fa-cbloceos">s15:01> > > 0"
spanv class="hslmrstime> >< er-mat fa fa-cbloceos">s14:13> > > 0"
spanv class="hslmrstime> >< er-mat fa fa-cbloceos">s14:09> > > 0"
DünyaSBağık //div>
Bitcogi //div>
2018e'deseyahat //div>
WhatsApp //div>
Çine'de-bilşim //div>
h3v class=stitlg hs-hare-stitlg hsstitld-fon-2"e>Miss Kuzey Kıbrıs Güzellik yarışması 28 Temmuz'da pv class=gleaw hs-head-fon"e>Miss Kuzey Kıbrıs ve Bay Kuzey Kıbrıs yarışmaları, bu yıl, 28 Temmuz Cuma gecesi Girne’de gerçekleştiriliyor
> ins er-mat /adsbygoogl" " style= display bloce "_datsead_clien= "ca-pub-9476623137175756 "_datseadslon= 56853150356 "_datseadformate="auos">
.articlv?id"/habe-/72640v class=-clearfix"> hheade style= display nonev> h1e>Miss Kuzey Kıbrıs Güzellik yarışması 28 Temmuz'da pe>Miss Kuzey Kıbrıs ve Bay Kuzey Kıbrıs yarışmaları, bu yıl, 28 Temmuz Cuma gecesi Girne’de gerçekleştiriliyor >
>
< er-mat fa fa-cnleodaer"arida-iddent="tues">s>
< er-mat fa fa-eyzr"arida-iddent="tues">s Okunma
>
Miss Kuzey Kıbrıs Güzellik yarışması 28 Temmuz'da
spanv class="prinm"hs-gtch"oneclic="/javascrip: window"prin()w">< er-mat fa fa-pprinm"print"arida-iddent="tues"> spanvoneclic=" texCclea(/7264)"v class=-font"hs-gtch">< er-mat fa fa-_indt"arida-iddent="tues"> spanvoneclic=" texUp(/7264)"v class= tex_biggner hs-gtch">< er-mat fa fa--fon""arida-iddent="tues"> < er-mat fa fa-plust"arida-iddent="tues"> spanvoneclic=" texDown(/7264)"v class= tex_/mallner hs-gtch">< er-mat fa fa--fon""arida-iddent="tues"> < er-mat fa fa-minust"arida-iddent="tues">
> p>31. "Miss Kuzey Kıbrıs Güzellik yarışmas “KKTCyBaşbakanlık Uyueşurucuk ileMüceaeileKo/miyonu”l, 0encie Bay Kuzey Kıbrı YyarışmasıriseKanser Hhgstarroa Yyadım Deirnği h/imyelbeinrd Günkut Ajans organizasyonuycle gerçeklezceir p> Barak Radyo8 Tlevizyony Kurum" taafrodanmcanlık yyrmlanacak organizasyoncleilgril oalaak, bgün,i Girnenbsp; Arkro The Ccolny Otele’debmasn -tolantrır dGüznleoedir p> Bşbakanlıketan verigln bilgryde öre, "Miss Kuzey Kıbrıs ve Bay Kuzey Kıbrı YyarışmasıKurucuk Bşkanıs veGünkut Ajans Di retörüeBülten"Günkut, “ al-mlrı veamaçlrıgGüzellik/miyonuycleseaecde-brgGüzellik yarışmasıoalaak dnğil,-brsosyal sorumluluka prjcesi“oalaak dGüznleoenenbsp; organizasyonun bu yıl“ Güzellilbei Yaşa veYaşat” temasyclenbsp; gerçeklezceğini ifeae ettir p> Bşbakanlık Uyueşurucuk ileMüceaeileKo/miyonu h/imyelbeinrd gerçeklezceienbsp;"Miss Kuzey Kıbrıs2017 yarışmasoda, rfanalstlbein,enbsp; uyueşurucuyclemüceaeilekonusuoda farkrodtıkenbsp; vde-bilncie.artırmak için yocleçıkacağrnrıkaydeden Günkut, yarışm vdekampsürecinrd rfanalstlbeinenbsp; kamu spotalarıvdefarklrı prjclberl bumüceaeilydekatkrıkoyacağrnrı al-rtı. p> 28 Temmuz Cuma gecesiArkro The Ccolny Otele’deyde .lacak yarışmnsn, BRTK" taafrodanenbsp;canlık yyrmlanacağrnrıifeae eden Günkut, organizasyonaekatkrıkoyan herkeisetlezkkür ettir p>KARAOKÇU p> Bşbakanlık UyueşurucuycleMüceaeileKo/miyonu BşkanısHhgan Ktaaokçu da,ko/miyonun uyueşurucuyclemüceaeilekonusuoda  yptrğr çalrışmalaa dnğinerek,enbsp;uyueşurucununenbsp;ülkedeki ln büyük sorunaladan -brl oaduğunu vurguladı. p>Ko/miyon oalaak,uyueşurucuyclemüceaeilde farkrodtığr .artırmak vde-tolumsal -brlliteldğieseağlmak için -brçok etk-inlğe imza -rtıkarrorı armsatan Ktaaokçu,gGüzellilbei yaşa veyaşantslog arycle gerçeklezceie31. "Miss Kuzey KıbrısYyarışmas'nsn h/imyelbeinrd gerçeklezcei oamasodan mutlulukaduydukarrorenbsp;ifeae ettir p>Kanser Hhgstarroa Yyadım Deirnğienbsp; Geoel Sekretbei Şbeif Özhür,e Bay Kuzey KıbrısYyarışmasensn 20u yıdır adenek h/imyesindee gerçekleştğini armsataaak,amaçlarrorne-tolumun kanayan -yaaasıoaln kanser hagstığrycleilgril gençlerdeevde-tolumda farkrodtıke-bilnç -yaatmak oaduğunu sötyldir p>Sivile-tolum örgütlbei vdesosyal sorumluluka prjclbein farkrodtıke-yaatmada büyük önem" tşrdrğrnrısötylyln Özhür,eorganziasyondan elae ed ilceiegeltile,ikanser hagstarrorne-edavilbeinnenbsp;katkrıseağlnacağrnrıkaydettir p>Arkro Ccolny Otel Geoel Müdürü HhlileBladak,Arkro Grupoalaak bu yıl-brkez daha bötyl al-mlrı veamaçlrı-brorganizasyonaeevsehipldğie ypmakatn mutlulukaduydukarrorenbsp;beltiterek, organizasyonun gerçekleemeineekatkrıkoyan herkeisetlezkkür ettir p> Girn Ada Ltioss KlübüeDeirnği Bşkanıenbsp;Gültln Hhstunç risekKlüpoalaak -ümegeltir KHYDenl ırakrğacaie Bay Kuzey KıbrısYyarışmas'na esponor oamkatn büyük mutlulukaduydukarror beltiterek, buorganizasyonun2u yıdır kKlübün maka -ktivitcesioaduğunu kaydettir p>>Miss Kuzey Kıbrıs ve Bay Kuzey Kıbrıs yarışmalarna,18-24eyaş yaaas,enbsp; KKTCykimlik kartısehibioaln gençler b-şvuraebizceir p>>Miss Kuzey Kıbrıenbsp; adayalarıiçin ön eleme148 Temmuz Cuma_saat11.00eda The Arkro Ccolny Hotel'de;e Bay Kuzey Kıbrısiçin ön eleme de,i158 Temmuznbsp; Cumrtcesigünüt11.00eda The Arkro Ccolny Otele’deyaprğacair p>>MissWorld yarışmas, dGnyagGüzellik yarışmasışartarroa uyumluoalaak gerçn2u yıdaioaduğu gibi bu yılda adayalarnenbsp;sehrnrd myocu gerlşi oamyacair p>>Miss Kuzey Kıbrıeta ilie3 adezceyde teen gGüzeldez DAÜ,e Bay Kuzey Kıbrıeta ilie3 adezceydeLefke AvrupleÜniveristcesi taafrodanenbsp;yüzdeyüz nğitim brsbu mnsndleçleitil hed yelbe adenbsp;veriglceirsYyarışmalada adezce .lanala, KKTCeyi uluslaryaaasıyyarışmalada aa tesileedzceir
p>Türk AjanssıKKıbrıs(TAK)Son Günczeldme:>s18.05.2017 20:02>>
<.articlv>
< er-mat fa fa-ccommens-dt"arida-iddent="tues"> Yorumlar
ulv class=navknavs-abs" ?id"y-abev> l< er-mat actsivev
> 0" eight="90" "> er-mat -abe conten"> 0" ght="90" "> er-mat -abepanemactsivev?id"yorumpanela> 0" ght="90" 0" 0" form a name=ccommen0v class=-commentform clearfie"?id"addccommen0> 0" gh "> er-mat /pan1a> 0" ght="90" 0" gh Avataa7" 0"
0" ght="9 0" tsivev >eight="90 0" ght="9 gh //div> soyad"t"arid" inputt"a" valuelev?id"ypekli!a" /> 0" soyad"t"arid" inputu"a" valuele"ypekli!a" /> 0" soyad"t"arid" inputtip" valuele.pyclypekli!a" /> 0" soyad"t"arid" inputcevap" valuele"="9 0" soyad"t"arid" inputcevap_"a" valuele"ypommen0v evap_"a" ekli!a" /> 0" soyad"t"arid" inputtokid" valuele1db1e480154a6078d268287974318696ebelp6ntent=eighm"> ->eight="90" /commw-fluia> gh //div> ght="9
&w.kis;nsive"/>
e"/>
eght="9
ebutthm"soyad"butthm"s
×640utthmm190pxe> Dikkat! Suçherkekaa tesilGüns vurnem,herhditke .lrtle>;d han eci, hake etarıüftleğleren,#0şmğlnlanlcem,hüçtn bdüşel McÖrgkaba,rucunihcen,#0hlaün ykıışmitleigGhakışartzi ulketchiplmalbenzrgni -brkl genğlerrkl genn doğkrıkooalrı11yyai, hukuki, cezai, idensesosyal soruğlerreDegYorum sötye/tyel ga, -abitçe.>
e"/>
eighm"> ->eigighm"> ->eigighm"> ->eig-> m"> ->eig-> -> .pycles"> spanv "arid-"a" hheade style= disp">v?id"es"> spanv "arid-sayfa" hheade style= disp">cllspes">
< er-mat = 'übcommens-dt"arida-iddent="tueİrycleYaşam Hdiv> eght="9 >
eght="9
->eig-
>
eght="9
->eig-
>
eght="9
->eig-
eght="9 >
eght="9
->eig-
>
eght="9
->eig-
>
eght="9
->eig-
<