banner116

Gezici'nin son anketi açıklandı

Anket sonuçları incelendiğinde, ortaya 5 Partili bir meclis tablosu çıktığı görülmektedir.

Gezici'nin son anketi açıklandı

Anket sonuçları incelendiğinde, ortaya 5 Partili bir meclis tablosu çıktığı görülmektedir.

04 Aralık 2017 Pazartesi 12:12
Gezici'nin son anketi açıklandı

Araştırmaya Katılan KKTC Halkı’nın Bugün Milletvekili Genel Seçimi Olsa Hangi Partiye Oy Vereceğine İlişkin Dağılım:

UBP: 34.2

CTP: 22.1

HP:  18.2

TDP: 13.7

TKP: 1.54

DP: 4.2

YDP: 5.1

Diğer: 0.7

5 PARTİ MECLİSTE Anket sonuçları incelendiğinde, ortaya 5 Partili bir meclis tablosu çıktığı görülmektedir. Halkın bugün mecliste yer alan partilerin yanına HP’yi de ciddi bir oranla eklemekte kararlı olduğu görülmektedir. Meclise girmeye aday bir diğer parti ise Halk arasında ‘‘Türkiyelilerin partisi’’ olarak ifade edilen YDP’dir. Bunun ile beraber DP ise baraj altıda yani kasım ayı itibarıyla meclis dışında görülmektedir.

UBP’DE CİDDİ TOPARLANMA

UBP deki ciddi toparlanmanın ana sebepleri arasında Sn. Ersin Tatar ve Sn. Derviş Eroğlu’nun partiye sahip çıkmaları ve parti ile uyumlu çalışmaları olduğu görülmektedir. Bu durumun parti üyeleri ve parti seçmenlerinde motivasyonu artırdığını aynı zamanda mobilize olmalarını sağladığını söylemek mümkündür. Ekim ayında yapmış olduğumuz anketten bugüne geçen süreçte UBP’de ciddi bir toparlanma görülmüştür. UBP güçlü örgütsel yapısını ve hükümet olanaklarını iyi kullanmaya başlamıştır. Yapılan araştırmada hükümete yönelik tepkilerin olduğu görülmektedir. Bu tepkilerin esasında UBP’ye değil DP yoğunlaştığı ve bununla birlikte, UBP’nin yedi bin civarında üyesinin ön seçime katılması ve seçim psikolojisi ile tabanının mobilize olması oylarında ciddi bir artış sağladığı görülmüştür. Hükümetin ekonomik sorunlara çözüm formülleri bulması, ulaşım ve yol sorununun çözümüne başlaması, sosyal kadın politikaların desteklerin artması bunun en önemli nedenleri arasındadır. Sonuç olarak UBP’nin sandıktan birinci parti olarak çıkacağı görülmektedir.

CTP AYNI NOKTADA

CTP bir önceki seçimdeki gücünden çok uzak olmasına karşın, daha önceki anketlere göre sabit olarak durumunu korumaktadır. CTP’nin eski gücünden uzak olmasının nedeni hükümette olduğu süre zarfında yaptıklarının ve yapamadıklarının bugün dahi kendisinin önüne çıkıyor olmasıdır. Yani CTP’nin yakın geçmişi, kucağında ağır bir yük olarak duruyor ve bu da bir noktanın ötesine yükselmesine müsaade etmiyor. Ana muhalefet olarak her eleştirdiği konuda bir süre önce hükümetteyken benzeri şeyleri kendisinin de yaptığı kendisine hatırlatılıyor. Yani, CTP kararsız kesimlerin umut partisi olma özelliğini yitirmiş olarak görülüyor. Kararsız seçmenin ilgisini çekmediği tek parti CTP’dir. CTP ikinci tercihlerdeki oy oranı göreceli olarak düşük görünüyor, bununla birlikte asla oy vermem diyenlerde de CTP en yüksek oranda çıkarak dikkat çekmektedir. CTP içinde çok başarılı güven duyulan isimlerin milletvekili olmamaları da partiye ciddi zarar verecektir.

HP’DE ÖNGÖRÜLER

Anket sonuçları HP’nin merkezdeki dalgalanan oydan en çok etkilenen parti konumunda olduğunu gösteriyor. HP siyasi konumlanmasından dolayı sağdan da soldan da oy alabilen, ama aynı şekilde sağa da sola da oy verebilen, oyları dalgalı olan bir parti görünümündedir. Sn. Kudret Özersay ismi Kuzey Kıbrıs’ın en güçlü ismi olma özelliğini sürdürüyor halkın en çok güven duyduğu önemli isimlerden biridir. Sn. Kudret Özersay isminin yanında kadrosunun tanıtılmasıyla halkın güven duymasını sağlarsa kararsız seçmeni kendine çekebilir ve dengeleri değiştirebilir. Özellikle UBP olmak üzere oy aldığı partiler toparlandıkça HP anketlerde düşüş eğilimini sürdürüyor en önemlisi merkez sağdan aldığı oylar UBP ye geri gittiği görülüyor. Sonuç olarak HP’de eskiye oranla bir miktar düşüş gerçekleştiği 8 görülmektedir. HP seçim döneminde çıkış yapamaz ise düşüş eğilimin devam etmesi muhtemeldir. HP karasız seçmenin ikinci partisi olma özelliğini koruyor kararsız seçmenleri ikna edenler ya iktidar olacak ya da iktidar ortağı olacak. HP’nin diğer siyasi partilerden farklı söylemler söylemesi bir miktar seçmeni kendisinde tutmayı başarıyor. Genel başkanlarına bağlılığı en fazla olan parti durumundadır.

TDP’DE YÜKSELME DEVAM EDİYOR

TDP’nin haziran ayından bugüne yapılan tüm kamuoyu yoklamalarımızda oylarını istikrarlı bir şekilde artırdığı görülmektedir. TDP’nin milletvekili adaylarının açıklanması ve süreci şeffaf bir şekilde yönetmesi TDP’ye ve adaylarına olan ilginin yükselmesini sağlıyor. İkinci tercihlere bakıldığında TDP’de seçime kadar olan sürede büyüme potansiyelinin devam edeceği görülmektedir. TDP’nin adayları dikkat çekmekte ve özellikle karma oyların yoğunlaşması ile TDP’nin sıralamadaki şu an dördüncü olan yerinin de değişebileceği öngörülebilmektedir. Cumhurbaşkanı her ne kadar bağımsız olsa da, Kıbrıs Türk halkı, Cumhurbaşkanı Sn. Mustafa Akıncı’nın politikalarıyla TDP arasında çok güçlü bir bağ kurmaktadır. Aynı zamanda daha önce yapılan anketlerde de görüleceği gibi Lefkoşa Belediyesi’nin başarılı olarak algılanması da TDP’yi özellikle Lefkoşa’da güçlendirmektedir.

YDP’DE MECLİSTE

YDP diye bilinen ve “Türkiyeliler Partisi” olarak da ortaya çıkan bu siyasi partiye destek verenlerin çoğu DP’den geliyor. Yani yeni kurulan YDP bu partinin tabanını kendine çekmiş ve başarılı olmuştur. Yeni vatandaş olan seçmenlerin de YDP’ye oy verdiği görülüyor. YDP bir önceki ankete göre oylarında bir miktar düşüş olmasına rağmen halen % 5 barajını az bir farkla geçmiş görünmektedir. DP kızgın seçmenlerin Yeni Doğuş Partisi’ne geçtiği ve bu partide istikrarlı şekilde Sn. Erhan Arıklı’nın arkasında durduğu görülüyor. YDP’ye oy verenlerin sayısı artabilir. Baraj geçsin diye oy vereceklerin oranı küçümsenmeyen bir sayıdadır. Örneğin benim ikinci partim YDP diyenlerin oranı % 6.1’dir. Bu durumda varolan oy potansiyelinin yanı sıra ikinci parti olarak düşünenlerin de ikna edilmesi ile YDP Partisi’nin aşağı yukarı oy potansiyeli % 11 – 12 civarına çıkabilir.

DP’DE ERİME DEVAM EDİYOR

Bir önceki seçime göre ciddi oy kaybeden DP’de erime devam etmektedir. DP’de UBP ve CTP gibi başarısız hükümet dönemlerinin bedelini belki de en ağır şekilde öder pozisyondadır. DP son iki ankette de baraj altında görülmektedir. DP’nin oy kaybının milletvekili adaylarının açıklanması ve ağır toplarının adaylıktan çekilmesi ile birlikte daha da çoğaldığı görülmektedir. DP’ye 2013 de oy verenlerin yaklaşık yarısı UBP’ye yani Sn. Özgürgün’e açık destek verdiği görülmektedir. DP seçmeninin % 84.7’si UBP yi bir başka ifadeyle Sn. Hüseyin Özgürgün’ü olumlu bulduğunu ifade etmektedir.

DİĞER PARTİLER BARAJDAN ÇOK UZAK

Yeni kurulan TKP-Yeni Güçler, BKP ile ittifak yapmasına rağmen barajdan uzak pozisyonunu koruyor. TKP-YG ve BKP ittifakının sancılı ve tartışmalı oluşması nedeni ile 9 hem TKP-YG seçmeninin bir kısmı hem de BKP seçmeninin bir kısmı daha güçlü yapılar olan diğer sol partilere yönlendiği görülmektedir. İkinci tercihler de incelendiğinde, söz konusu partinin yeterince pay alamadığı ve alamayacağı da görülmektedir.

İKİNCİ PARTİ TERCİHİ

Kararsız oylar, anket tekniği gereği tüm partilere alacakları oylar oranında dağıtılıyor olsa dahi, bu oyların büyük bölümü, ikinci parti tercihleri de incelendiğinde seçim yaklaştıkça daha büyük bir oranda UBP’ye, TDP’ye ve bir kısmının da HP’ye dönmesi beklenebilir. İkinci parti tercihlerinde göreceli olarak yüksek görülen partilerin kararsız ve karmalardan alacağı oyu daha da artırıp artıramayacağı adayların seçim dönemi performanslarına bağlı olacaktır. Karma oylardaki artış da daha önceki anketlere göre dikkat çekmektedir. Özellikle TDP adaylarına önemli oranda bir ilgi olduğu da görülmektedir.

OY GEÇİŞLERİ Genel olarak partiler arası geçişlere bakıldığında UBP-HP arasında geçişlerin olduğu, diğer yandan CTP, TDP ve HP arasında da oy geçişlerinin güçlü olabileceği görülmektedir. HP’lilerin genelde ikinci tercihi TDP ve UBP olarak görülmektedir. Yine UBP, DP ve YDP arasında da ciddi geçiş potansiyeli olduğundan bahsetmek mümkündür.

SEÇMENİ ETKİLEYEN DİNAMİKLER,

Son 3-4 anket sonucumuzda öne çıkan halkın güven duyduğu beğendiği iş adamı Sn. Bulut Akacan olduğunu raporlarımızda ifade etmiştik, Sn. Bulut Akacan’nın başarılı iş adamı oluşu, genç oluşu seçmende olumlu etki yapıyor. Sn. Derviş Eroğlu ülkenin en çok güvenilen önemli isimlerden biri Sn. Eroğlu’nun kızı Sn. Resmiye Canaltay’ın UBP adayı olarak seçime girmesi Türk toplumu üzerinde olumlu etki yapmıştır. Tüm araştırmalarımızda bulgularımızda öne çıkan fakat bugün siyasette yer almayan ancak halkın güvendiği beğendiği ve bu seçimlerde siyasette yön verecek önemli isimler şöyle; Sn. Reşat Akar, Sn. Serhat İncirli, Sn. Özer Kanlı, Sn. Asil Nadir, Sn.Bülent Dizdarlı, Sn. Ulaş Gökçe, Sn. Sefa Karaaslan ve Sn. Batur Sağlamer olduğu görülmektedir. Bu isimlerin katılacakları partiye güç ve güven katma ihtimalleri oldukça yüksek olduğu araştırma bulgularında görülmektedir. 

Son Güncelleme: 04.12.2017 13:17
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
YDP 12 ay önce

Bu parti meclise girmemeli

Avatar
Hasan 12 ay önce

komik:)