AKANSOY: GİRNE'DEKİ SAĞLIKSIZ YAPILAŞMA KABUL EDİLEMEZ!

2016 GİRNE BEYAZ BÖLGE EMİRNAMESİ DEĞİŞİKLİĞİ BUGÜN İTİBARIYLA HAYATA GEÇİRİLİYOR

AKANSOY: GİRNE'DEKİ SAĞLIKSIZ YAPILAŞMA KABUL EDİLEMEZ!

2016 GİRNE BEYAZ BÖLGE EMİRNAMESİ DEĞİŞİKLİĞİ BUGÜN İTİBARIYLA HAYATA GEÇİRİLİYOR

09 Şubat 2016 Salı 12:44
421 Okunma
AKANSOY: GİRNE'DEKİ SAĞLIKSIZ YAPILAŞMA KABUL EDİLEMEZ!
 Ülkemiz turizminin en önemli şehirlerinden bir tanesi olan Girne’nin içinde bulunduğu “sürdürülemez” yapılaşma hali, uzun süredir hepimizi rahatsız etmekte, kaygılandırmaktadır. Girne İmar Planının hazırlanmasındaki gecikme ve geçmişte alınan kontrolsuz yapılaşma kararları, Girne’ye acil müdahale kararını ortaya çıkarmıştır. “Kamu yararı” eksenli, İmar adaletini sağlamaya ve şehrin öznesi Girne halkının karar vereceği yeni bir sürecin kapısını aralayarak, 2016 Girne Beyaz Bölge Emirname Değişiliği bugün itibarıyla hayata geçecektir.

 

Öncelikle ifade etmek isterim ki, Emirname Değişikliği bizim için istenen, özlenen bir uygulama değilldir ve olamaz. Bizler, halkın katılım süreçleri ve ilgili tüm tarafların görüşlerini içeren bir yöntemle sonuçlanacak demokratik bir karar modelinden yanayız. Girne’nin yapısal modeli ile ilgili kararı halk verecektir. Ve karar süreci halkın son noktaya kadar, görüş ve önerilerine açık olacaktır. Bu bağlamda, bir yılda yani en geç Şubat 2017’de tamamlanacak şekilde Girne İmar Planı için çalışmaya başlamış bulunuyoruz.

 

Bu anlamda, İmar Planı hayata geçene dek, Girne’ye sahip çıkmak, Girne’nin imar düzenini mümkün olduğu kadar koruma altına almak üzere bu adımı atıyoruz. Elbette çıkacağımız, Ülkesel Fizik Planının gerektirdiği tüm alanları kapsayacak bir yolculuktur, söz konusu olan.

Bu noktada ikinci bir önemli konu İmar Yasasıdır. Toplumdan gelecek görüşler çerçevesinde şekillenecek olan çok önem verdiğimiz, İmar Yasasını Haziran 2016’da Meclise sunmayı hedeflemiş bulunuyoruz. Bu çerçevede, 2012 yılından beridir birçok paydaş ile birlikte İmar Yasası ile ilgili sürdürülen çalışmalar sonrasında oluşturulanve İmar Yasa’sının  “AB Çevre Politikası ve Direktiflerinin Mekânsal Planlama Mevzuatı Aracılığıyla Uygulanması AB Gereklilikleriyle Uyum Sağlaması için Mekânsal Planlama Sisteminin Değiştirilmesine İlişkin Danışma Raporu”  Şubat ayının üçüncü haftasında ilgili paydaşların görüşlerine sunulacaktır. Bu Rapor yeniden şekillenerek, İmar Yasasının temelini oluşturacaktır. Aşağıda da okuyacağınız üzere, 2016 Girne Beyaz Bölge Emirname Değişiliği ile önceden elde edilmiş hakları koruyoruz.

 

Değerli Girne halkı,

 

Nitelikli büyüme, kaliteli yaşam hedefiyle yayınladığımız bu Emirname ile birlikte, bizce sürdürülemez bir çarpık yapılaşma halinde olan bir şehri sürdürülebilir biçimde yeniden yapılandırmak için adım atıyoruz. Bu konuda göstereceğiniz anlayış için sizlere şimdiden teşekkür etmek isterim.

 

Sonuç olarak;Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sosyal ve sektörel paydaşlarla yolumuza devam edeceğiz. Bu çerçevede aşağıda okuyacağınız düzenlemenin oluşmasındaki katkılarından ve yapıcı yaklaşımlarından dolayı, Girne Belediye Başkanı Sn Nidai Güngördü, KT Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Sn Ahmet Hüdaoğlu, KT Müteahitler Birliği Başkanı Sn Cafer Gürcafer, KTMMOB Mimarlar Odası Başkanı Sn Azmi Öğe’ye ve KTMMOB İnşaat Mühendisler Odası Başkanı Sn. Seran Aysal ve KTMMOB Şehir Plancıları Odası Başkanı Sn. Can Kara’ya, çok teşekkür ederim.

Saygılarımla

 

Asım AKANSOY

 

 

 

2016 GİRNE BEYAZ BÖLGE EMİRNAME DEĞİŞİKLİĞİ

A.   EMİRNAME DEĞİŞİKLİĞİNE GEREKÇESİ:

         Girne Beyaz Bölge Emirnamesinin yürürlükte olduğu alanda, 2010 yılında yapılan değişiklik ile kente kentin kaldıramıyacağı bir yük getirilmiştir. Bu bağlamda kentin kaldıramayacağı bu yükü düzenlemek gerekmektedir. Bu çerçevede yapılması gereken Girne İmar Planının yürürlüğe konmasıdır.

         Bu gün itibarı ile imar planı çalışmaları Girne Belediyesi ile birlikte Şehir Planlama Dairesi tarafından sürdürmektedir. İmar planının yürürlüğe gireceği (bir yıl içerisinde onaylama makamına sunulması  hedeflenmektedir) tarihe kadar geçecek sürede ivedi olarak tedbirlerin alınması gerekmektedir.

B.   EMİRNAME DEĞİŞİKLİĞİ’NİN AMACI;

·       Girne beyaz Bölge Emirname değişikliğinin amacı İmar Planının yürürlüğe gireceği zamana kadar ivedi ve geriye dönüşü mümkün olmayan konularda, mümkün olabilen tedbirleri almaktır.

·       Yine bu sürede kentin yaşam kalitesinin düşmesine mümkün olduğunca engel olmak ve Girne’de yaşayanların kentsel yaşam kalitelerini sürdürmelerini olanaklı kılmak.

C.    EMİRNAME DEĞİŞİKLİĞİ İLE HEDEFLENENLER;

Kentte birçok sorun olmasına karşın, Girne Belediyesi ile birlkte yapılan ve paydaşların da katılımı ile sonuçlandırılan acilen müdahele edilmesi gereken ve geriye dönüşü kent açısından çok önemli olan 5 konuda değişiklik yapılması konusunda mutabakata varıldı. Diğer konuların çözümü İmar Planı Çalışmaları kapsamında hedeflenmektedir.Bunlar :

 

1.    YOĞUNLUKLAR

   Kentin taşıma kapasitesi göz önüne alınarak nüfus ve konut yoğunluğunun, kentin ve kaynakların kaldırabileceği optimum bir  seviyeye getirilmesi.

   Teknik (ulaşım, kanalizasyon v.b) ve sosyal altyapının (eğitim, sağlık v.b) standartlara uygun olarak planlanabilmesine olanak sağlamak.

 

Emirname değişikliği ile;

      660 kişi/ha olan Net Yoğunluk, Emirname değişikliği ilşe 460 kişi/ha olarak düzenlenmiştir.

      190 konut/ha olan Net Konut Yoğunluğu, Emirname değişikliği ile 167 konut /ha olarak düzenlenmiştir.

 

2.    BİNALAR ARASI MESAFE

   Işıklandırma, havalandırma, kentteki hava sirkülasyonu, mahremiyet, v.b. sağlanabilmesini olanaklı kılmak.

Emirname değişikliği ile;

   Aynı parsel içerisindeki birden fazla bina ile ilgili gelişmelerde, iki bina arası uzaklığın 6,10 metre olarak uygulanması ile Emirname değişikliği ile binaların yüksekliğine bağlı olarak artmasını sağlamıştır.

   Yan ve arka bahçe mesafeleri yol genişliği ile ters orantılı olarak değişmektedir. Bina yükseldik sonra mesafeler artacağına azalmaktadır. Emirname değişikliği ile yan ve arka bahçe mesafeleri yol genişliğine bağlı olmaksızın kat yüksekliği ile orantılı olacak şekilde düzenlenmiştir.

 

3.    BİNA CEPHE UZUNLUKLARI

   Kentin mevcut dokusu, silüetini ve ölçeğini korumak, hava akımları ve güneş olanaklarını sağlamak.

 

Emirname değişikliği ile;

   Esnek bir düzenleme bulunmakta olup uygulamada hedefine ulaşamamaktadır. Yapılan emirname değişikliği ile mülkiyetin kime ait olduğuna bakılmaksızın, kamu tarafından kullanılan, (otopark, sinema, tiyatro, kültür merkezi, okul ve benzeri eğitim kurumu, hasthane, cami, ve benzeri ibadet yerleri ile bu gibi benzeri diğer binaları anlatır.) ve kullanım amacına uygun olarak daha geniş cephenin zaruri olduğu konut dışı kullanım türleri dışındaki binalarda; Belirlenmiş ana caddelerde binanın herhangi bir cephesinin uzunluğunun 35 metreyi, diğer caddelerde ise 25 metreyi aşmaması şeklinde bir düzenleme yapılmıştır.

 

4.    KAT YÜKSEKLİKLERİ

      Kentin mevcut dokusu, silüetini ve ölçeğini korumak, ışıklandırma, havalandırma, sokak kalitesi.

 

Emirname değişikliği ile;

      10 Kat olan kat adedi ve bina yüksekliği 34 metre olan düzenleme, ana caddelerde 7 kat (25 metre) ana caddeler dışındaki diğer bölgelerde 5 kat (20 metre ) olarak düzenlenmiştir.

 

5.    YAPI ARSA ORANLARI

   Kentteki bina yoğunluğunu kontrol etmek

 

Emirname değişikliği ile;

Toplamda % 200, tabanda % 40 olan yapı arsa oranları Emirname değişikliği ile toplamda % 160  tabanda % 40 olarak düzenlenmiştir.

D.   PLAN VE YASA İLE İLGİLİ TAAHÜTLER

   Girne İmarPlanının tamamlanarak 1 yıl (Şubat 2017) içerisinde onay makamına gönderilmesi.

   Girne İmar Planı tamamlanıncaya kadar geçecek sürede kamu kullanımları için ihtiyaç duyulacak kamu mallarını kontrol altına alınması için en kısa sürede gerekli kararlar üretilecektir. 

   Çalışmaları sürdürülen İmar Yasası değişikliklerinin Haziran ayı içerisinde Cumhuriyet Meclisine gönderilmesi hedeflenmektedir. Bu bağlamda “politika bildirgesi” ilk bakanlar kurulu toplantısında Bakanlar Kurulunun Onayına sunulacaktır. 2012 yılından beridir birçok paydaş ile birlikte İmar Yasası ile ilgili sürdürülen çalışmalar sonrasında oluşturulan “AB Çevre Politikası ve Direktiflerinin Mekânsal Planlama Mevzuatı Aracılığıyla Uygulanması AB Gereklilikleriyle Uyum Sağlaması için Mekânsal Planlama Sisteminin Değiştirilmesine İlişkin Danışma Raporu” Şubat ayının üçüncü haftasında ilgili paydaşlara görüş için gönderilecektir.

   Planlama onayı başvurularının mümkün olduğunca sağlıklı ve kısa sürede sonuçlanması için sürdürülmekte olan, planlama onayı sisteminin iyileştirilmesi çalışmaları hızlandırılacak ve Haziran 2016 tarihinde uygulaması tamalanacaktır.

 

Son Güncelleme: 09.02.2016 12:47
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.